За семейния живот

Слова Том 4

Старецът Паисий Светогорец

Издава се с благословението на славянобългарския манастир “Св. Вмчк Георги Зограф”, Света Гора, Атон.


Предговор към българското издание
Предисловие
Младите пред двата пътя на живота
И брачният, и монашеският живот са благословени
Безпокойството на младите за устройването им в живота
Да помогнем на младите да последват призванието си
Решение за избор на житейски път
Учение и устройване в живота
Духовният живот е основна предпоставка за доброто устройване
КАК ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СЕМЕЙСТВОТО
За едно хармонично семейство
Доброто начало на семейния живот
В различието на характерите се крие Божията хармония
Уважението между съпрузите
Любовта между съпрузите
Семейството се спасява с търпение
Търпението облагодатява човека
Вярната съпруга
Децата в разтрогнатите семейства
Кой е “виновен” и кой “има право” при съпрузите?
РОДИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Създаването на деца
Светите Иоаким и Анна са най-безстрастните съпрузи
Въздържанието в брачния живот
Човешката логика спрямо Божията воля за създаването на деца
Трудности при детерождението
Случаи на безплодие
Многодетните семейства
Абортите са страшен грях
Ролята на майката
Майчината обич
Правилният подход при безплодие
Издръжливостта на майката
Бременност и кърмене
Работещата майка
Домакинство и духовен живот на майката
Отговорността на родителите за възпитанието на децата
Родителите да поверят децата си на Бога
Духовното възраждане на децата
Примерът на родителите
Децата трябва да се наситят на ласка и любов у дома
Страданията на децата по вина на родителите
Влияние на околната среда върху децата
Любовта между братята и сестрите
Децата много се влияят от другарите си
Помощ за разхайтените деца
Кога да се караме на детето и кога да го хвалим
Насилието не помага на децата
Безразсъдната прекалена любов на родителите
Поделянето на имота
ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Децата, техните радости и трудности
Малките деца
Ангелът пазител закриля децата
Кръщението
Децата сираци
Ограничаването на децата е задължително до тяхното пълнолетие
Трудностите на децата в тяхното учение
Уважението и обичта на децата към родителите
Уважението на децата към родителите и по-възрастните
Обичта на децата към родителите след задомяването им
Старостта смирява човека
Наградата за грижите към старите
Благословията на родителите
ДУХОВЕН ЖИВОТ
Духовният живот в семейството
Колкото повече човек недоволства, толкова повече съсипва себе си
Нека поставим Бог за кормчия на нашия живот
Болката за ближния помага на семейството
Упражняване на добродетелите в семейството
Молитвата в семейството
Духовният живот на съпрузите
Деца и духовен живот
Отношенията с роднините и приятелите
Изкушенията по време на празници
Труд и духовен живот
Трудът е благословение
Изборът на професия
Любов към работата
Всеки да се възползва духовно от дарбата, която има
Стрес и труд
Освещаване на труда
Професията не прави човека
Въздържание в ежедневния живот
Чрез аскетическите подвизи човек става като безплътен
Пост за деца
Любочестен пост
Удоволствието от лекия стомах
ИЗПИТАНИЯТА В ЖИВОТА НИ
“Преминахме през огън и вода...”
Кръстовете на изпитанията
Изпитанията помагат на хората да се осъзнаят, да дойдат на себе си
Заедно с болката ни посещава Христос
“Когото Господ обича, него наказва” (Притч. 3:12)
Божията болка за изпитанията на хората
В скърбите Бог дава истинско утешение
Изкушения и скърби по Божие допущение
Неблагодарността към Божията любов
Нека сравняваме изпитанието си с по-големите изпитания на ближния
Скърбите, които хората ни причиняват
Болестта
Болестите помагат на хората
Небесната награда от болестта
Търпение в болките
Преодоляване на болката
Съпричастност към болката на другите
В служба на болните
Страданието на болния и доверието в Бога
Болни деца
Жертвата за доброто на болния
Молитвата за болните
Инвалидността е благословение от Бога
Правилно отношение към инвалидността
Небесната награда за инвалидността
Бавноразвиващите се деца
Душевни болести
Правилното отношение на родителите към инвалидността на децата си
Духовните закони
Как действат духовните закони
Благородните Божии синове
Духовните закони и Божията любов
СМЪРТТА И БЪДЕЩИЯТ ЖИВОТ
Отношението към смъртта
Помнене на смъртта
Сприятеляване със смъртта
Умиращите
Самоубийството
Детска смърт
"За да не скърбите, както и другите, които нямат надежда (1 Сол 4:13)"
Утешение на скърбящите
Смъртта е една кратковременна раздяла
Животът след смъртта
Подсъдимите мъртви
Молитвите и помените за починалите
Най-добрата панихида за починалите
Дръзновението на праведните пред Бога
Страшният Съд
Бъдещият живот
Речник на характерни изрази и думи, използвани в Словата на Стареца Паисий Светогорец

Предговор към българското издание

Всяко християнско семейство е една малка “църква” в съборното тяло на Христовата църква. Нейните членове - миряни, свещеници, монаси, - се раждат и възпитават в семейството. Затова разстройването на християнския семеен живот неизменно причинява разстройване в живота на целокупната земна Църква. Ето защо след издаването на първия том “Слова” на стареца Паисий предлагаме на християните в България неговите боговдъхновени наставления за семейния живот. В изданието на манастира “Свети Иоан Богослов”, Суроти, те съставляват четвъртия том. Запазвайки поредния номер на гръцкото издание, решихме да ги издадем веднага след първия том, защото в настоящия момент семейството в България е изправено пред необичайно сериозни трудности. В последните петнайсетина години “грехът стана мода” (според израза на стареца Паисий) и в родината ни, а това се отрази най-силно и най-пагубно върху устоите на семейството. С болка наблюдаваме как се рушат и онези традиции, които бяха оцелели дори по време на атеистичното комунистическо управление. Тази разруха на българското семейство за съжаление бива мощно подпомагана от средствата за масова информация и от националното законодателство, които толерират и рекламират такива образци на съвместен живот, които са явно противоположни на евангелското, Христовото законодателство. Свидетели сме колко бързо и лесно стават в днешно време разводите и то по най-незначителни причини. Вече е станало общоприета норма “съвместното съжителство” без сключване на брак, което се разпада още по-лесно, оставяйки след себе си наранени души - както на децата, плод от това съжителство, така и на самите съжителствуващи. Не е нужно да се споменава за откровено безнравствените форми на съжителство, които придобиват все по-голяма валидност в законодателството, налагайки противоестественото като “естествена” част от живота на обществото. В този порядък се нарежда и нарастващият брой на абортите, както и на родените, но изоставени деца. Най-тревожното е това, че мнозина, определящи себе си като православни християни, биват въвлечени по един или друг начин в това движение към разруха на българското семейство.

В наше време, когато общественият живот във всички свои сфери е изцяло заразен и поразен от греха, е особено нужно изграждането на семейството да става според евангелското законодателство. Единствено така и родителите, и децата ще могат да се опазят от въвличането им в греховния поток на света. Или по-точно: ще бъдат запазени от Христовата благодат, която Спасителят неизменно дава на онези, които с любов спазват заповедите Му. Той е обещал, че и те на свой ред ще бъдат възлюбени от Него и от Небесния Му Отец и ще бъдат Божие жилище, изпълнени с божествен мир (виж Иоан. 14:21, 27). Само чрез живот в Христа верните могат да преодолеят злото в света: “В света скърби ще имате; но дерзайте: Аз победих света” (Иоан. 16:33). Наставленията на стареца Паисий са драгоценно ръководство как на практика вярващите могат да живеят по евангелски, по Христов начин в семейството и да достигнат и в наше време крайната цел на земния човешки живот - спасение и вечен живот в Царството Божие.

От братството на Зографската света обител

Предисловие

С настоящия том, който се отнася за семейството и за изпитанията, на които са подложени хората поради кризата в семейните отношения в наше време, продължаваме издаването на словата на блажения старец Паисий. Старецът казваше, че повечето от писмата, които получава, са от хора със семейни проблеми. А тези проблеми той отдаваше на отдалечаването на хората от Бога и на самолюбието им. Казваше: “Едно време животът беше по-спокоен и хората имаха търпение. Днес всички са кибритлии. Не търпят и една дума да им кажеш. И ето ти после - развод”.

От много млада възраст Старецът зае действено място в голямото семейство на Църквата и чувстваше, че вече не принадлежи на своето малко семейство. Придоби божествена любов и стана Божие чедо. Затова чувстваше всички хора като свои братя и обичаше всекиго “с любовта Иисус Христова” (Фил. 1:8). Казваше ни: “Когато виждам някой възрастен, си казвам, че това е баща ми. Когато виждам някоя старица, казвам си - това е майка ми. Когато видя малко дете, го приемам като мое племенниче. Всички обичам! За едни се радвам, за други ме боли. Знаеш ли какво означава това!” И тъй, за всекиго според случая той ставаше дете, брат, баща или дядо. И тази искрена обич помагаше на всеки, който се доближаваше до него, да преживее едно добро изменение, да приеме словото Божие и да заживее съгласно с него. Като член на тялото Христово не само с болка се молеше за тези, които бяха изправени пред семейни проблеми, но и помагаше със съвет, когато му го искаха, дори и относно най-специфичните въпроси на семейния живот, макар че самият той живееше като аскет.

Изпитан сам в “огъня на изкушенията” и в пещта на болестите, които го спохождаха под различни форми от 1947 до 1994 г., когато почина, той състрадаваше на всеки страдащ и с болка се молеше за боледуващите. За собственото си здраве се грижеше само дотолкова, доколкото да може сам да се обслужва и да помага на онези, които го посещаваха. Вярваше, че ако бъде безразличен към собствената си болка, това би трогнало Бога и така Той ще чува молитвата му за другите боледуващи. А на самите тях препоръчваше да правят каквото е възможно по човешки, за да се излекуват, а което не е в човешките възможности, да го оставят на Бога. Едновременно усилваше вярата им, тъй че да посрещат болестта, надявайки се на Бога, но и да не забравят, че всички в този живот сме “пришълци и странници” (1 Петр. 2:11) и да се готвят за вечния живот.

Този том, който се издава с благословението на нашия пастиреначалник - Високопреосвещения Касандрийски митрополит господин Никодим, е съставен от въведителна глава и шест раздела. Много от темите в него възникнаха по време на събеседвания и разговори между Стареца и нашата игумения, както и някои от сестрите. Въпреки че според препоръката и съветите на Стареца препращаме онези, които търсят от нас духовна помощ, към някой изповедник, често се случваше - и се случва - хората в общуването си с игуменията или с някоя по-възрастна сестра под натиска на някой проблем да споделят болката си и да поискат съвет. Понякога, за да сме сигурни, че отговорът на някой сериозен или труден въпрос, който сме дали, е бил правилен, се обръщахме към Стареца, който ни казваше кое е било богоугодното разрешение за всеки отделен случай. Но и самият той на събиранията на сестринството ни и в личните беседи със сестрите, вземайки като повод някоя случка от общежитийния живот или някой наш въпрос, имаше навик да споменава за трудностите, пред които стоят хората в света. Той правеше това, за да можем с болка да се молим за хората. Също така даваше за пример бащи или майки, които въпреки че нямаха духовните възможности на монасите, живееха свят живот. Така ни подтикваше да се подвизаваме с повече любочестие [1] .  Някои от изложените тук теми бяха допълнени с откъси от писма на Стареца, които ни дадоха духовници и благочестиви миряни.

В помощ на младите хора, пред които стои проблемът за това кой път да изберат в своя живот, в настоящия четвърти том поставяме въведителната глава “Младите пред двата пътя на живота”. В нея се подчертава, че и двата пътя, които е начертала нашата Църква - брачният и монашеският живот, са благословени. Младите според своите наклонности, сили и любочестие трябва без външен натиск и с доверие в Бога да изберат един от двата пътя. Основна предпоставка за техния напредък във всеки от пътищата, които ще последват, е да водят чист и духовен живот.

В първата от шестте части на тази книга като основи на семейството се определят благородната любов и уважението между съпрузите. Когато търпението в трудностите на семейния живот се придружава с молитва, то спасява семейството от разпадък.

Във втората част, която е посветена на задълженията и отговорността на родителите за правилното възпитание на децата, особено се подчертава важността на личния пример - “мълчаливото увещание” - на родителите към техните деца и ролята на майката. Подчертава се също и това, че нежността и любовта към децата са основни предпоставки за естественото им развитие.

В третата част се говори за децата, за радостите и трудностите, които срещат от най-ранна възраст докато пораснат, както и за задълженията им към родителите. Уважението и любовта към родителите не само в детската, но и в зряла възраст им носи Божието благословение.

В четвъртата част се дават прости и практични съвети за духовния живот в семейството. По този начин се помага на децата и родителите ежедневно да живеят според Евангелието, било вкъщи, било на работа, която трябва, доколкото е възможно, да съдейства за тяхното усъвършенстване по Бога, а не да ги задушава с непрестанен стрес.

В петата част, в която се говори за различните изпитания, пред които са изправени хората в живота, се подчертава каква утеха и сила дава Бог на онези, които ги преодоляват не само с търпение, но и със славословие. За човека, който е проумял най-дълбокия смисъл на живота, болестта, недъгът, клеветите са благословение. Чрез трудностите, които преживява, той изкупва своите грехове или си събира небесна награда.

На края, в шестата част се съдържат въпроси, свързани с правилното отношение към смъртта и подготовката за нея. Старецът изяснява коя е истинската утеха на скърбящите за смъртта на любими лица и подчертава колко помагат панихидите, молитвите и милостините, които се правят в тяхно име. Просто и картинно ни дава една представа за предстоящия страшен съд и за вечния живот.

От една страна, въпросите, засегнати в този том, могат да подпомогнат подвизаващите се в света, за да продължат “добрия подвиг” (1 Тим 6:12) с по-голяма ревност, а, от друга, да пробудят съвестта на хората, измъчващи се далеч от Бога, тъй че да поискат да станат съзнателни членове на Църквата и да се радват на мира и покоя, който дава духовният живот в малкото общество на тяхното семейство. Същевременно се подчертава, че в семейството е задължително спазването на всички Божии заповеди, защото те “не са тежки” (1 Иоан. 5:3). Ако например всеки от съпрузите жертва своята воля и бъде послушен, тогава не се чувства потиснат, защото върши това от любов и чувства в себе си едно сладко утешение.

Може би съвременният човек, привикнал на “хлабавите закони” на днешното общество, ще сметне за крайни и неприложими някои от твърденията на Стареца. Но ако ги разглежда въз основа на Евангелието, ще се увери, че те напълно го изразяват. Старецът винаги има пред очи съвършенството в Христа. С просветеното си пастирство обаче оказва дълготърпение към човешките слабости и прилага “икономѝята” [2] , без, разбира се да се съгласява с греха. Старае се чрез примери и случки от живота в по-стари времена и т.н. да даде и на съвременния човек да разбере, че Бог е жив и “върши всичко у всички” (1 Кор. 12:6). Бог не е само един въздаятел на нашите дела в бъдещия живот, но и в настоящия живот е любещ Баща. С малкото борба и усилия, които човек полага, трябва да покаже своята добра воля. Малко ще се потруди, а много ще получи. Но той трябва да положи това малко усилие, за да даде “право” на Бога да се намесва в живота му със Своята голяма помощ.

Благодарим на тези, които прочетоха ръкописите на този том и с голямо уважение изразиха някои мисли, които помогнаха за усъвършенстването на това издание.

Пожелаваме словата на Стареца да помогнат на семейството, което особено в днешно време страда поради забравата или пренебрегването на Божиите заповеди, да намери в лоното на Църквата действителното си предназначение, така че и родители, и деца още от настоящия живот да живеят в рая.[1] В края на книгата са дадени обяснения на някои специфични думи, употребявани от Стареца, както и на понятия, характерни за светогорския и въобще за монашеския живот - б. пр.

[2] На църковен език определението “икономѝя” изразява отклонението от точността на правилото, което Църквата разрешава по образец на безкрайното снизхождение и човеколюбие на Бога, когато отсъди, че това е за душевна полза - б. изд.

Младите пред двата пътя на живота

Родителите, които раждат децата и им дават тяло, трябва да съдействат колкото могат и за духовното им възраждане. След това, което не могат да направят те самите, да го възложат на учителите. Затова и нашата Църква се моли: “Благослови нашите родители и учители”.

Съществуват обаче и духовни отци, които се трудят за духовното възраждане на хората и помагат по-добре за възпитанието на децата.

И брачният, и монашеският живот са благословени

- Отче, какво трябва да отговори човек, когато млади хора питат дали монашеският живот стои по-високо от брачния?

- Най-напред трябва да им даде да разберат какво е предназначението на човека и какъв е смисълът на живота. След това да им обясни, че и двата пътя, които Църквата е начертала, са благословени, защото и двата пътя могат да ги отведат до рая, ако живеят по Бога. Представете си, че двама души тръгват на поклонническо пътуване. Единият пътува по централното шосе, а другият върви пеша по някоя пътека. И двамата обаче имат една и съща крайна цел. Бог и на единия се радва, и на другия се удивлява. Лошо е, когато този, който върви по пътеката, осъжда в себе си другия, който пътува по централния път, или обратното.

Добре е младежите, които мислят за монашество, да знаят, че предназначението на монаха е много високо - да стане ангел. Христос казал на садукеите, че в другия живот, на Небето, ще живеем като ангели (Мат. 22:30). Затова някои много любочестни младежи стават монаси и още от този живот започват ангелско житие.

Но нека никой не си мисли, че всички, които отиват в манастир, ще се спасят просто защото са станали монаси. Всеки човек ще даде отговор пред Бога, дали е осветил начина на живот, който си е избрал. Навсякъде е необходимо любочестие. Бог сътворява хората, без предварително да ги определя като успяващи или неуспяващи в живота си, но онзи, който няма любочестие, какъвто и живот да последва, ще претърпи неуспех. Докато любочестният напредва, където и да се намира, тъй като Божията благодат е с него. Има съпрузи, които живеят много добродетелно и достигат святост. Когато един глава на семейство обича Бога и бива завладян от божествената любов, може да достигне голям духовен напредък. Същевременно обдарява децата си с наследство от добродетели, създава едно добро семейство, за което ще получи и двойна награда от Бога.

Затова всеки млад човек трябва да си постави за цел да се подвизава любочестно и без душевен смут, тъй че да освети живота, който е избрал. Ако желае брачен живот, нека се ожени, но да положи усилия, за да стане добър съпруг и да води свят живот. Ако пък желае монашеството, нека стане монах, но да се подвизава да стане добър монах. Нека прецени силите си, да види какво може да прави, и съответно да поеме един от двата пътя. Ако например една девойка вижда, че няма сили да стане монахиня, нека смирено изповяда пред Бога: “Боже мой, слаба съм, няма да мога да живея като монахиня, изпрати ми един човек, който ще ми помогне да създам добро семейство и да живея духовно”, и тогава Бог няма да я остави. Ако се омъжи и създаде едно добро семейство и живее съгласно с Евангелието, Бог няма да иска нещо повече от това.

Разбира се, има младежи, от които Бог изисква малко, но те поради любочестие се подвизават силно и Му принасят повече от очакваното, като избират монашеското житие. Те ще получат двойни венци. Тоест, ако една душа има склонност към брачния живот, но от голямо любочестие пожертва всичко и последва монашеския живот, това много затрогва Бога. Само трябва да внимава подбудите за това да бъдат много чисти, да няма в тях никаква гордост. От там нататък Бог ще разреши всички трудности.

Безпокойството на младите за устройването им в живота

- Отче, на неверие ли се дължи тревогата на един младеж за устройването му в живота?

- Не винаги. Често пъти младите, които се грижат как по-добре да се устроят, но същевременно и да са близо до Бога, се тревожат по какъв начин ще стане това. Това показва, че са здравомислещи. Ако един млад човек не мисли и не се безпокои за устройването си, това показва безразличие; и е в реда на нещата онзи, който е безразличен, да бъде и неуспял. Нужно е само да внимават тази тревога да не превишава определени граници, защото дяволът се опитва да я превърне в душевен смут и така да държи ума постоянно объркан.

Младите хора трябва да доверяват себе си на Бога, за да намират мир, защото Бог като любещ Баща се намесва там, където ние по човешки не можем да сторим нищо. Не е необходимо да бързат и да вземат незрели решения за начина на живот, който ще изберат. Познавам младежи, които много се тревожат и се опитват да разрешат всичките си проблеми едновременно. В крайна сметка се объркват и изоставят учението и следването си. Въпреки че за момента, да речем, трябва да завършат само висшето си образование, те прекалено много се тревожат за устройването си, така че се забавят и със следването си, пък и още повече се объркват. Не може всичко да стане наведнъж, нито по този начин се решават проблемите. За да си помогнат, трябва да си изяснят добре нещата за самите себе си и да ги сложат в един порядък. Нека първо се погрижат да се дипломират, после да си намерят работа - момчетата да отбият и военната си служба - и след това вече със зрялост и с Божията помощ или да създадат едно добро семейство, ако са избрали брачния живот, или да отидат в манастира, който са избрали, ако са решили да стават монаси.

Затова на младите, които следват и имат такива тревоги, след като в тях още не е узряло решението какво да правят в живота си, казвам да продължат учението и онова, което по-късно съзрее в тях и им носи душевен покой, това и да правят. Ако са добронамерени, Бог ще помогне и постепенно ще им се изясни кой начин на живот е за тях, брачният или безбрачният в манастира, и ще чувстват покой.

Да помогнем на младите да последват призванието си

Всеки човек има своето призвание. Добрият Бог е сътворил човека свободен. Тъй като Бог е благороден, зачита и уважава свободата на човека и оставя всекиго свободно да избере пътя, който му е по сърце. Не поставя всички в една редица с войнишка дисциплина. Затова нека и младите оставят себе си свободни в духовната атмосфера на Божията свобода. Не им е от полза да сравняват какъв живот е избрал или ще избере този или онзи. По този въпрос не бива да се влияят от никого.

От своя страна родителите, духовните наставници и учителите трябва да помагат на младите да избират онзи начин на живот, който е по силите им, и да следват истинското си призвание, но без да влияят в избора им или да потискат призванието им. Решението за живота, който ще водят, трябва да е лично тяхно. Всички останали можем да изразяваме само прости мнения и единственото право, което имаме, е да помагаме на душите да намерят своя път.

Понякога, когато събеседвам с младежи, които се тревожат по този въпрос, въпреки че виждам накъде клони везната, не им го казвам, за да не им повлияя. Онова, което единствено се опитвам да направя, е да им помогна колкото мога, да намерят правилния път и да постигнат вътрешен мир; да премахна всичко вредно от това, което им харесва, за да остане само доброто и святото, тъй че и в този живот да живеят радостно, близо до Бога, и в другия живот - още по-радостно. Откровено ви казвам, който и жизнен път да поеме някой младеж, когото познавам, ще се радвам и винаги ще имам еднаква загриженост за спасението на душата му, стига да е близо до Христа, в нашата Църква. Ще се чувствам негов брат, защото той ще бъде чедо на нашата майка, Църквата.

Разбира се, особено се радвам за младите хора, които избират монашеския живот, защото наистина е мъдър онзи, който следва ангелското житие, понеже избягва дяволската кука, на която за стръв е закачен светът. Обаче не можеш да поставиш всички хора в един калъп. Христос също не е постановил монашеството със заповед - въпреки че това е пътят на съвършенството, - защото не е искал да наложи върху всички тежък товар. Затова, когато онзи младеж Го попитал как да се спаси (виж Мат. 19:16; Марк. 10:17, Лук. 18:18), Христос му отговорил: “опази заповедите” (Мат. 19:17). И когато момъкът казал, че ги е опазил (Мат. 19:20) и попитал: “какво още ми не достига?” (Мат. 19:20), Христос му казал: “едно ти не достига; ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси, па дойди и върви след Мене” (Марк. 10:21; виж и Мат. 19:21 и Лук. 18:22). Тоест, когато Христос намирал някой любочестен човек, тогава му говорел за съвършенството. Не сложил хомот върху целия свят. Нито пък проповядвал монашеството, защото би запалил хората и може би мнозина неразумно биха прибягвали към монашеския живот, а това би причинило вреда. Той само пуснал искрата, а когато дошло подходящото време, монашеството се появило.

Така и ние нямаме право да насилваме никого - ако сами поискат, нека насилват себе си. Имаме право да насилваме само себе си, и то с разсъждение [3] .  Аз до сега на никой млад човек не съм казал нито да се ожени, нито да стане монах. Ако някой ме попита, отговарям му: “Прави това, което ти харесва и ти носи покой, стига да си близо до Христа”. И ако ми каже, че в света не намира утеха и покой, тогава му говоря за монашеството, за да му помогна да намери своя път.

Решение за избор на житейски път

Годините минават бързо. Добре е младият човек да не стои дълго време на кръстопът, без да решава. Нека си избере един кръст - един от двата пътя на нашата Църква - според призванието и любочестието си, и доверявайки се на Христа, да поеме по него. Нека последва Христа в Разпятието, ако иска да се зарадва с радостта на Възкресението. И по двата пътя има горчивини, но ако човек е близо до Бога, сладчайшият Иисус ги подслажда.

Когато човек премине трийсетте години от живота си, все повече се затруднява да избере. И колкото годините минават, толкова по-трудно става. Младият се приспособява по-лесно, по който и път да поеме. Възрастният изследва всичко според логиката си. Вече се е сформирал характерът му и трудно се променя - като налят бетон е. А онези, които в млада възраст намират пътя си в живота, било то в брака, било в монашеството, дори до старините си запазват една детска простота и лесно се спогаждат помежду си. Запознах се с едно семейство, които се ожениха много млади. Както говореше мъжът, тъй говореше и жената; каквото правеше мъжът, това правеше и жената. Понеже се бяха оженили много млади, единият бе възприел всичките привички на другия - и в начина на говорене, и в държанието, но и по-лесно се бяха привързали един към друг.

Поговорката казва: “Или млад се ожени, или млад се покалугери”. Особено за девойката е добре до двадесет и петата си година да реши кой жизнен път да поеме. След двадесет и пет години устройването ѝ започва да става малко трудно, защото мисли вече с тревога за това как ще се подчини на някой друг. Междувременно, колкото по-възрастна става, придобива някои особености в характера си, така че кой ще я вземе. След това от брака търси предимно закрила за самата себе си, а не да създаде семейство.

Установено е, че който постоянно отлага женитбата, когато годините минат, търси, но не намира. Когато е млад, той сам избира, след това други избират него! Затова по този въпрос казвам, че понякога е нужна малко лудост. Да си затвори очите за някои несъществени неща, защото никога няма да намери идеалното състояние. Веднъж завалял дъжд и водата в един поток придошла. Един луд и един умен искали да преминат на другия бряг. Умният си казал: “Дъждът ще спре, водата ще намалее и след това ще премина”. Лудият не чакал, но скочил и преминал отсреща. Дрехите му се поизмокрили, но отишъл там, където искал. Дъждът вместо да спре, все повече се усилвал. Водата в потока още повече се покачила и в крайна сметка умният не могъл да премине на другия бряг, защото вече било и опасно.

У някои има голяма гордост, много себелюбие, затова и Бог не им помага. Години наред идват някои в колибата ми и ме питат: “Отче, какво иска от мене Бог?” Ще речеш, че Бог има нужда от тях. Нито монаси станаха, нито се ожениха. Все едно са направени от злато и ги е страх да не ги сбъркат с арматурно желязо и да ги залеят с бетон! Други пък ми казват: “Отче, какво да правя? Монах ли да стана или да се оженя? Кажи ми за къде съм?” Питам ги: “Ти самият какво искаш?” Отговарят ми: “И едното, и другото”. Искат и двете. Ако им кажа каквото мисля, например, че са за брачен живот, и се оженят, може да не постигнат успех в това и после ще идват и ще ми казват: “Ти ми каза да последвам този живот, а сега се мъча”.

- Отче, как може да стане това?

Да предположим, че един млад човек има призвание за семеен живот, но мисли и за монашество. Ако не се постарае да създаде добро семейство и по-късно възникнат проблеми, а той не подходи духовно към тях, тогава лукавият ще го напада с помисли. Ще му казва: “Ти беше за монах, но сега, щом се ожени, цял живот ще патиш”, и ден и нощ няма да му дава покой.

Някои хора не знаят какво искат. Ето на, преди няколко години тук [4] беше дошла една девойка и ми каза: “Отче, не мога да реша по кой път да поема. Искам да се омъжа, но си мисля и за монашеството. Какво да правя?” Казвам ѝ: “Виж кое повече ти допада и това прави”. “Не зная, казва ми, понякога ми се струва, че съм по-склонна да се омъжа. Моля те, отче, кажи ми какво да правя”. “Е, щом виждаш, че си по-склонна към брак, казвам ѝ, по-добре се омъжи, а Бог ще те устрои”. Казва ми: “По твоите молитви, отче, така и ще направя.” И тъй, идва днес и ми казва: “Отче, омъжих се. Взех един моряк, добър човек, слава Богу, не мога да се оплача, но много се измъчвам. Страдам, защото шест месеца живеем заедно и шест месеца разделени. Половината година е на път”. “Душице благословена, казвам ѝ, не ми ли казваше ти, че ти харесват и брачният, и монашеският живот? Ето че сега имаш възможност и за двата! Защо не славиш Бога, че така те е устроил?”

- Отче, днес обаче живеем в трудно време, затова някои млади хора се колебаят дали да създават семейство.

- Не, това не е правилен поглед на нещата. Ако имат доверие в Христа, няма от какво да се страхуват. Нима годините на християнските гонения не са били трудни? Нима християните тогава са престанали да създават семейства? Толкова много светии имаме, които са пострадали мъченически заедно с жените и децата си!

Учение и устройване в живота

- Отче, мнозина млади хора се затрудняват да продължат образованието си, когато не са решили кой начин на живот ще следват. Постоянно се терзаят с този въпрос и не могат да се съсредоточат върху уроците си.

- Когато някой младеж има такива проблеми, аз му казвам: “Знаеш ли, че днес съществуват едни големи хладилници? И така, сложи този въпрос в един такъв хладилник, докато завършиш учението си. Не ти казвам да захвърлиш това, което те интересува и занимава, а да го съхраняваш там, докато завършиш. Ако сега не направиш нужното за твоето следване и учение, приятелите ти ще се устроят, ще заживеят спокойно, а после и ще се молят за твоето устройване”. Нужно е много да се внимава, защото това е уловка на врага, за да предизвика в младежите смущение и да ги разсейва.

- Отче, казах на една девойка: “Ако мислиш да се омъжваш, недей да следваш висше образование”.

- А докато се омъжи, какво ще прави? Бонбони ли ще продава? По-добре да завърши някоя наука или да изучи някой занаят, защото нещо може да се появи в живота ѝ, и да ѝ потрябва това, което ще научи. Веднъж една девойка ми каза: “Мисля си за монашески живот, но постоянно си променям мнението”. Питам я: “В кой клас си?” “В десети клас, казва ми, но не искам да следвам висше образование”. “Не искаш да следваш ли?, питам. Ами тогава ще кажа на баща ти да ти купи кози, да ти вземе и едно овчарско куче да ги пази, да ти даде и един кавал да свириш и да ги пасеш. Това харесва ли ти? Гледай да следваш някъде или да научиш някой занаят”. “Тогава, отче, казва ми, докато реша дали ще ставам монахиня или ще се омъжвам, нека да остана в манастира като кандидатка за послушница, тъй че да науча изкуството на смиреномъдрието”. Казвам ѝ: “Това изкуство можеш да научиш и у дома си, когато с радост приемаш всичко, което родителите ти казват. Първо ще завършиш училището, ще държиш кандидатстудентски изпити за университета и когато завършиш и там, тогава ще видим какво ще правиш”. “Отче, но пет години не са ли много за вземането на едно решение?” “Много са, но какво да се прави, щом още не си се определила?” “Аз ли съм виновна за това, че съм непостоянна?”, пита ме. “Не, но засега везната не клони ни на едната, ни на другата страна”.

В подобни случаи нека изтъкваме пред децата, че не бива да губят безцелно времето си. Нека по време на следването си водят колкото се може по-духовен живот, скоро да се дипломират, което е необходимо, а след това Бог ще устрои. В този период нека си намерят един добър духовник, който да им помага, за да не се ентусиазират лесно нито от единия, нито от другия начин на живот, но и да не се отчайват. Нека имат търпение да завършат следването си и тогава вече зряло и с повече предпоставки, които ще са придобили, могат да решат дали са за единия или за другия начин на живот, и нека правят това, което мислят за най-добро, за слава Божия. За днешното състояние на света, колкото са по-зрели, толкова по-добре. Знаете ли какви нелепости се случват? Особено онези, които са емоционални и лесно се ентусиазират, трябва много да внимават, за да не вземат незрели решения.

- Отче, има деца, които нямат желание да четат уроците си, защото предпочитат духовното четиво и молитвата.

- Не, нека не изоставят четенето на уроците. Нека едно-временно с уроците си прочитат и нещо хубаво и силно от светите отци, да се молят по малко, да правят по някой поклон, за да се поддържат духовно. Когато имат много за четене, могат да правят почивки, през които да си казват Иисусовата молитва или да пеят песнопения. Защото ако искат да правят нещо друго, което е за по-нататък в живота, нито него ще могат да вършат правилно, понеже в ума им ще са уроците, нито учението ще им върви, и накрая няма да се получи нищо. Докато, ако четат, бързо ще се дипломират и после ще правят това, което искат. Когато бях в санаториума [5] , за няколко дни нито с броеницата се молех, нито поклони правех, нито постех; ядях, каквото ми дадяха. Казвах си: “Нека сега аз помогна малко на лекарите, за да могат и те да ми помогнат да се оправя, пък после ще правя това, което искам”.

Идват при мен деца и ми се оплакват, че родителите им много ги мъчели да четат. Ако и аз ги натоваря с нещо [6] , няма да им помогна. За да разберат, че не бива да изоставят уроците си, им давам примери с деца, които не са чели и са имали големи трудности, и деца, които са имали успехи, понеже са чели. Ето спомням си един случай: В един град живеели две съседски деца. Едното било много умно. От основното училище до гимназията с малко четене постоянно получавало отлични оценки. Другото не така умно, но с много усърдие вървяло подир първото. Накрая, когато умният завършил първи курс от техникума, се забъркал с лоши компании, напуснал училище и накрая се принудил да работи като чистач в едно предприятие. Оженил се дори, сдобил се и с две деца, и трудно свързвал двата края. Другият завършил право, отишъл и в Европа за по-висока квалификация и взел диплома за управление на предприятия. Един ден в предприятието, където работел първият, очаквали нов директор. Всички казвали, че има много високо образование. Оказало се, че новият директор бил някогашният му съученик! Веднага щом го видял, го познал. Такова отчаяние го обзело, че направил два-три опита за самоубийство. Някой му казал да дойде на Света Гора и да ме намери. След като ми разказа за живота си, насред разговора ми казва: “Представяш ли си, онзи да ми е директор!” Тогава и аз го насолих здраво. Казах му: “Бре, човек, ти щеше да заемеш и по-висок пост. И ти и децата ти щяхте да живеете добре, и щеше да правиш добрини! Не стига, че си станал причина семейството ти да се мъчи, а сега искаш и да се самоубиеш. Искаш да ги довършиш, като оставиш децата си сираци ли? За теб не ми е жал, защото от глупостта си патиш; за децата ми е жал. Разбираш ли това? Гледай сега да проявиш малко търпение и с Божията помощ и новият директор ще се отнесе добре с теб. Може и на по-добро място да те сложи. И ако случайно не си доволен, намери си някоя друга работа. Не оставяй децата си на пътя”. Така се вразуми.

Затова казвам, че ако децата, които следват, проявят старание, макар и малко да се поуморят, поне няма да остават на изпити, ще завършат скоро и след това няма да имат тревоги. Забелязвам, че онези, които дължат изпити по време на учението си [7] , когато завършат и започнат работа, пак дължат ту на един, ту на друг и постоянно имат проблеми.

- Отче, ако някой младеж има сериозна връзка по време на следването си, добре ли е да създава семейство, докато още следва?

- Мисля, че колкото и добра да е връзката им, ще е в тежест на учението. Дори да намери най-подходящия спътник в живота си и се ожени, това ще е едно мъчение и за жена му, и за децата му. По-добре нека съсредоточи всичките си телесни и душевни сили върху учението, за да завърши спокойно и след това да нареди и този въпрос. Защото, ако силите му са разпилени, психически и физически ще е постоянно изтощен.

Духовният живот е основна предпоставка за доброто устройване

- Отче, онази същата девойка, която ви е споделила, че мисли за монашество, ми каза, че някакъв неин състудент я попитал защо не ходи на кино и не излиза с момчета. Какво трябваше да му отговори?

- Трябваше да му каже: “Такъв въпрос дори брат ми никога не е посмял да ми зададе, та ти ли?”

- След няколко дни я срещнал пред училището - тя не го била забелязала - и я хванал за рамото. Казала му само едно “здравей” и веднага влязла навътре.

- Не е направила добре! В този случай е трябвало да се възпротиви. Така както е постъпила, може да е оставила впечатлението, че приема неговия жест, така че той ще го повтори. Възрастта, в която се намира сега, е малко трудна и не е полезно за нея да дружи с момчета. Нито е необходимо да разговаря с тях, уж за да им помогне духовно. А ако реши да създаде семейство, когато се запознае с някое добро момче, трябва да каже това на родителите си. Те ще разберат дали са налице необходимите условия да се създаде едно добро семейство. Но сега, когато още не е решила кой жизнен път да следва, не ѝ е полезно да разговаря с момчета, защото без причина се смущава и обърква, и губи вътрешния си покой. Тези от децата, които се занимават с това, са много объркани, горките и постоянно са в смут; нямат покой. Лицето и очите им са груби.

Привличането на женския пол от мъжкия и обратното е заложено в природата на човека. Но ти ѝ кажи, че сега не е време за това. Нека си гледа учението. Юношите, които развиват това привличане от малки, насочват натам силите си преди да е дошъл подходящият момент, и по-късно, когато този момент дойде, те не могат истински да му се порадват, защото са разпилели силите си в изживяването на тази радост, когато не му е било времето. Докато юношите, които внимават над себе си, се радват много повече, когато дойде подходящото време, а дотогава са много спокойни. Виждаш ли колко спокойни и изпълнени с мир са някои майки, които са водели чист и непорочен живот, въпреки че са отрупани с грижи?

Аз всякога наблягам на това младият човек да се опитва да води колкото се може по-духовен живот преди брака и да пази непорочността си, която му осигурява двойно здраве. Воденето на духовен живот е основна предпоставка за всеки един от двата пътя, по който ще поеме човек. Светът е станал като едно поле с жито, което вече изкласява и идват прасета и го мачкат. И всичко изглежда разровено и размесено - трева, кал, житни класове, и тук-там, на някой край, има по някой изправен клас.

Колкото повече човек извършва духовен труд в младежките си години, толкова по-лесно ще му е след това, по който и жизнен път да тръгне. Колкото по-добре се приготви и въоръжи преди сражението, толкова по-лесно ще му е във войната, когато около него ще падат куршуми и бомби. Докато дойде времето например, една млада девойка да реши дали ще става монахиня или добра майка, необходимо е да живее в чистота. Затова нека колкото се може да полага усилия да напредва в учението. Когато ограничава разумно очите и ушите си и прогонва лошите помисли, след това ще е много по-малко онова, което ще трябва да изхвърля от себе си. Или когато един младеж срещне някое добро момиче, нека се опитва да развива у себе си добри помисли. Нека я възприема като жива икона на някоя светица. Или ако срещне някоя девойка с леко поведение, нека я възприеме като своя сестра и да съжали за нея, както би съжалявал за сестра си, защото всички сме чеда на Адам.

- Днес обаче, отче, в университетите и т.н. има много изкушения за един млад човек.

- Нека се запознае с духовни младежи и да се намира в духовно обкръжение, за да получи полза. Нека не представяме нещата по-черни, отколкото са. Познавам много младежи, които учат в университет и живеят в чистота с малко усилия от своя страна и с великата Божия помощ.[3] Под “насилие над себе си” Старецът разбира усилията, които всеки от нас трябва да полага, за да изпълнява евангелските заповеди. И това насилие е безразсъдно, когато се извършва поради нечисти в духовно отношение подбуди - тщеславие, егоизъм, честолюбие и т.н., защото тогава надвишаваме собствените си сили и тъй като не получаваме божествена помощ и подкрепа, стигаме до духовни падения - б. пр.

[4] Т.е. в манастира “Суроти” - б. пр.

[5] През 1966 г. Старецът претърпя операция на белите дробове в санаториум, понеже страдаше от бронхектасия - б. изд.

[6] Т.е. да им възложи големи духовни занимания - б. пр.

[7] Т.е. не успяват да вземат изпитите на своето време и ги отлагат с месеци, а понякога и с години - б. пр.

КАК ДА СЕ ЗАДЪРЖИ СЕМЕЙСТВОТО

“Нека съпрузите да усъвършенстват колкото могат добродетелта на любовта, за да пребъдат двамата винаги в единство, за да пребъде с тях и Третият, Сладчайшият наш Христос”.

За едно хармонично семейство

Доброто начало на семейния живот

- Отче, един млад човек, който е избрал брачния живот, ме попита как да положи добро начало в него.

- Като начало нека си намери една добра девойка, която да му допада и да му бъде по сърце. Да не го интересува дали е богата и красива, но преди всичко да бъде простосърдечна и смирена. С други думи, трябва да обърне повече внимание на вътрешната красота, а не на външната. Когато момичето е положителен човек, когато е надарена с мъжество и женствеността в характера ѝ не е повече отколкото трябва, това много помага мъжът веднага да среща разбиране и да няма излишни главоболия. Ако тя има и страх Божий и смирение, тогава могат да се хванат ръка за ръка и да преминат през бурния поток на света.

Ако младежът има сериозни съпружески намерения към някоя девойка, мисля, че е по-добре да извести това чрез някой свой близък на нейните родители, след това и самият той да поговори с тях и с нея. Впоследствие, ако си дадат дума и се сгодят (добре е годежното време да не трае дълго), да се старае във времето до брака да гледа на девойката като на своя сестра и да я уважава. Ако и двамата любочестно се подвизават да опазят девството си до брака, тогава при извършването на тайнството, когато свещеникът ги венчае, ще приемат изобилно Божията благодат. Защото, както казва свети Иоан Златоуст, венчалните венци са символ на победата над сладострастието.

След това нека колкото могат да усъвършенстват себе си в добродетелта на любовта, за да останат винаги в единение и за да остане с тях и Третият, Сладчайшият наш Христос. Естествено, в началото, докато се установят и се опознаят добре, може да имат някои трудности. Така е във всяко начало. Ето на, завчера видях едно птиче. Току-що беше излязло, за да си намери храна и летеше на една педя над земята. Не знаеше горкото лесно да си лови насекоми и цял час му трябваше, за да хване някое насекомо и да се нахрани. Гледайки го, си мислех, че всяко начало е трудно. Когато студентът се дипломира, в началото му е трудно, когато започне работа. И послушникът в манастира преживява в началото някои трудности. И младият човек, когато се ожени, в началото среща трудности.

- Отче, пречи ли, ако жената е по-голяма от мъжа?

- В Църквата няма правило, в което да се казва, че ако жената е с две, три или дори пет години по-голяма от мъжа, не могат да се оженят.

В различието на характерите се крие Божията хармония

Веднъж в колибата дойде един човек и ми каза, че е много притеснен, понеже не намира съгласие с жена си. Видях, обаче, че между тях няма някакво сериозно противоречие. Човекът имаше някоя и друга кривина, жена му - също, и така не могат да се доближат един до друг. Нужно е малко рендосване. Вземи две нерендосани дъски и ще видиш, че едната на това място има чеп, другата на друго и ако се опиташ да ги съединиш, между тях остава разстояние. Ако обаче рендосаш едната дъска отсам, другата оттам, но с едно и също ренде [8] , веднага се наставят.

Някои мъже ми казват: “Нямаме съгласие с жена ми; противоположни характери сме. Тя има един характер, а аз друг! Как Бог прави такива странни неща? Не можеше ли така да устрои нещата, че съпрузите да си прилягат, за да могат да живеят духовно?” “Не разбирате ли, казвам им, че в различието на характерите се крие Божията хармония? Различните характери създават хармонията. Тежко ви, ако бяхте с едни и същи характери! Помислете си, какво щеше да става, ако например и двамата се гневяхте лесно - бихте съборили къщата. Или, ако и двамата имахте кротък характер, щяхте да заспивате прави! Ако и двамата бяхте скръндзи, от една страна, бихте си прилягали, но тогава и двамата бихте отишли в ада. Ако пък бяхте с широки пръсти, бихте ли могли да съградите дом? Щяхте да раздадете всичко и децата ви да останат на пътя. Ако някой опърничав вземе друг опърничав, ще си подхождат, нали? Обаче един ден ще се изтрепят! Затова, какво става? Бог допуска един добър да вземе някой опърничав, за да му помогне, защото може опърничавият да е бил добронамерен, но да не му е било помогнато от малък”.

Малките различия в характерите на съпрузите спомагат да се създаде хармонично семейство, защото единият допълва другия. При автомобила са задължителни и газта, за да върви, но и спирачката, за да спира. Ако автомобилът имаше само спирачка, нямаше да се помръдне, а ако имаше само скорости, нямаше да може да спре. Знаете ли какво казах на едно семейство? “Понеже си подхождате, затова не си подхождате!” И двамата са чувствителни. Ако нещо се случи в къщата, и двамата губят ума и дума, и започват: “Ох, какво ни се случи!” - единият, “Ах, какво ни се случи!” - другият. Така единият помага на другия да се отчае още повече. Не може малко да го ободри, да му каже: “Я чакай малко, това, което ни се случва, не е чак толкова сериозно”. Виждал съм това при много семейства.

Когато съпрузите са с различни характери, могат да са по-полезни и при възпитанието на децата. Единият е малко по-строг, другият казва: “Остави децата малко свободни”. Ако и двамата са прекалено строги, ще загубят децата си. Ако и двамата ги оставят свободни, също ще ги загубят. Докато по този начин и децата намират едно равновесие.

Искам да кажа, че от всичко има нужда. Естествено, не бива да се преминават границите, но всеки по своя начин може да помага на другия. Ако например изядеш нещо много сладко, искаш да хапнеш и нещо, което е малко солено. Ако ядеш много грозде, приисква ти се и малко сирене, за да се убие сладостта. Или ако зеленчуците са много горчиви, тогава не могат да се ядат. Но малко горчивото е полезно, както и малко киселото. А ако този, който е кисел, каже: “Станете всички кисели като мен”, който е горчив каже: “Станете всички горчиви”, а другият, който е солен: “Станете всички солени”, не може да се стигне до разбирателство.

Уважението между съпрузите

Бог всичко е наредил премъдро. С едни дарования е надарил мъжа, с други жената. На мъжа е дал мъжество, за да се справя в трудностите и за да му се подчинява жената. Защото ако би дал и на жената същото мъжество, семейство нямаше да може да се задържи.

Говореха за една жена в Епир, че била страшна! Обличала една бяла риза до земята и винаги носела ятаган! Разбойниците я водели със себе си! Представете си да имат жена в шайката си! Веднъж вървяла с часове пеша до едно далечно село, за да вземе едно влашко момче и да го ожени за дъщеря си. Но понеже то се съпротивлявало, тя го откраднала, нарамила го на гърба си и го донесла в своето село! Това обаче са изключения. Ако трябва да мобилизираш жени за войската и съставиш от тях една рота, а после пуснеш срещу тях десетина деца, облечени като скаути от отсрещната страна... О-хо, всичките ще се разбягат! Ще си мислят, че това е врагът!

В Свещеното Писание се казва: “мъжът е глава на жената” (Еф. 5:23). Тоест Бог е наредил, мъжът да властва над жената. Да властва жената над мъжа - това е хула против Бога. Бог сътворил първо Адам, а Адам казал за жената: “Ето, това е кост от костите ми и плът от плътта ми” (Бит. 2:23). В Евангелието се казва, че жената трябва да се бои от мъжа си, т.е. да го уважава, а мъжът да обича жената (Еф. 5:33). В любовта се съдържа уважението и в уважението се съдържа любовта. Това, което обичам, също го и уважавам. И това, което уважавам, го и обичам. С други думи, това не са различни неща, но тия две са едно и също.

Хората обаче не зачитат тази Божия подредба и не разбират онова, за което се говори в Евангелието. Така мъжът криво разбира написаното в Евангелието и казва на жена си: “Трябва да се страхуваш от мен”. Но нали ако се страхуваше от теб, нямаше да се омъжи за теб! Има и някои жени, които казват: “Защо пък жената да се бои от мъжа? Не мога да приема това. Каква е тази вяра? Няма никакво равенство”. Но виж какво се казва в Свещеното Писание: “Начало на мъдростта е страхът Господен” (Притч. 1:7). Страхът Божий е почит към Бога, благоговение, духовна сдържаност. Този страх те кара да чувстваш страхопочитание. Той е нещо свято.

Равенството с мъжете, което искат жените, може да важи само до известна степен. Днес между жените, понеже ходят на работа и гласуват, навлезе един нездрав дух и си мислят, че са равни с мъжете. Разбира се, душите са едни и същи по естество. Но когато мъжът не обича жена си и жената не уважава мъжа си, в семейството се получават сцени. Едно време считаха за тежко провинение жената да противоречи на мъжа си. Сега е навлязъл един хулигански дух. А колко хубаво беше някога! Бях се запознал с едно семейство, в което мъжът беше много нисък, а жената - цяло мъжище, висока чак до тавана. Щом сама разтоварваше сто и осемдесет оки жито от каруцата, представете си. Веднъж един работник - също висок - тръгнал да я закача, а онази го грабнала и го хвърлила като да бил кибритена клечка! Но да видите само какво послушание имаше към мъжа си, как го уважаваше! По този начин се задържа едно семейство, иначе не става.

Любовта между съпрузите

- Майко игуменке, написа ли пожелания на Димитри, който се жени?

- Написах, отче.

- Донеси ми картичката и аз да допълня своите: “Нека Христос и Света Богородица бъдат с вас. Димитри, давам ти благословията си да се караш с целия свят, освен с Мария! Същото важи и за Мария!” Я да видя ще разберат ли какво имам предвид? Веднъж някой ме попита: “Отче, какво най-силно съединява мъжа с жената?” “Чувството за благодарност”, казвам му. Единият обича другия заради това, което онзи му дава. Жената дава на мъжа доверието си, отдадеността си, послушанието си. Мъжът дава на жената сигурността, че може да я закриля. Жената е стопанката в дома, но и голямата прислужница. Мъжът е управителят на дома, но и хамалинът.

Съпрузите трябва да се обичат с чиста и непорочна любов, за да намират утешение един в друг и да могат да извършват духовните си задължения. За да живеят хармонично, е нужно още от самото начало да положат като основа на своя живот любовта, искрената любов, която се намира в духовното благородство, в жертвеността, а не лъжовната, светската, плътската любов. Ако има любов, жертвеност, винаги единият ще влиза в положението на другия, ще го разбира, ще му съчувства. А когато човек приема в състрадаващото си сърце своя ближен, тогава приема в себе си Христа, Който го изпълва с неизказано веселие.

Когато има любов, дори двамата да се окажат далеч един от друг по някаква нужда, пак ще са близо един до друг, защото Христовата любов не се влияе от разстоянията. Когато обаче, да пази Бог, между съпрузите няма обич, може да са и един до друг, но всъщност да са на голямо разстояние. Затова трябва да полагат усилия през целия си живот да запазят любовта, да се жертват един за друг.

Плътската любов съединява външно светските хора и то само доколкото са налице светските качества [9] , а когато тези качества престанат да съществуват, тя ги разделя, тъй че и те се погубват. Докато, когато има духовна, чиста любов, ако случайно единият от съпрузите изгуби светските си качества, това не само не ги разделя, но ги съединява още повече. Когато има само плътска любов, тогава, ако например жената научи, че мъжът ѝ е погледнал към някоя друга, ще хвърли в лицето му сярна киселина, за да го ослепи. Докато, когато е налице чиста любов, тогава повече ще я боли за него и деликатно ще търси начин да го върне отново в правия път. Тогава и Божията благодат идва на помощ.

Веднъж в колибата дойде един лекар от Америка с гръцки произход. Видях, че лицето му беше просветлено, затова деликатно го попитах за живота му. Каза ми: “Отче, православен съм, но доскоро нито спазвах пости, нито ходех често на църква. Една вечер бях коленичил в стаята си, за да помоля Бога за нещо, което ме тревожеше, при което стаята се изпълни с мека и сладостна светлина. Продължително време не виждах нищо друго освен светлина и чувствах неизразим мир в себе си”. Изумих се, понеже разбрах, че този човек се беше удостоил да види нетварната светлина и поисках да ми разкаже какво се е случило. Каза ми: “Отче, аз съм женен и имам три деца. В началото семейството ни вървеше добре. След това обаче жена ми нямаше търпение да се занимава вкъщи с децата и искаше да излизаме навън с приятелките ѝ. Постъпих според желанието ѝ. След известно време ми каза, че иска да излиза сама с приятелките си. Приех и това, а аз гледах децата. След това не желаеше да прекарваме заедно отпуските, а ми искаше пари да ходи сама. Впоследствие поиска да ѝ дам един апартамент, за да живее самостоятелно. Направих и това, но тя водеше там своите приятели. През всичкото това време се опитвах да ѝ помогна по различни начини, със съвети и т.н., само и само да се смили над децата ни, но тя не даваше и дума да се каже. Накрая взе от мен огромна парична сума и изчезна. Търсех, питах навсякъде, но напразно. Изгубих напълно следите ѝ. Един ден ми съобщиха, че била дошла тук, в Гърция и живеела в един дом с лоша слава. Мъката ми за състоянието ѝ не може да се опише. В скръбта си коленичих да се помоля. Казах: “Боже мой, помогни ми да я намеря и да направя каквото мога, за да не погуби душата си. Не мога да понеса настоящото ѝ състояние”. Тогава ме обля онази светлина и сърцето ми се изпълни с мир”. Казах му: “Братко, Бог е видял твоето търпение, великодушие и обич и те е утешил по този начин”.

Затова казвам, че миряните ще ни бъдат съдници. Виждате ли? Лекар в Америка с такава съпруга, при какви условия и в каква среда живял, и въпреки това с какво се удостоил![8] Старецът има предвид, че тази дейност се извършва от духовния наставник и носи резултат, когато и двамата съпрузи имат един и същи изповедник, тъй че рендосването да става “с едно и също ренде” - б. изд.

[9] Т.е. младост, телесна хубост, богатство, обществено положение и т.н. - б. пр.

Семейството се спасява с търпение

- Какво прави сестра ти? Как я карат с нейния съпруг?

- Отче, научавам, че има трудности, но тя търпи, а когато е необходимо, дърпа и него напред.

- Така е. Когато два вола са в един впряг и единият е малко слаб или мързелив, тогава другият полага повече усилия, дърпа и влачи и първия със себе си. Виждаш ли? Живеят в света, но се усъвършенстват духовно. Вие тук сте като принцеси. Представи си една майка, която има четири деца; едното е бавноразвиващо се, другото е душевноболно, третото има средиземноморска анемия, четвъртото скита по улиците до среднощ. А отделно си има други мъки със съпруга си поради неговия характер. И търпи толкова неща, без да казва нито дума; иде ѝ да се пръсне от мъка, а няма на кого да изкаже болката си, защото някои неща не могат да се казват извън семейството. Може примерно мъжът да става, да тръгва и дори за прехрана да не ѝ оставя пари. И няма пари горката да плати дори наема, и искат да я изгонят от къщата. Принуждава се да работи където и да е, да се сблъсква с опасности и ми казва: “Помоли се да се избавя поне от тия опасности!” Или пък мъжът ѝ е пияница и не работи, и тя се принуждава да работи, да чисти стълбища по жилищните блокове, а онзи отива в кръчмата. Връща се пиян посред нощ, бие я и ѝ иска парите, които е взела или отива сам да ги вземе от работодателите ѝ. Ах, това е мъченичество!

И някои жени имат грехове и по този начин ги изплащат. Но има и такива, които не са сгрешили. Те ще получат чиста отплата заради мъките, които преживяват. Познавам една майка, която беше ангелче, много добра душа, най-доброто, най-кроткото дете в семейството, а на какъв нехранимайко попадна! Как се подлъгаха родителите ѝ! Омъжи се за един пияница, който бил хулиган от малък. Баща му пиел и той възприел същия навик. И горката се принуждава да работи на чужди хора, претрепва се от работа, а онзи я бие и я заплашва с нож. Колко пъти ѝ казва: “Ще те заколя”! Постоянно живее в страх да не я заколи. Мъченичество! Има и четири деца. Родителите ѝ стигнаха до там, че я карат да се разведе, а тя им отговаря: “Мисля още да потърпя”, и търпи. Разбирате ли? Нито Патерик е чела, нито жития на светиите, обаче търпи. Веднъж я попитах: “Добре де, децата не се ли намесват?” “Още са петнайсет-шестнайсетгодишни”, каза ми. “Нека отидат войници и после ще го озаптят!” Значи, докато отидат войници, тя ще яде бой!

Търпението облагодатява човека

- Отче, как да се отнасям с другия, когато той е нервиран?

- С търпение!

- А ако нямам търпение?

- Да отидеш да си купиш! Продават в супермаркета!... Виж, когато другият е ядосан, каквото и да му кажеш, няма резултат. Най-добре в момента да замълчиш и да си казваш наум молитвата [10] .  С помощта на молитвата той ще утихне, ще се успокои и после ще можеш да се разбереш с него. Нали виждаш, че и рибарите не отиват за риба, ако морето не е тихо; чакат търпеливо, докато времето се оправи.

- Отче, на какво се дължи нетърпението у хората?

- На това, че... имат много мир у себе си! [11]   Бог е основал човешкото спасение на търпението. “Който претърпи до край, ще бъде спасен”, (Мат. 10:22) се казва в Евангелието. Затова Бог дава на хората трудности, различни изпитания, за да се упражняват в търпението.

Търпението започва от любовта. За да търпиш другия, трябва да му съчувстваш. И много пъти виждам как семейството се спасява чрез търпението. Виждал съм как диви зверове се превръщат в агънца. С доверието в Бога нещата намират своя нормален и духовен завършек. Веднъж, когато живеех в манастира “Стомион”, видях една жена от Коница, чието лице светеше. Тя беше майка на пет деца. После си спомних коя е. Мъжът ѝ беше дърводелец и често пъти работеха заедно с моя майстор [12] . Една дума само да му кажеха домакините, например: “Майстор Яни, може би това тъй да го направим?”, превръщаше се в звяр. “На мен ли ще ми се правите на учители?”, казваше им. Трошеше си инструментите, хвърляше ги и си отиваше. След като в чужди домове зарязваше работата си и чупеше всичко, представяш ли си какво е правел у дома си? Та тази беше жената на майстор Яни. С тоя човек, с когото не можеш и ден да прекараш заедно, тя живееше години. Всеки ден преживяваше мъчение и въпреки това приемаше всичко с много доброта и търпение. Понеже знаех положението в дома ѝ, когато я срещнех, я питах: “Какво прави господин Яни? Работи ли?” “Е, кога работи, кога малко почива!” “Как я карате?” “Много добре, отче!”, казваше ми. И го казваше от сърце. Не слагаше в сметката това, че онзи си чупеше инструментите - и то скъпи инструменти, - нито че тя, горката, се принуждаваше да работи на чужди хора, за да свържат двата края. Виждате ли, с какво търпение, с каква доброта и с какво благородство приемаше всичко! И не го обвиняваше ни най-малко! Затова Бог ѝ даде благодат и лицето ѝ сияеше. Изгледа и петте си деца и станаха много добри хора. Успя да задържи и децата си.

- Отче, как е можела да оправдава мъжа си?

- С някой добър помисъл: “Мъж ми е, казваше, ще каже и някоя дума. И аз, ако бях на неговото място, може би щях да правя същото”. Изпълняваше Евангелието, затова Бог ѝ пращаше Своята благодат. И ако светските хора имат търпение и получават благодат, колко повече трябва да търпим ние, монасите, които имаме всякакви условия, всякакви възможности за духовен живот!

Доколкото съм разбрал, най-големите скандали не само в семействата, но и в държавите, стават от незначителни неща. В семейството единият трябва да се смирява пред другия, да подражава на добродетелите му, но и да понася странностите му. За да може човек да постъпва по този начин, ще му е много полезно да мисли за това, че Христос се е пожертвал за нашите грехове и търпи всички ни - милиарди човеци, макар че Самият Той е безгрешен. Докато ние, когато се измъчваме поради недостатъците на другите, изкупуваме собствените си грехове. Добрият Бог така е наредил нещата, че единият с дарбата, която притежава, да помага на другия, а с недостатъка, който има, да се смирява пред него. Защото всеки човек си има своите дарби, но и някои недостатъци, с които трябва да се бори, за да ги преодолее.

Скарах се на едного! Да видите как го слуша жена му, въпреки че има много по-големи способности от него! Пред нея той е едно дете. Тя с послушанието си към него постоянно приема и трупа Божия благодат, докато той със своя егоизъм постоянно пропъжда благодатта и остава празен. И накрая кой печели? Виждаш ли? Тайната е в смирението. Основата на всичко е в това. Послушание, смирение. Ако той признаеше слабостта си и потърсеше помощ от Бога, тогава Божията благодат щеше да дойде и при него.

Вярната съпруга

- Отче, един мъж напусна жена си, взе и детето им, и има връзка с други две жени. Тя ме попита какво да прави.

- Кажи ѝ колкото може да проявява търпение, да се моли и да се отнася с добро. Нека чака, нека не разтрогва брака тя самата. Един мъж се държал презрително с жена си, обиждал я, а тя всичко приемала добродушно и с търпение. Починала сравнително млада. Когато изваждали костите ѝ [13] , от гроба се разнесло благоухание. Всички, които били там, се удивили. Виждате ли, тя всичко в този живот приемала с търпение, затова в другия живот получила оправдание.

Помня още един случай. Едно светско момче харесало едно момиче, което водело духовен живот. За да го хареса момичето, той също се опитвал да живее духовно, ходел на църква и т.н. Най-накрая се оженили. След години обаче той отново започнал светския си живот. Въпреки че вече и децата им били големи - едно момче в университета и две момичета, едното в лицей, другото в гимназия - той продължавал да живее разпътно. Имал голямо предприятие и печелел много пари, но повечето от тях пилеел в блудния си живот. Горката му съпруга поддържала дома с много икономии, а също и децата си с добрите си съвети. Не обвинявала баща им, за да не се отвратят от него и да получат душевни рани, но и за да не тръгнат по неговия пример. Когато вечер се прибирал вкъщи късно, лесно го оправдавала пред децата, казвайки, че е имал много работа; но какво можела да каже, когато посред бял ден той се прибирал у дома с някоя своя приятелка? Защото, какво правел този небоящ се от Бога човек? - въпреки че и човек не заслужава да го наречеш, понеже нямал никаква човещина. Телефонирал вкъщи на жена си да му приготви желаното ядене и идвал на обяд с някоя от приятелките си. Горката майка, за да не помислят нещо лошо децата ѝ, посрещала радушно гостите. Оставяла впечатлението, че дошлата е и нейна приятелка, която съпругът ѝ взел с колата си от дома ѝ и я довел у тях. Деликатно изпращала децата по стаите им да четат, защото се страхувала да не видят някоя грозна сцена, понеже за жалост онзи не внимавал, но мърсувал и в дома им. Това ставало всеки ден, като през известен период от време той сменял приятелката си. Дори децата започнали да питат: “Колко приятелки имаш, мамо?” “Познаваме се отдавна”, отговаряла им тя. Междувременно онзи се отнасял към нея, горката, по-зле от прислужница, понеже се държал много варварски. Представете си сега тази майка всеки ден да обслужва две животни, които безчестят дома и постоянно да внушава добри помисли на децата си. И при това не знаела дали тази история ще приключи след известно време, тъй че да си каже: “Ще потърпя”, и да има с какво малко да се утеши. Това състояние продължило доста години. Обаче понеже онзи нещастник дал големи права на дявола над себе си, естествено било да понася страшни демонични въздействия. Бил като луд, не можел да се владее, всичко му било криво. И тъй, един ден, както се возел в колата си, опиянен от плътското опиянение, изскочил от пътя и паднал в една пропаст. Автомобилът се потрошил, а той бил сериозно наранен. Закарали го в болницата и след известен възстановителен период го завели вкъщи осакатен. Никоя приятелка не го доближавала, защото вече нямал много пари, пък и лицето му било обезобразено. Обаче добрата съпруга се грижела за него с голямо добросърдечие, без да му припомня нищо от разпътния му живот. Това много го разтърсило и го изменило духовно. Искрено се разкаял, поискал да се изповяда, поживял няколко години като християнин, с вътрешен мир и починал в Господа. След неговата смърт синът му поел неговата работа и издържал семейството. Децата живеели в любов помежду си, защото се ръководели от принципите на добрата си майка. Тази майка била героиня. Изпила всичките горчилки, за да не се разпадне семейството ѝ и да не се огорчат децата ѝ, запазила добре семейството, спасила и своя мъж, а за себе си натрупала небесна награда. Бог ще настани тази жена на най-доброто място в рая.

Децата в разтрогнатите семейства

- Отче, когато мъжът е завладян от някоя страст, признава вината си, изповядва се и т.н., но все още е под нейното влияние и казва на жена си: “Измъчвам и теб, и децата, по-добре да се махна, да ви изпращам пари отдалече, за да не се мъчите”, тогава как трябва да постъпи жената?

- Ако мъжът наистина се чувства така, както казва, това показва, че е много любочестен и в такъв случай жената трябва да потърпи. Добре е обаче да не вярва лесно на това, което чува, а да гледа по-надълбоко. Защото понякога мъжът може да казва с привидно благородство: “Ще ви напусна, за да не ви мъча”, а всъщност да иска наистина да се махне, понеже се е забъркал с някоя друга.

Бракът в състоянието, до което е достигнал днес, е изгубил своя смисъл. За нищо и никакво се развеждат. Преди не-много време в колибата дойде един съвсем объркан човек. Имал две деца от една приятелка. Оженил се за някаква друга, направил едно дете и я напуснал. След това отново се оженил за някоя си трета, която била разведена и имала две деца от първия си брак и едно дете от някакъв приятел. И с нея направили още две деца. “Я чакай, казвам му, от колко майки са тия деца и от колко бащи?”

По този начин нещастните деца се погубват. Които от тях са по-чувствителни и не могат да превъзмогнат притесненията, се отчайват, а някои се и самоубиват. Други пият, за да забравят, трети се забъркват с наркотици. И откъде намират пари? Най-малката доза хероин струва четири хиляди драхми; голяма - шест или седем [14] . И това са волните и разпуснати деца от миналото поколение. Какво ли ще стане с малките деца от следващото поколение, чиито родители са се разделили по закона за автоматичните разводи? Колко много деца, които вземат наркотици, минаха през колибата ми само това лято! Повечето от тях, горките, бяха от разделени семейства. Изпаднали са в такова състояние на двадесет и седемгодишна възраст и търсят помощ! И да видиш как си личат децата, които са от разтрогнати семейства. В колибата държа локума отвън. Когато идват, преди още да успеят да изядат локума, тичат да ме целунат. Целия ме правят в пудра захар! Липсвала им е любов и нежност. На тия нещастни деца им е все едно имат ли родители или нямат. Дали идва бащата вкъщи, дали си отива, дали е там или го няма, все им е едно.

Кой е “виновен” и кой “има право” при съпрузите?

Забелязал съм, че някои изповедници казват на мъжете, които имат проблеми с жените си: “Потърпи, това е твоят кръст. Какво да се прави? Ще получиш награда от Бога”. После отиват при тях жените и на тях - същото: “Търпи, за да имаш награда от Бога”. Значи може и двамата да са виновни, но и на двамата изповедникът казва: “Търпи”. Или пък може единият да е виновен и точно на него изповедникът да казва: “Търпи”. Така че виновният се успокоява с мисълта, че всъщност той търпи другия, а в действителност всеки ден го подлудява.

Веднъж в колибата дойде един човек и ми каза, че имал проблеми с жена си. Били пред развод. Не искали да се погледнат един другиго. И двамата били учители и си имали две дечица. Никога не се хранели вкъщи. След училището единият се хранел в един ресторант, другият в друг, а за децата купували разни сандвичи. Горкичките, щом родителите им се връщали вкъщи, отивали и търсели по джобовете и чантите им, какво са им донесли отвън да ядат. Преживявали много тежък период! Той беше и църковен певец. В една църква се черкувала жена му, в друга ходел да пее той. До такава степен достигнала раздялата им! “Какво да правя, отче, пита ме, тежък кръст нося, много тежък. Всеки ден имаме разправии вкъщи”. “Ходи ли при изповедника?” - питам го. “Да ходих и той ми каза: “Търпи, защото носиш тежък кръст”. “Я да видим, казвам му, кой носи голям кръст. Нека разгледаме нещата от самото начало. Когато се оженихте, карахте ли се така?” “Не”, казва ми. Осем години живеехме в любов помежду си. Обичах жена си повече от Бога! След това тя се промени. Взе да недоволства, стана своенравна...” Чуй само! Обичал я повече от Бога! “Я чакай малко, казвам му. Обичал си жена си повече от Бога! Жена ти ли е виновна тогава или ти, че сте я докарали до това състояние? Заради теб Бог е отнел благодатта си от нея. А какво мислиш да правиш сега?”, питам го. “Мисля да се разделим”, казва ми. “Може би си се забъркал и с някоя друга, а?” “Да имам наум една”, казва ми. “Бре, не разбираш ли, че ти си виновникът? Първо потърси прошка от Бога, затова, че си обичал жена си повече от Него. След това иди да поискаш прошка от жена си. Кажи ѝ: “Прости ми, аз бях причината да стигнем до това положение вкъщи и да се мъчат и децата”. После иди да се изповядаш и обичай Бога като Бог, обичай и жена си като своя жена, и ще видиш, че нещата ще се оправят”. Той беше потресен. Започна да плаче. Обеща ми, че ще ме послуша. Не след дълго време дойде весел. “Благодаря ти, отче, ти ни спаси, казва ми. Много сме добре и ние, и децата ни”. Виждаш ли какво става? Той да е виновникът, а на всичко отгоре да си мисли, че му е много тежък кръстът!

И вие никога не оправдавайте жените, които идват и ви се оплакват от мъжете си. Аз не оправдавам нито мъжете, нито жените, но ги принуждавам да се замислят. Да предположим, че жената ми казва: “Мъжът ми пие, връща се вкъщи много късно вечерта, псува...” Казвам ѝ: “Гледай, когато се връща нощем пиян, отнасяй се с доброта към него. Ако започнеш да недоволстваш: “Защо закъсня? В колко часа идваш? Няма ли най-накрая да се промениш? Това положение е нетърпимо. То не е ден, не са два, докога ще търпя?”, и се навъсиш, дяволът ще му зашепне: “Бре, толкова ли си загубен, че стоиш още с тази луда! Защо не отидеш да се забавляваш с някоя друга?” Ти може и да имаш право, но дяволът ще го забърка другаде. А ако ти се отнесеш с доброта и потърпиш малко, и се помолиш, без да се оплакваш за това, което той върши, душата му ще се сгрее, ще се замисли и ще се поправи”. Идва после мъжът и ми казва: “Жена ми недоволства, крещи”... “Виж го ти, децата ти и клетата ти жена те чакат с нетърпение до среднощ, казвам му, а ти да се връщаш вкъщи пиян и започваш да псуваш! Срамота е! Затова ли си се оженил, да мъчиш семейството си?”

Има и случаи, в които и единият, и другият имат право. Веднъж пред няколко човека говорех за това колко непорочен живот е имал Макриянис [15] . Притежавал е и телесна и душевна чистота. По едно време скача един от тях и ми казва: “Е, нека не се опитват да изкарват Макриянис за светия!” “Защо не?” питам го. “Защото е биел жена си”, отговаря ми. “Слушай да ти кажа как е било: Когато се случвало Макриянис да има някой и друг петак, и идвала някоя вдовица с деца, давал го на нея. Жена му, горката, започвала да роптае. Казвала му: “И ти имаш деца, защо даде парите?” И той ѝ удрял шамар и ѝ казвал: “Ти си имаш мъж, който ще се погрижи за теб. Тази нещастница няма мъж, кой ще се погрижи за нея?” С други думи, и двамата имали право”.

Нещо друго: ако един от двамата съпрузи живее духовен живот, тогава и да има право, всъщност няма право. Защото като духовен човек трябва да приеме по духовен начин една несправедливост. Да постъпва във всичко според божествената справедливост, да гледа как да угоди на другия. Защото ако една слаба душа сгреши, има някакво оправдание. Другият обаче, който е в по-добро духовно състояние, а не показва разбиране, греши много повече. Когато и духовните хора постъпват по светски, според светската, човешката правда, какво остава за другите? Трябва непрестанно да ходят по светските съдилища. Затова хората се измъчват.[10] Т.е. Иисусовата молитва - б. пр.

[11] Старецът казва това иронично. - б. пр.

[12] Старецът като мирянин е бил дърводелец. - б. изд.

[13] В Гърция се спазва древната православна традиция три години след смъртта костите на починалия да се изваждат, измиват и поставят наново в гроба в една торбичка или в специални костници, а самият гроб се използва за други покойници, обикновено роднини - б. пр.

[14] Казано през 1990 г.; хиляда драхми = три евро.

[15] Иоанис Макриянис (1797-1864) - национален герой на Гърция. Един от водачите на освободителните борби на гръцкия народ от турско робство. Животът му е образец на чиста и истинска любов към Бога, към ближния и родината - б.пр.

РОДИТЕЛИТЕ И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

"Родителите, които раждат децата и им дават тяло, трябва да съдействат колкото могат и за духовното им възраждане".

Създаването на деца

Светите Иоаким и Анна са най-безстрастните съпрузи

- Отче, кажете ни за богоотците свети Иоаким и света Анна. Някога бяхте започнали да ни говорите за тях.

- От малък имах голяма почит към светите богоотци. Дори бях казал на някого, че когато ме направят монах, бих искал да ми дадат името Иоаким. Колко сме им задължени само! Светите Иоаким и Анна са най-безстрастната брачна двойка, съществувала някога. У тях нямало никакво плътско мъдруване.

Бог така сътворил човека и така искал да се раждат хората - безстрастно. Но след грехопадението в отношенията между мъжа и жената навлязла страстта. Когато се намерили тези безстрастни съпрузи - такива каквито Бог според първоначалния Си замисъл създал хората и така както искал те да се раждат, тогава се родила Света Богородица, това чисто създание, и от нея след това се въплътил Христос. В себе си мисля, че Христос би слязъл и по-рано на земята, ако се намереше една непорочна съпружеска двойка, каквито са били светите Иоаким и Анна.

Римокатолиците, уж от благочестие стигат до тая заблуда да вярват, че Света Богородица се родила, без да има в себе си първородния грях. Всъщност Света Богородица не била освободена от първородния грях, но се родила по начина, по който Бог искал да се раждат хората след тяхното сътворение. Била всечиста [16] , защото зачеването ѝ станало без наслада. Светите богоотци след гореща молитва към Бога да им дари дете, се съединили не поради плътско желание, но от послушание към Бога. Това събитие го преживях на Синай [17] .

Въздържанието в брачния живот

Бог е сътворил всичко твърде добро (виж Бит. 1:31). Мъжът чувства едно естествено привличане към жената и жената към мъжа. Ако го нямаше това привличане, никой никога нямаше да предприема създаването на семейство. Щеше да мисли за трудностите, които ще има по-късно в семейството при от-глеждането на децата и т.н. и не би се решил да пристъпи към това дело.

След падението на първозданните човеци плътското мъдруване у някои е 5%, у други 10%, 30% и т.н. Но днес къде да се намерят хора, чието плътско мъдруване е 5%, т.е. да имат целомъдрие! Тъй или иначе Бог е дал възможност на всички хора да достигнат до безстрастие, ако любочестно се подвизават.

Женените не могат да използват за оправдание това, че са избрали брачния живот, и да забравят, че човекът не е само плът, но и дух, и да живеят невъздържано и необуздано [18] . Трябва да се подвизават, за да подчинят плътта на духа. Ако се стремят да живеят духовно и под ръководството на духовния си наставник, постепенно ще започнат да изпитват по-висши наслади, духовни, небесни и няма да търсят плътските. Длъжни са да се стремят към въздържание, за да не предадат плътската страст и на децата си. Едно дете, чиито родители имат в голяма степен плътско мъдруване, още от малко има такива наклонности, защото възприема тяхното плътско мъдруване. В началото тази страст е слаба, както всички наследствени страсти - като копривата, която, щом поникне, е мека и можеш да я хванеш, но когато порасне, започва да пари - и може да се излекува от един добър и разсъдлив изповедник. Ако обаче тази страст не бъде пресечена в детска възраст, когато порасне, ще трябва много да се подвизава, за да я отсече.

Човешката логика спрямо Божията воля за създаването на деца

Много често семейства ми споделят безпокойството си относно детерождението и търсят мнението ми. Едни мислят да имат едно-две деца, други искат да придобият много деца. Обаче полезното за тях е да оставят въпроса за създаването на деца в Божиите ръце. Да поверяват живота си на Божия промисъл и да не съставят собствени планове. Трябва да вярват, че Бог, Който се грижи за птиците небесни, много повече ще се погрижи за техните деца. Имаше един моряк, който се ожени на осемнадесет години. Той беден, бедно и момичето, което бе взел, затова наеха едно мазе, в което да живеят. Момичето също си намери някаква работа и живееха много скромно. След като, представете си, за маса им служеше един кашон от праскови, които някога си бяха купили. После се сдобиха и с дечица и правеха големи икономии, за да ги отгледат. Обаче постепенно се обзаведоха и уредиха собствен дом.

Някои се опитват първо да уредят всичко друго и после да мислят за деца. Изобщо не слагат в сметката си Бога. Други пък си казват: “Днес животът е труден, едно дете стига, че даже и него трудно ще го отгледаме”. И не създават други деца. Не осъзнават колко грешат с това си отношение, защото не се оставят с доверие в Божиите ръце. Бог е добросърдечен. Щом види, че не могат да се справят, не е трудно за Него да не им дава други деца.

Мнозина встъпват в брак, без да помислят, че трябва да си поставят като цел и това да имат деца, и да ги възпитат по християнски. Не искат много деца, за да нямат много грижи, а в апартаментите си държат кучета, котки... Казаха ми, че сега [19] в Америка по домовете вместо кучета гледат някакъв вид прасета, които са страшно скъпи и не растат много. Такава порода са създали, за да могат да ги гледат вътре в апартаментите си. Не искат да имат деца, понеже им създават много грижи с това да ги мият и т.н., а сега мият прасета! Кучето поне е и пазач. Но да държиш прасета вкъщи! Страшна работа! В Австралия [20] видях, че имат старчески дом за кучета, за котки... че дори и гробище за животни! Така, както върви, хората ще отглеждат мишки, за да ги правят на консерви и да хранят котките; ще отглеждат зайци и ще ги правят на консерви, за да хранят кучетата, а други хора ще измират от глад. И ако човек убие едно куче, може да плати по-скъпо, отколкото, ако убие човек! Естествено зависи и от това чие е кучето... Докъде стигнахме!... Човекът в наше време да е по-малоценен от едно куче.

И се чудя как някои духовници говорят разни неща. Веднъж група поклонници, които бяха дошли в колибата, ме попитаха: “Отче, писал ли е някъде свети Иоан Златоуст съпрузите да не правят деца?” “Какви са тия неща, дето приказвате? Къде сте го чули това?”, питам ги. “Ами, отец еди-кой си ни го каза”, отговарят. Хващам аз същия отец и го питам. “Наистина ли си казал такова нещо?” “Да”, казва ми. Питам го: “Къде го видя написано това?” “Казва го свети Иоан Златоуст в словото си за девството”. “Виж, казвам му, аз не съм чел свети Иоан Златоуст, но не може светият Отец да е казал такова нещо, нещо друго ще е казал. Донеси да видя какво пише”. Носи ми книгата и ми посочва мястото. Чета го, а там светият пише, че сега хората са се умножили и им се дава възможността да живеят и в девство; не е както някога, когато е трябвало непременно да оставят потомство. Тоест, не казва “не раждайте деца”; но онзи си държеше на своето. Представете си духовник и богослов, а да говори такива неща! Да се показва, че чете Златоуст, да пише и научни трудове, и да го считат за добър изповедник! Знаете ли каква вреда предизвикват такива едни погрешни тълкувания у хора, които искат да успокоят съвестта си?

За мнозина, които водят светски живот, семейството днес няма смисъл. Затова или не се женят, или се женят, но не създават деца, или убиват децата с аборти и така сами заличават рода си. Сами се унищожават, не ги унищожава Бог. Докато вярващите, които спазват Божиите заповеди, получават Божията благодат, защото Бог, така да се каже, е задължен да им помага в трудните години, в които живеем. И виждаме как родители християни отглеждат със страх Божий толкова деца, колкото Бог им е дал. И всичките им деца са уравновесени, радостни. Такива деца са Божие благословение и те във всичко постигат успех. Ние все казваме: “Какво става със света?!”, но от друга страна сега виждаме как с Божията благодат израства едно добро поколение. Дяволът се стреми да разрушава, но и добрият Бог се труди и няма да остави да изчезне рода ни.

Трудности при детерождението

- Отче, позволено ли е на една жена, която не е православна, ако не може да се сдобие с деца, да носи от онези поясчета, които допираме кръстообразно върху мощите на свети Арсений? [21]

- Вярва ли в силата на светията, или си мисли, че по магически начин ще ѝ се помогне? Ако вярва в светията, позволено е да го сложи.

При някои жени, които не могат да имат деца, са в сила духовните закони [22] , защото не създават семейство своевременно. Започват да избират. “Не, този е такъв, онзи онакъв”, дават обещание на едного, същевременно гледат и към другиго, после казват “не” на онзи, на когото са обещали - и той, вместо да го приеме като благословение, че тя го оставя, преди да се оженят, решава да се самоубие. Е, какво семейство ще създаде едно такова момиче? Други жени не могат да имат деца поради лекия живот, който са водили като по-млади. Някои пък се влияят от храната. Много храни съдържат разни отрови и хормони.

Има и семейства, които веднага щом се оженят, искат да имат дете и ако малко закъснеят, започват да се тревожат. Но как да създават деца, като са изпълнени с притеснения и душевен смут? Ако пропъдят притеснението и стреса и положат добра духовна основа в живота си, тогава ще придобият дете.

Понякога Бог целенасочено се бави да даде дете на някое семейство. Виждате и на светите богоотци Иоаким и Анна, и на свети пророк Захарий и света Елисавета Бог дал дете на старини, за да се изпълни и в двата случая предвечният Негов план за спасението на хората.

Съпрузите винаги трябва да бъдат готови да приемат Божията воля в своя живот. Който поверява себе си в Божиите ръце, Бог не го оставя. Ние нищо не правим, а колко неща прави Бог за нас! С каква любов и щедрост ни дава всичко! Има ли нещо, което Бог да не може да направи?

Съпрузи имали пет деца, но когато децата им пораснали, се устроили далече от тях, тъй че те останали сами. Тогава решили да си родят още едно дете, което да имат в старините си. Въпреки че жената била на възраст, в която не можела да роди дете и по човешки това било невъзможно, имали обаче голяма вяра в Бога и се сдобили с едно момче. Така в старините им заедно с тях бил най-малкият им син, когото също отгледали и устроили.

Въпросът с детерождението не зависи само от човека, но и от Бога. Когато Бог вижда смирение в съпрузите, които имат трудности да се сдобият с дете, тогава им дава не само едно дете, но може да ги направи и многодетни. Когато обаче вижда в тях инат и егоизъм, ако изпълни молбата им, ще подхрани ината и егоизма им. Трябва изцяло да се оставят на Бога. Да си кажат: “Боже мой, Ти се грижиш за нашето добро, затова нека бъде Твоята воля”. Тогава ще се изпълни това, което искат. Защото, когато казваме “да бъде Твоята воля” (Мат. 6:10) и с доверие се оставяме в Божиите ръце, тогава се изпълва Божията воля. Но ние, от една страна, казваме “да бъде Твоята воля”, а, от друга, настояваме на собствената си воля. Тогава Бог какво да направи?

Случаи на безплодие

- Отче, едно семейство, в което и двамата съпрузи страдат от таласемия [23] , ни попитаха дали трябва да създадат деца. Казахме им да попитат своя духовен наставник.

- Духовниците не могат да казват на такива семейства да не създават деца. Трябва да развиват у тях любочестието, тъй че те да полагат усилия да се въздържат; трябва с разсъдливост да снизхождат към такива съпрузи.

- Отче, има семейства, които, макар че живеят много духовно и искат да се сдобият с деца, не могат.

- На мнозина Бог не дава деца, за да обикнат децата от целия свят като свои и да помогнат за духовното им възраждане. Един човек нямал деца, но когато излизал от дома си, всичките деца от махалата тичали към него и го обграждали с много обич. Не го оставяли да отиде на работа. Виждате ли, Бог не му дал собствени деца, но го дарил с благословията да го обичат като баща всички деца от махалата и той по свой начин да им помага духовно. Божиите съдби са бездна.

Друг път Бог не дава деца на някое семейство, за да може да устрои някое сираче. Някога се бях запознал с един добър християнин, който по професия беше адвокат. Когато веднъж минах през града, в който живееше, посетих го и голямата му добрина ме склони да остана и да гостувам една нощ у дома му. Запознах се и със съпругата му, която по добродетели приличаше на него. И така от съпругата научих за духовния живот на съпруга, а от съпруга - за духовното състояние на съпругата. По-късно научих за тях и от много други християни, на които те бяха оказали благодеяния. Този Божий човек упражняваше честно професията си на адвокат. Ако виждаше, че някой е измамник, не само не се наемаше със защитата му, но и строго го изобличаваше, за да се осъзнае. Ако виждаше, че някой е виновен, но се кае за престъплението си, опитваше се да смекчи вината или да намали наказанието му. Ако видеше беден и онеправдан, не му вземаше изобщо пари и се стремеше в процеса да го оправдае. Живееше много скромно и така малкото пари, които вземаше, му стигаха дори да помага и на бедни семейства. Домът на вярващия адвокат беше един истински духовен оазис сред градската Сахара. Там се събираха хора нещастни, бедни, безработни, със семейни проблеми, на които той като добър баща се притичаше на помощ. Имаше познати на различни постове и служби и когато се обадеше на някого да услужи - било за болни или за нещо друго, никой не му отказваше, защото всички го обичаха и го ценяха. По същия начин се трудеше и жена му. Помагаше на бедни деца или на младежи, които имаха затруднения в следването си. Те я чувстваха като своя майка. В един момент обаче ми сподели една своя болка. “Отче, когато се омъжих, веднага напуснах преподавателското място, защото мислех да бъда една добра майка. Исках от Христа да ми даде, ако ще и двадесет деца, но за нещастие не ми даде нито едно”. Тогава ѝ казах: “Ти, сестро, имаш повече от петстотин деца и още ли се оплакваш? Христос е видял добронамереността ти и ще ти въздаде за нея. Сега, когато помагаш за духовното възраждане на толкова деца, ставаш по-добра майка от много майки и надминаваш всичките многодетни майки. Ще имаш и по-голяма отплата, защото с духовното си раждане децата биват осигурени духовно за вечния живот”. Между другото, бяха си осиновили едно момиче, на което бяха приписали всичкото си имущество. Тя ги отгледа на старини и когато починаха, отиде в манастир - макар че и домът им беше като манастир, защото четяха всичките църковни служби. На вечернята и малкото повечерие идваха при тях и други братя в Христа, а полунощницата и утренята си четяха тримата. Тези благословени души помогнаха на много страдащи. Нека и тях Бог да ги упокои.

Затова казвам, че най-големият и най-добър многодетен родител е човекът, който е възроден духовно и сам помага за духовното възраждане на децата в целия свят, за да осигури за душите им рая.

- Отче, някои, които не могат да си имат дете, мислят да си осиновят някое.

- Да, по-добре е да си осиновят. Не бива да упорстват в желанието си да родят свое. Това, което иска човекът, невинаги е и Божия воля.

- Отче, трябва ли родителите, осиновили детето, в определена възраст да му кажат, че са го осиновили?

- Е, най-добре е по някое време да кажат на детето. Но това, което има значение, е да обичат детето силно и правилно. Има деца, които живеят с истинските си родители, а обичат други хора повече от тях, защото родителите им нямат любов.

Многодетните семейства

Бог особено обича и се грижи за многодетните семейства. В едно голямо семейство се предлагат много възможности на децата да се развият нормално, ако родителите им ги възпитават правилно. Едното дете помага на другото. Най-голямата дъщеря помага на майка си, второто дете се грижи за по-малкото и т.н. Съществува едно себеотдаване и те живеят в атмосфера на саможертва и обич. Малкият обича, но и уважава по-големия. Това се развива по естествен начин в едно многодетно семейство.

Затова, когато в семейството има само едно или две деца, необходимо е родителите да са много внимателни в това как ще ги отгледат. Обикновено те гледат нищо да не липсва на децата им. Такива деца имат всичко, каквото си пожелаят, и така израстват съвсем негодни за живота. Вземи например едно момиче - единствено дете, което има всичко. Има си прислужница, която ще ѝ донесе храната в определения час, ще подреди стаята ѝ и т.н. Прислужницата взема своята заплата, но същевременно и се усъвършенства като човек, защото отдава част от себе си, помага, докато момичето, ако не прави никаква жертва, остава си недодялано, недоразвито. Аз препоръчвам на младите да си вземат съпрузи от многодетни семейства, защото децата, израснали в икономическо затруднение, привикват на саможертва, понеже мислят за това как да помогнат на родителите си. Това рядко се среща при разглезените деца.

Но пък и многодетните родители имат богато сърце. Спомням си, по време на окупацията в нашата махала имаше едно сираче, което беше останало съвсем само. Един беден баща с десет деца се смили над него, взе го у дома си и го изгледа заедно със своите деца. А знаете ли какви блага получи след това от Бога! Би ли го оставил Бог без подкрепа, когато имаше такова любочестно сърце?

Може един многодетен родител в началото да среща трудности, но Бог няма да го остави. Нека ви разкажа един случай: Един баща, който имаше шест деца, ми каза веднъж да се моля Бог да просвети хазяите му, да не го гонят от къщата, в която живееше. За съжаление мнозина собственици, макар че отдават под наем дома си на семейства от двама човека и пет кучета или котки, които всичко изпоцапват, не искат да го дадат на многодетни семейства, защото щели да причинят повреди. Та на този баща вече му беше дотегнало, горкият, един хазяин да го гони, друг да не му дава под наем дома си, и той да пренася децата и вещите си от къща на къща с големи тревоги. Трудеше се усилено, спестяваше необходимото за семейството си и не се пазареше за наема. Стигаше му хазяите да го оставят за няколко години, та да не се мъчи с премествания. Като чух това, заболя ме за него и му казах: “Не се тревожи, Бог е включил в сметката Си и твоите деца. Той е Творецът, Който дава на децата най-важното - душата, докато вие със съпругата ти, като помощник-творци, давате тялото. Така че Бог се грижи повече от вас за децата ви”. Не минаха два-три месеца, идва радостен при мен и ми казва: “Слава Богу, Бог ми осигури и дом, пък и доста пари имам на разположение”. Попитах го какво се е случило и той ми разказа следното: “Отивайки си на село, седнах за малко на автогарата, докато дойде време да тръгне автобусът. Приближава ме един продавач на лотарийни билети и ми предлага да си взема билет. Аз като християнин имам принцип да не купувам лотарийни билети, затова му казах, че не искам. Когато обаче видях продавача на лотарийни билети да си тръгва, си помислих, че може би и той има голяма нужда от пари, затова отново го извиках и извадих пари да му платя един билет, без да го взимам. Но продавачът беше съвестен и честен човек и не прие. Пак се притесних, но понеже исках да помогна, му казах: “Дай ми един лотариен билет, пък може и да ми потрябва”. И купих един билет с цел другият да се зарадва, въпреки че аз малко се притесних, задето съм нарушил принципите си. Та онзи същият билет спечели една голяма сума - и къща си купих, и пари ми останаха, за да от-гледам децата си. Научих и къде живее лотарийният продавач, отидох незабелязано и оставих в пощенската му кутия един плик с доста пари, понеже знаех, че нямаше да ги приеме, ако му ги бях дал на ръка”. Удивително е как Божията любов действа при честните хора!

Абортите са страшен грях

- Отче, една четиридесетгодишна жена, която има вече големи деца, е бременна в третия месец. Мъжът ѝ я заплашва, че ако не направи аборт, ще я напусне.

- А ако направи аборт, другите им деца ще заплатят за това с болести и нещастия. Днес родителите убиват децата си с аборти и затова нямат Божието благословение. Едно време ако някое дете се родеше болно, кръщаваха го, умираше като ангелче и беше осигурено за вечността. Родителите имаха и други, здрави деца, имаха също и Божието благословение. Днес с абортите убиват здрави деца, а поддържат в живот други, които са болни. Родителите тичат по Англия и Америка, за да ги излекуват. И после продължават да се раждат по-болни деца, защото тия, ако оживеят и създадат семейство, може отново да родят болни деца, и какво се получава? Докато, ако раждаха по няколко деца, нямаше да тичат толкова много за едното, болното. Щеше да си почине и да си отиде като ангелче.

- Отче, накъде четох, че всяка година в целия свят се извършват петдесет милиона аборта, от които умират двеста хиляди жени [24]

- Убиват децата, защото казват, че ако хората се умножат, няма да имат какво да ядат и как да се прехранват. А има толкова пустеещи земи, толкова гори, които в скоро време с технологиите, които съществуват днес, могат да се превърнат например в маслинени градини и да се дадат на бедните. Не могат да се оправдаят с това, че ще бъдат отсечени дърветата и няма да има кислород, защото на тяхно място пак ще израстат дървета. В Америка горят житото, а тук, в Гърция изхвърлят плодовете на бунището и т.н., а там, в Африка хората умират от глад. Когато в Абисиния хората измираха от глад, понеже беше голяма суша, бях казал на един мой познат собственик на кораби, който помага при такива ситуации, да отиде там, където изхвърлят плодовете, и да помоли да натовари някой кораб и да ги превози безвъзмездно до гладуващите. Не му позволили по никакъв начин.

Колко хиляди ембриона биват убивани всеки ден! Абортът е страшен грях. Това е убийство и то жестоко убийство, защото децата биват убити, без да са кръстени. Родителите трябва да разберат, че животът започва от момента на зачеването.

Бог допусна една нощ да видя едно страшно видение, което ме просвети по този въпрос. Бях запалил две свещички в две тенекиени кутии, както обикновено правя, дори и когато спя, за всички, които телесно и духовно страдат - живи, и починали. Беше вечерта на Светли вторник. В дванадесет часа през нощта, както си казвах молитвата, виждам едно голямо поле, оградено с каменен зид, засято с жито, което едва беше започнало да расте. Аз стоях извън полето, палех свещи за починалите и ги закрепвах върху зида. Отляво имаше някакво сухо и каменисто място, което постоянно се тресеше от един силен вой на хиляди сърцераздирателни викове, от които сърцето ти се къса. И най-жестокият човек, ако ги чуеше, беше невъзможно да не се разчувства. Докато се измъчвах от сърцераздирателните викове и се питах откъде идват и какво значи всичко това, което виждам, чух един глас да ми казва: “Полето, засято с жито, което още не е изкласило, е гробището с душите на починалите, които ще възкръснат. А на мястото, което се тресе от сърцераздирателните викове, се намират душите на децата, убити от аборти”. След това видение ми беше невъзможно да се съвзема от голямата болка, която изпитах за душите на онези деца. Нито можех да легна, за да си почина, въпреки че онзи същият ден се бях преуморил.

- Отче, може ли нещо да се направи, така че да се отмени законът за абортите?

- Може, но е нужно да се задвижи държавата, Църквата и т.н., така че народът да се осведоми за последствията от намалената раждаемост. Свещениците да обяснят на хората, че законът за абортите е в противоречие с Евангелието. Лекарите от своя страна да говорят за опасностите, които заплашват една жена, която се подлага на аборт. Виж как европейците имаха вежливост и любезност и ги оставиха за наследство на децата си. Ние имахме страх Божий, но го изгубихме и не го оставихме като наследство за следващото поколение, затова сега узаконяваме абортите, гражданския брак...

Когато един човек наруши някоя евангелска заповед, виновен е само той. Когато обаче нещо, което е в противоречие с Евангелието, се превръща от държавата в закон, тогава Божият гняв се излива върху целия народ, за да се вразуми.[16] Света Богородица била зачената и се родила по естествен начин, а не чрез непорочно зачатие. Била всечиста, защото, както пише свети Иоан Дамаскин в словото си “За Рождеството на Пресветата Владичица наша Богородица и Приснодева Мария”, била зачената “целомъдрено”, но и със своите подвизи умножила светостта, която получила от родителите си, отхвърляйки “всеки излишен и душевреден помисъл, преди да го вкуси” - б. изд.

[17] Старецът се подвизавал на Синайската планина, в постницата на светите Епистимия и Галактион от 1962 до 1964. Но той не ни разкри въпросното събитие - б.изд.

[18] Във връзка със съпружеските отношения Старецът Паисий пише в едно свое писмо: “По въпроса за съпружеските отношения на женените свещеници, пък и на миряните, за който ме питаш, щом светите Отци не определят нещо конкретно, означава, че това не е нещо, което може да се определи с точност, защото не могат всички хора да влязат в един калъп. Отците са оставили това на разсъждението, любочестието, духовната чувствителност и силите на всеки поотделно. За да стана по-ясен, описвам случаи на подвизаващи се брачни свещеници и миряни, които са живи и ги познавам. От тях има такива, които след брака са имали брачно общение и са придобили едно, две или три деца, а след това живеят в девство. Други се събират в брачно общение веднъж в годината, а през останалото време живеят като брат и сестра. Други избягват брачното общение по време на постите, а са в общение през другото време. Други не могат да постигнат дори и това. Други по веднъж в средата на седмицата, за да е три дни преди светото Причастие и три дни след свето Причастие. Други и в това се препъват. Затова когато Христос след Своето Възкресение се явил на апостолите, първите Му думи били: “Както Ме Отец прати, тъй и Аз ви пращам... приемете Духа Светаго. На които простите греховете, тям ще се простят; на които задържите, ще се задържат” (виж Иоан 20:21-23). Целта е всеки да се подвизава с разсъждение и любочестие според духовните си сили. Естествено в началото възрастта не спомага, но колкото повече годините минават и плътта изнемогва, духът може все повече да надделява и тогава и брачните започват да вкусват малко от божествените наслади. По физиологичен начин се оттеглят от плътските наслади, които сега им се виждат съвсем нищожни. Така по свой начин и брачните се очистват и стигат до рая по лесната и полегата, но изпълнена със завои пътека. Докато монасите се отправят направо към върха, катерейки се по скалите, и се изкачват в рая. Трябва да имаш предвид, че въпросът за брачното общение не е само лично твой, нито имаш право да го решаваш сам, но “по взаимно съгласие”, както казва свети апостол Павел. Когато се постига това “по взаимно съгласие”, пак е нужно внимание. Силният ще трябва да влиза в положението на слабия. Много пъти едната страна, за да не огорчи другата, казва, че е съгласна, но вътрешно се измъчва. Това се случва особено при онези жени, които имат малко страх Божий и буйна плът. Много често от неразсъдливост някои благочестиви мъже, понеже чуват от жените си, че са съгласни, се отдават безразсъдно на въздържание за много голям период от време и тогава жените се измъчват и изпадат в нервни състояния и т.н. Мъжете си мислят, че жените са напреднали в тази добродетел и искат да живеят още по-чисто, за още по-големи периоди от време и тогава изкусителят напада жените и те искат да се запознаят с приятели. А когато това се случи, ги обземат угризения на съвестта за падението им, а мъжете се стремят да живеят още по-непорочно, виждайки, че жените нямат желание за брачно общение. Мислят, че те вече са напреднали духовно и нямат плътски влечения. Причина за това, разбира се, е и оправданият женски егоизъм и завистта, поради които се чувстват по-малоценни. Щом жената види, че мъжът иска да води духовен живот, насилва себе си, за да го надмине. Прости ми, че навлязох в чужда нива, понеже делото на монаха е броеницата, а не да се занимава с тия въпроси, но за да не те огорча, принудих се да ти напиша някои неща (с които съм запознат отдалеч), които мъчат братята ни в света и дават поле за действие на врага. Голямо значение има и това дали двамата съпрузи си приличат по темперамент, по устроение. Когато се случи единият да е кротък, а другият буен, ще трябва по-силният да се жертва заради по-немощния и малко по малко немощният да укрепне и тогава и двамата в здраве да продължат. - Писмо към свещеника Дионисий Тацис от Коница.

[19] Изречено през 1990 г. - б. изд.

[20] Старецът посети Австралия през 1977 г. по покана на Църквата, за да подпомогне духовно живеещите там гърци - б. изд.

[21] Свети Арсений Кападокийски, както е описано в житието му, при случаи на безплодие благославял една връв и я давал на жената да си я сложи, за да се развърже безплодието ѝ. Старецът ни бе казал в подобни случаи да допираме кръстообразно едно поясче върху мощите на свети Арсений и да го даваме на жената, която има проблем, да си го върже на кръста - б. изд..

[22] Виж и четвъртата глава от петата част на книгата - б. изд.

[23] Таласемѝя - хемолитична анемия, често срещана сред хората, живеещи в близост до морето. При тази болест съществува голяма вероятност да бъде предадена наследствено - б. пр.

[24] Изречено през 1989 г. - б. изд.

Ролята на майката

Майчината обич

- Отче, веднъж ни казахте, че човекът расте и съзрява посредством любовта.

- Не е достатъчно човек да обича някого. Трябва да го обича повече от себе си. Майката обича децата си повече от себе си. Остава гладна, за да нахрани децата си, но чувства по-голямо задоволство от тях. Децата се хранят веществено, а майката духовно. Те чувстват веществения вкус, а тя чувства духовната радост.

Една девойка, преди да се омъжи, може да спи до десет часа сутринта и да иска майка ѝ да ѝ приготвя млякото. Мързи я да свърши каквато и да е работа. Иска всичко наготово; иска всички да ѝ прислужват. Претенции към майка си, претенции към баща си, а тя безделничи. Въпреки че любовта е заложена в природата ѝ, тя не се развива, защото постоянно получава помощ и благодеяния от майка си, от баща си, от братята си. От момента обаче, в който стане майка, заприличва на машинка, която колкото повече работи, толкова се зарежда, защото любовта е в постоянно действие. Преди това се е гнусяла, когато докосне нещо мръсно, и се е миела веднага с ароматни сапуни. А после, когато детето се изцапа и трябва да го почисти, ще речеш, че събира... мармалад! Вече не се гнуси. Преди това, ако някой я събуди, тя се е развиквала, защото си я обезпокоил. А после когато детето плаче, цяла нощ будува и не се затруднява. Грижи се за него и се радва. Защо ли? Защото престава да е дете. Станала е майка и е дошъл часът на саможертвата, на любовта.

Майката достига по-високо в любовта и саможертвеността от бащата, защото бащата няма толкова поводи за саможертва. Майката се измъчва, полага по-големи усилия, когато има деца, но същевременно се и зарежда от децата. Дава неспирно, но затова и постоянно получава. Бащата не се измъчва толкова с децата, но и не се зарежда, затова и любовта му не е толкова голяма, колкото на майката.

Колко майки идват, плачейки и ме молят: “Отче, моли се за детето ми”. Какви тревоги имат! Малко мъже ми казват: “Помоли се, детето ми излезе от правия път”. Ето на, и днес една майка с какъв трепет водеше децата си, милата - имаше осем - и ги подреждаше да вземат благословение всичките. Един баща трудно би направил такова нещо. И Русия се задържа благодарение на майките. Бащинската прегръдка, когато липсва Божията благодат, е суха. Докато майчината прегръдка, дори и без Бога, има в себе си мляко. Детето обича баща си и го уважава, но чрез обичта и нежността на майката още повече се усилва и любовта му към своя баща.

Правилният подход при безплодие

Когато жената няма деца, тя страда, ако не подходи към този проблем по духовен начин. Какво преживях веднъж с една жена, която нямаше деца! Мъжът ѝ имаше висок пост в службата си. Тя притежаваше къщи, които даваше под наем, собствена голяма къща, в която живееха, голямо състояние, но я мързеше да отиде до магазина да си напазарува, мързеше я да готви, пък и не знаеше да готви. Обаждаше се по телефона и ѝ носеха готови храни. Нищо не ѝ липсваше, но въпреки това се измъчваше, защото нищо не ѝ носеше удовлетворение. По цял ден си стоеше вкъщи; ту това ѝ беше виновно, ту онова; омръзваше ѝ това, омръзваше ѝ онова... Мислите ѝ я подтискаха и се принуждаваше да взема хапчета. Мъжът ѝ си вземаше работа от кабинета вкъщи, за да ѝ прави компания, а тя му висеше на главата, за да ѝ мине времето. На човека му дотягаше, но горкият трябваше да върши и работата си. Когато я срещнах, казах ѝ: “Не стой по цял ден вкъщи, защото хващаш мухъл. Отиди до някоя болница да посетиш някой и друг болен”. “Къде да ходя, отче, казва ми, трудно ми се вижда”. “Тогава ще правиш следното: ще прочиташ първия час в своето време, третия час в своето и т.н. [25]   и ще правиш по някой поклон”. “Не мога”, казва ми. “Е, тогава чети житията на светиите”. Казах ѝ да прочете житията на всички жени светици с мисълта, че от там може да възприеме нещо, което да ѝ помогне. Измъчих се, докато ѝ помогна да влезе в някакъв порядък, иначе можеше да свърши в лудницата. Беше станала негодна за нищо. Здрав мотор, но с клеясало масло.

С всичко това искам да кажа, че женското сърце се погубва, когато любовта, която е заложена в него по природа, не намери къде да се излее. А виждаш друга жена с пет-шест, че и осем деца, съвсем бедна, горката, но се радва. Има в нея юначество, мъжествена твърдост. Защо ли? Защото е намерила призванието си. Направи ми впечатление един случай: един мой познат имаше две сестри. Едната се омъжи много млада и се сдоби с много деца. Постоянно жертваше себе си. Също така шиеше и пращаше подаяния на бедни. Неотдавна дойде при мен и ми каза: “Сега си имам и внучета”, и сърцето ѝ трептеше от радост. Другата не се омъжи, не оползотвори по духовен начин липсата на грижи и стана... по-добре не питай! За нищо не ставаше! Мързеше я да живее. Чакаше от възрастната си майка да се погрижи за нея, а беше и недоволна. Виждате ли какво се получава? Вътре в нея не се извърши промяна, понеже не стана майка, нито пък оползотвори любовта, която съществува в женската природа, помагайки на нуждаещите се.

Затова казвам, че саможертвата при жената е задължителна. Мъжът, дори ако не развие любовта, не претърпява голяма вреда. Обаче ако жената не насочи правилно любовта, която притежава, заприличва на една машина, която работи, но няма материал за работа и само се тресе, а тресе и останалите.

Издръжливостта на майката

- Отче, свети Нектарий Пентаполски в писмо до монахините пише да не забравят, че са жени, и да се опитват да подражават на светите подвижнички, а не на мъжете подвижници. Защо казва това? Защото жените нямат такава издръжливост ли?

- Кой? Жените ли не са издръжливи? Аз съм се наплашил от жените. Много са издръжливи. Може жената в тялото да е по-слаба, да има по-малко телесни сили от мъжа, но със сърцето, което има, ако го развива и усъвършенства, има такава издръжливост, която надминава мъжката сила. Мъжът, от една страна, има телесни сили, но няма сърцето, което има жената. Ето на, забелязах една котка, която дойде при колибата ми с котенцата си. Беше слаба, коремът ѝ залепен за гърба. Един ден дойде голямо ловджийско куче. Курдис, котаракът, си плю на петите. Обаче котката стана права, изви си гърба, разгневи се и беше готова да се нахвърли върху кучето. Учудих се къде намери тази смелост! Но беше с котенцата си.

Майката страда, уморява се, но не усеща нито страданието, нито умората. Насилва се, но понеже обича децата си, дома си, върши всичко с радост. Повече се уморява някой, който постоянно лежи, отколкото тя. Спомням си, майка ми, когато бяхме малки, трябваше да носи вода от чешмата, която беше много далече от къщата ни; трябваше да готви, да меси, да пере дрехите, да ходи и на полето. С други думи, вършеше всичката работа, гледаше и нас, които ѝ се качвахме на главата и ни беше... съдия, когато се карахме. Казваше обаче: “Това е мое задължение; длъжна съм да свърша всичко, без да роптая”. Казваше го в добрия смисъл. Обичаше дома, обичаше децата си и не се изморяваше от работата, вършеше всичко от сърце, с радост.

И колкото повече години минават, толкова повече майката обича дома. Въпреки че възрастта ѝ се увеличава, още повече се жертва, за да отгледа и внучетата си. И макар че силите ѝ намаляват, но понеже го прави от сърце, има повече кураж и от мъжа, но и от куража, който е имала в младостта си.

- И при болестите, отче, жената е по-хладнокръвна от мъжа.

- Знаеш ли какво се получава? Майката с болестите на детето много пъти се е изправяла пред болестта и има голям опит. Помни колко пъти се е качвала и е спадала температурата. Видяла е различни случки: детето да се задушава или да припада и с един-два шамара да се съвзема и т.н. Мъжът не вижда това и няма този опит. Затова когато види някой път детето с температура или леко побледняло, изпада в паника и започва: “Отива си детето! Сега какво ще правим? Тичайте, викайте доктора!”

Бременност и кърмене

Отглеждането на едно дете започва от бременността. Ако майката по време на бременност се безпокои и притеснява, тогава и зародишът в утробата ѝ се смущава. А когато майката се моли и води духовен живот, детето в майчината утроба се освещава. Затова, когато жената е бременна, трябва да си казва Иисусовата молитва, да чете по малко от Евангелието, да пее, да няма душевен смут, но и другите трябва да внимават да не я притесняват. Тогава детето, което ще се роди, ще е осветено и родителите няма да имат проблеми с него нито когато е малко, нито когато порасне.

След това, когато детето се роди, тя трябва да го кърми, колкото може повече. Майчиното мляко дава здраве на децата. С кърменето децата бозаят не само мляко, бозаят и любов, нежност, утеха, сигурност и така придобиват по-силен характер. Но кърменето помага и на самата майка. Когато майките не кърмят децата, тогава се причиняват аномалии в организма им, които могат да доведат до мастектомия [26]

В по-старо време една майка можеше да кърми и детето на съседката, ако онази нямаше кърма. Днес много майки се ленят да кърмят дори собствените си деца. Ако една майка я мързи и не кърми детето си, предава мързела си и на него. Някога кутиите с кондензирано мляко имаха на етикета си една майка, която в обятията си държи дете. Сега имат една майка, която държи цветя! Майките не кърмят децата си, така че децата израстват без утеха! Кой ще им даде нежност и обич? Кутията с краве мляко ли? Бозаят от “замразеното” шише и замръзва и сърцето им. После, когато пораснат, търсят утеха в шишето по кръчмите. Пият, за да забравят стреса и стават алкохолици. Ако децата не получат обич и сами на свой ред няма да дадат обич и така става верижна реакция. После майките идват и плачат: “Моли се, отче! Детето ми се погубва!”

Работещата майка

- Отче, правилно ли е жената да работи?

- Мъжът ѝ какво казва за това?

- Да прави каквото на нея ѝ допада.

- Когато някоя девойка е следвала и е започнала работа преди брака си, после, когато стане майка, трудно оставя работата си, за да се отдаде на децата си. Докато някоя друга, която не е следвала и работи нещо по-просто, може по-лесно да остави работата си.

- Отче, мисля, че когато няма деца, работата ѝ помага.

- Значи, ако няма деца, задължително трябва да работи някоя професия, така ли? Има толкова други неща, които може да прави. Естествено, ако има деца, най-добре е да си стои у дома. Защото това е най-полезно за децата?

- Отче, много жени казват, че не свързват двата края, затова се принуждават да работят.

- Не свързват двата края, защото искат да имат телевизор, видео, личен автомобил и т.н., поради което трябва да работят и в резултат на това пренебрегват децата си и ги погубват. Ако работи само бащата и се задоволяват с малко, тогава няма да има проблем. А когато се трудят и двамата, защото уж не им достигат парите, семейството се разпилява и губи същинския си смисъл. А децата какво да правят? Ако майките живееха по-просто, и те нямаше да са толкова уморени, и децата щяха повече да се радват. Един човек знаеше седем езика, а жена му се мъчеше да научи четири, същевременно преподаваше уроци и вземаше лекарства, за да може да издържи. Децата им се родиха добре, но пораснаха повредени. После психоанализи... Затова казвам на майките да опростят живота си, за да могат да се занимават повече с децата си, които имат нужда от тях. Може да имат и някое друго занимание, с което да се захващат вкъщи, когато се изморят от децата. Когато майката е у дома, може да наблюдава децата си, нарежда нещата и се избягват много тревоги.

Днес децата не могат да получат майчина обич, но и майчиния си език не научават, защото майката е по цял ден на работа и оставя децата си с чужди жени. Хиляди пъти по-добре са децата в детските ясли, където има и по някоя отдадена на работата си детегледачка, която им дава малко нежност, отколкото децата, които родителите изоставят и плащат на някоя жена да се грижи за тях. И после какво става? Който няма една майка, има цял куп бавачки!

Домакинство и духовен живот на майката

- Отче, как може една домакиня да разпредели така работата си, че да има време и за молитва? Какво трябва да е съотношението между работата и молитвата?

- Жените обикновено нямат мярка в работата си. Искат постоянно да си отварят работа. Въпреки че имат голямо сърце и биха могли да въртят добре домакинството на душата си, пилеят сърцето си в незначителни неща. Да предположим, че имаме една чаша с хубави рисунки и детайли по нея и т.н. Но ако нямаше рисунки, пак щеше да върши работа. Те обаче отиват в магазина и се започва: “Не, искам с такива рисунки, не така, не иначе”... А ако има и някое нарисувано цветенце, е, тогава вече сърцето ѝ подскача! По този начин жената прахосва всичките си сили. Рядко ще намериш някой мъж да обръща внимание на такива неща. И ако например нощната лампа е кафява или черна, мъжете дори няма да го забележат. Но жената иска нещо красиво, радва се, дава една част от сърцето си в това, друга част за нещо друго, тъй че за Христа какво остава? Уморените прозявки по време на молитва. Колкото повече се отдалечава женското сърце от такива красоти, толкова повече то се доближава до Христа. А когато сърцето се отдаде на Христа, тогава има голяма сила! Тия дни видях една душа, която изцяло се е отдала на Бога. Виждаш как в нея гори един сладък огън! Всичко взема присърце. Преди беше съвсем светски човек, но беше добронамерена и в един момент в нея е пламнала искрата. Златни накити, разкошни дрехи - всичко изхвърли. Сега живее в удивителна простота! Подвизава се, води духовен живот. И как постоянно жертва себе си! Завидя на светиите в добрия смисъл. Как се моли с броеницата, как пости, как чете Псалтира!... Удивително! Тя сега се прехранва с духовни подвизи.

- Отче, една майка ми сподели: “Слаба съм телесно и много се изморявам; не смогвам да си свърша работата, нито ми остава време за молитва”.

- Нека си опрости живота, за да ѝ остава време и за молитва. Опростявайки живота си, една майка може да постигне голям духовен напредък. Ако е опростила живота си, но полага голям труд, понеже има много деца, има оправдание да каже “изморявам се”. Ако обаче губи времето си, гледайки как да подреди къщата си за пред чуждите хора, тогава какво да каже човек? Някои майки, за да им е подредено всичко вкъщи, ограничават до задушаване децата си и не ги оставят да преместят дори и един стол или една възглавница. Налагат им войнишка дисциплина и по този начин децата, макар че се раждат нормални, за съжаление израстват повредени. Ако един здравомислещ човек види в един дом с много деца всичко да е подредено, вади заключение, че или децата са повредени, или майката е варварка и е наложила войнишка дисциплина. Има страх в душите на децата, затова се подчиняват. Веднъж бях отишъл в една къща с много деца. Каква радост ми доставиха дечицата със своите детски лудории, с които разваляха светския ред, т.е. всяко нещо да стои на мястото си. Този ред всъщност е най-голямата безредица, която много уморява съвременния човек.

Едно време нямаше духовни книги, за да си помагат майките, като ги четат. Днес има цял куп светоотечески книги, цял куп преводи, но за жалост повечето майки или се занимават с празни работи, или работят, за да свържат двата края.

Най-добре е майката да се занимава с възпитанието на децата, а не да се отдава с педантичност на домакинството, на бездушните предмети. Да им говори за Христа, да им чете житията на светиите. Същевременно да се занимава с почистването на душата си, за да сияе с духовна светлина. Духовният живот на майката безшумно и незабелязано ще помага и на душите на нейните деца. По този начин и децата ще живеят с радост, и тя ще е щастлива, защото ще носи Христа в себе си. Ако майката не намира време и начин да каже поне едно “Три-святое”, как тогава ще се осветят децата ѝ?

- А когато, отче, една майка има много деца и много работа?

- Не може ли, когато върши къщната си работа, същевременно и да се моли? Мен именно майка ми ме научи да казвам Иисусовата молитва. Когато като деца правехме някоя беля и тя усещаше, че се е ядосала, я чувах да си казва: “Господи Иисусе Христе, помилуй ме”. Когато слагаше хляба във фурната, казваше: “В името на Христа и Света Богородица”. И когато месеше, и когато готвеше, постоянно си казваше молитвата. По този начин се освещаваше тя самата, освещаваха се хлябът и ястието, които приготвяше, освещаваха се и тия, които ги ядяха.

Колко майки, които са имали свят живот, са имали и святи деца! Ето например майката на стареца Хаджи Георги. Дори млякото на тази благословена майка, което бозаел Гавриил - светското име на стареца Хаджи Георги - било подвижническо! Добила две деца, след което със съпруга си живеели в девство, обичайки се като брат и сестра. От малка имала подвижнически дух, защото имала сестра монахиня, подвижница, която по-късно посещавала и с децата си. Бащата на Гавриил също бил благочестив човек, занимавал се с търговия, затова повечето му време преминавало в пътувания. Това давало възможност на майката да води прост и скромен живот, да не “се грижи и безпокои за много неща” (виж Лук. 10:41), да взема детето със себе си и заедно с други жени да извършват бдения, кога по пещерите, кога по параклисите. Затова впоследствие и той достигнал до такава святост.

Благочестивият живот на майката е от голямо значение. Ако майката има смирение, страх Божий, нещата в дома вървят нормално. Познавам млади майки, чието лице свети, макар че от никъде не получават помощ. От децата разбирам в какво състояние се намират майките.[25] Последованието на часовете се извършва за освещаване на часовете, на които е бил разделен денят в римската епоха. Първият час се чете около 6 ч сутринта, третият около 9 ч, шестият около 12 ч на обяд и деветият в 3 ч следобед. - б. изд.

[26] Отрязване на гърдата - б. пр.

Отговорността на родителите за възпитанието на децата

Родителите да поверят децата си на Бога

Бог дал на първозданните Адам и Ева голямото благословение да бъдат Негови сътворци. Поради което родителите, дядовците и бабите и т.н. също са сътворци заедно с Бога, защото дават тялото.

Бог е един вид задължен да се погрижи за децата. Когато детето бъде кръстено, Бог му предоставя и един ангел, за да го закриля, тъй че детето е закриляно от Бога, от ангела пазител и от родителите. Ангелът пазител е постоянно близо до него и му помага. Колкото повече детето расте, толкова повече родителите се освобождават от отговорност. Ако родителите умрат, Бог от високо, но и отблизо, а също и ангелът пазител отблизо, продължават винаги да закрилят детето.

Родителите трябва духовно да подпомагат децата си, когато са малки, защото тогава са малки и недостатъците им и могат лесно да се изправят. Също както пресният картоф - само леко да го изчегърташ и се бели. Обаче когато остарее, трябва да вземеш нож, за да го обелиш, а ако има и някое черно образувание, трябва да го изрежеш по-надълбоко. Ако децата получат помощ от малки и се изпълнят с Христа, ще бъдат до Него винаги. И когато пораснат, дори да се отклонят замалко поради възрастта или поради лоши приятели, отново ще се осъзнаят. Защото страхът Божий и благоговението, с които са били напоявани сърцата им като малки, не е възможно никога да бъдат изтрити.

След това, по време на юношеството, което е най-трудната възраст, тревогата на родителите за децата им е най-голяма, докато им дадат образование и ги устроят. Тогава нека родителите правят каквото могат, а което не могат, понеже надвишава силите им, нека го възложат на всемогъщия Бог. Когато поверят децата си на Бога, тогава Бог е длъжен да помогне за онези неща, които не стават по човешки. Ако например децата не слушат, нека ги поверят на Бога, а не да измислят различни начини да ги насилват. Нека майката казва на Бога: “Боже мой, децата ми не ме слушат. Аз нищо не мога да направя. Погрижи се Ти за тях”.

Направи ми впечатление онзи ден на бдението една майка, която познавах отпреди. Дойде да ме поздрави. Гледам, води със себе си само по-големите си деца. Питам я: “Къде са малките?” “Вкъщи са, отче, казва ми. Искахме да дойдем на бдението и си казахме със съпруга ми: “Щом като отиваме на бдение, а не на някоя забава, Бог ще нареди на някой Свой ангел да пази малките ни деца”. Сега рядко може да се срещне такова доверие, защото днес, както децата нямат доверие в родителите си, така и родителите нямат доверие в Бога.

И чуваш често много родители да казват: “Защо нашето дете тръгна по лош път? Нали ние ходим на църква?” Не дават отвертката на Христа да завинти в децата някое... винтче; искат всичко сами да направят. И въпреки че има Бог, Който закриля децата, и ангелът пазител е винаги близо до тях и също ги пази, те толкова много се безпокоят, че се поболяват. И въпреки че са вярващи хора, постъпват така, все едно че не съществува Бог и не съществува ангелът пазител, и по този начин стават пречка за Божията намеса. А трябва да се смиряват и да търсят помощ от Бога и добрият Бог ще опази децата.

Духовното възраждане на децата

- Отче, само родителите ли са отговорни за възпитанието на децата?

- Главно родителите са отговорни, защото според възпитанието, което ще дадат на децата си, и те, от своя страна, ще станат добри духовници, добри педагози и т.н. и ще помагат и те на свой ред на своите деца и на всички останали деца. При това майката носи по-голяма отговорност от бащата за възпитанието на децата.

Когато детето е още в утробата на майката, ако родителите се молят и водят духовен живот, детето ще се роди осветено. И ако и след това му помогнат духовно, ще стане осветен човек и ще помага на обществото, било чрез служение в Църквата, било чрез заемането на някой пост в държавата и т.н. Всички трябва да помагаме за това децата да станат добри хора и да остане малко квас за следващите поколения. Защото, както са тръгнали сега нещата, и квасът ще се загуби. А ако се загуби квасът, какво ще стане после?

Родителите, които раждат децата и им дават тяло, трябва да способстват колкото могат и за духовното им възраждане. Защото, ако човек не се роди духовно, той ще отиде във вечните мъки. А пък това, което родителите не могат да направят за децата си, ще възложат на учители. Затова нашата Църква се моли така: “Благослови нашите началници, родители и учители” [27]  . Съществуват също така и духовните отци, които може и да нямат собствени деца, но принасят по-голяма полза във възпитанието на децата, защото се трудят за духовното им възраждане.

Искам да кажа, че всички трябва да спомагат, всеки по своя начин, със своя пример за духовното възраждане на децата, тъй че да изживеят мирно този живот и да отидат в рая. Когато децата станат духовни хора, нямат нужда нито от закони, нито от нищо. “Законът е установен не за праведник” (1 Тим. 1:9). Законът е за престъпниците. Духовната власт е по-висша от светските власти.

Примерът на родителите

- Отче, как трябва да постъпят родителите, когато детето не слуша и се противи?

- За да не слуша детето и да се държи лошо, има някаква причина. Може да вижда грозни сцени или да чува лоши думи вкъщи или навън. По принцип за духовните въпроси помагаме на децата главно с личния си пример, а не с насилие. При това най-много им помага примерът на майката - с послушанието и уважението към своя съпруг. Ако по някой въпрос тя има мнение, което е различно от неговото, никога да не го изразява пред децата, за да не се възползва от това лукавият. Никога да не разваля мнението на децата за баща им. Дори когато бащата е виновен, трябва да го оправдава пред тях. Ако той примерно се държи грубо, нека тя каже на децата: “Татко е уморен, понеже цяла нощ е работил, за да свърши една неотложна работа. И това го прави за вас”.

Много родители се карат пред децата си и така им дават лоши уроци. Горките деца скърбят за това. После родителите, за да ги утешат, започват да изпълняват прищевките им. Отива бащата и заговаря нежно на детето: “Какво искаш да ти взема, злато мое?” Отива и майката, и тя му заговаря нежно, и накрая децата израстват разглезени и капризни. А след това, ако родителите не могат да им дадат това, което им искат, ги заплашват, че ще се самоубият.

И виждам колко помага на децата добрият пример на родителите. Днес дойдоха две момиченца - едното беше на около три години, другото на четири - със своите родители, които бяха много благочестиви. Колко им се зарадвах! Бяха като ангелчета. Седяха и с рокличките си покриваха коленцата си. Имаха скромност, уважение към другите! И всичко това идваше от държанието на родителите. Когато децата виждат, че родителите им имат любов помежду си, че се уважават, държат се благоразумно, молят се и т.н. това се отпечатва в душите им. Затова казвам, че най-доброто наследство, което родителите могат да оставят на децата си, е да им предадат собственото си благоговение.

Да бяхте видели едно момиченце в Австралия какво благородство имаше! Бяхме в Канбера. Бях приключил и с последните хора, дошли там да разговаряме, и след малко щяхме да тръгваме. Гледам, спира един автомобил и слизат двама съпрузи с момиченцето си. “Успяхме да ви заварим, отче”, казват ми. “Да, казвам им, след малко тръгваме”. “Отче, казва мъжът, аз и да не ви видя, няма страшно, нека само съпругата ми да ви види за малко, за да се успокои, понеже е чувствителна”. Отидохме малко по-нататък с майката, за да ми каже каквото искаше. Момиченцето тичаше подир нея. “Седни, казвам му, мама ще се върне след малко”. Пита ме: “Ти имаш ли майка?” “Нямам”, казвам му. Гледам очите му се напълниха. Казва ми: “Искаш ли да ти дам моята мама?” Тогава и аз го питам: “Ти имаш ли дядо?” “Не”, казва ми. “Искаш ли да имаш дядо?” “Искам, казва ми. Искаш ли ти да дойдеш у нас или искаш ние да дойдем в твоя дом? Както ти искаш”, казва ми. Такова благородство! Малко дете да пожертва майка си! И да видите как беше копирало родителите си. Бащата имаше голямо благородство. С колко молитвени пожелания го благослових! Прегърнах го, целунах го, нарадвах му се. Такива хора разчувстват и най-коравосърдечния човек, а колко повече Бога!

Децата трябва да се наситят на ласка и любов у дома

Детето има нужда от много любов и ласка и постоянно ръководство. Иска да седнеш до него, да ти каже проблемите си, да го помилваш, да го целунеш. Когато понякога малкото дете е неспокойно и прави бели, ако майка му го вземе в прегръдката си и го помилва и целуне, то се успокоява и утихва. Ако се насити на ласка и любов, когато е малко, по-късно има сила да се справи с трудностите в живота.

Днес обаче повечето деца виждат родителите си само замалко вечерта и не могат да се наситят на обич. Много често родителите, които са възпитатели или лекари и в работата си се занимават с деца, отдават обичта си на чуждите деца, а когато се върнат вкъщи, не им е останала любов за своите деца. Изморени са. Батерията се е изхабила. Бащата от една страна се изтяга в креслото, взема си и вестник да прочете някоя новина и въобще не се занимава с децата. Идва детето до него, а той вместо да му поговори, вместо да го помилва малко, го гони. Майката от своя страна отива да сготви нещо за ядене, така че и тя не намира време да обърне внимание на децата и по този начин горките растат лишени от любов. Или пък някои военни, свикнали да налагат строги наказания на войниците, когато не се подчиняват, искат и в семейството да наложат войнишка дисциплина и се държат сурово с децата си, като за най-малкото им удрят плесници. Или някои съдебни служители, когато детето им направи беля, извършват и у дома си съдебен процес. Не се отнасят към децата си с нежност и обич, затова и после децата имат психологически проблеми.

Страданията на децата по вина на родителите

- Отче, една майка ни попита какво да прави, понеже дъщеря ѝ хули Света Богородица?

- Да потърси откъде тръгва злото. Понякога при такива случаи са виновни родителите. Когато самите родители не се отнасят добре, причиняват вреда на децата си и те започват да говорят безсрамно. Тогава биват подложени на известно демонично въздействие и реагират грубо. В други случаи, родителите си мислят, че насила ще направят децата си добри. Завладява ги егоизмът и говорят на децата си с негодувание, а винаги трябва да се отнасят към тях с добро.

Днес една жена ме съсипа! Имаше едно детенце и безмилостно го биеше. Нещастното трепери от страх; не може да говори; повредена е нервната му система. Казват ѝ: “Има бяс”, и тя го оставя гладно, за да се махнел уж демонът. Каза ми: “Не му давам да яде, за да се махне от него демонът”. “Бре, жено, ти добре ли си?, питам я. Дай на детето да яде. Гледай твоите бесове да се махнат. Ти си причината да бъде осакатено тъй детето. Няма бяс; трепери, защото се страхува от теб, че го биеш! Причастяваш ли го редовно?” “Не”, отговаря ми. Иди че се разбери!

- Отче, може би, понеже понякога псува, затова казват, че има бяс?

- Псува! Когато майка му го задушава с насилието си и то вече не знае какво прави. Жалко за горкичкото! Бесновата е майка му, а не то.

Ще видим странни неща в деня на Страшния Съд! В епохата на идолослужение майките изгаряли децата си пред статуята на Молох [28] , за да участват в служението на този бог! [29]   Ако познаваха истинския Бог, какви жертви биха принасяли! Те ще имат облекчение на вината си в деня на Съда, понеже са се подвели от другите. Днешните майки обаче с безразличието, което имат към децата си, какво облекчение на вината ще имат? Бог ще им каже: “Вие познавахте истинския Бог, кръстихте се, толкова неща чухте, толкова научихте, Сам Бог се разпъна, за да ви спаси, а какво сторихте? Леняхте се да заведете децата си на църква, за да се причастят! Онези си мислели, че Молох е истинският Бог и принасяли в жертва дори децата си. Вие какво направихте?”

Децата плащат за грешките на родителите си! Някои родители съсипват децата си, но Бог не е несправедлив. Той особено силно обича децата, които в този свят са били онеправдани - било от родители, било от други хора. Когато родителите стават причина детето да тръгне по крив път, Бог няма да го остави, защото то има право на Божията помощ. Така ще нареди нещата, че да му помогне. Ето, виждаме някои младежи, та дори и възрастни, как в един момент внезапно се обръщат към доброто. Спомням си един случай: в семейство с две деца, бащата, майката и дъщерята бяха атеисти. Синът в началото се беше увлякъл по марксизма. Не остана доволен и премина към индуизма. И там не му хареса и дойде на Света Гора. Често идваше в колибата ми, ходеше и по други килии. През цялото това време родителите му повтаряха: “Христе Боже, Света Богородице, пази детето ни”. След като остана известно време на Света Гора и се посъвзе и укрепна духовно, се върна у дома си - защото не беше за монах - и помогна духовно и на баща си, и на майка си. Сега гледам баща му стои най-отпред на бденията. Казва предначинателния псалом [30]   в Църквата, у дома си чете вечернята, малкото повечерие, молебния канон. Как се погрижи за тях Бог! Дяволът искаше да им причини зло, но накрая Бог ги устрои в правия път.

- А момичето, отче?

- И то постепенно се вразумява. Бог дава възможности.

- Отче, някои родители, които започват да водят духовен живот на голяма възраст, съжаляват, че не са дали християнско възпитание на децата си, когато са били малки.

- Ако искрено се каят и помолят Бога да помогне на децата им, Бог ще направи нещо за тях; ще им хвърли някой спасителен пояс, за да се спасят от бурята, в която се намират. Дори и да не се намерят хора, които да им помогнат, може нещо друго да стане причина за обръщането им в доброто. Да знаете, че тези родители са имали добри намерения, но като малки не са намерили подкрепа от семействата си и имат право на Божията помощ.

- Отче, понякога децата водят духовен живот, но срещат много трудности от страна на родителите си, които са безразлични.

- Бог се грижи повече за тези деца, отколкото за онези, чиито родители живеят духовен живот; така също се грижи и за сираците.

Влияние на околната среда върху децата

- Отче, от каква възраст децата се влияят от околната среда?

- Още от люлка децата копират родителите си. Гледат какво правят възрастните и записват всичко на своята празна касета. Затова родителите трябва да положат усилия да надвият страстите си. Независимо от това, че може да са наследили някои страсти от своите родители, ще дават отговор пред Бога не само защото не са се борили да ги отсекат от себе си, но и защото стават виновни за предаването им и на децата си.

- Отче, как става така, че деца, които са имали еднакво възпитание вкъщи, изобщо не си приличат?

- Често пъти детето много се влияе и от външната среда. Но когато порасне, ако има добра воля, Бог ще му даде по-голямо просвещение, за да осъзнае отрицателните влияния, които са действали върху него, и да се пребори да ги отстрани.

Днес в света има такава злоба! Тъмни сили искат да погубят децата още от малки. Не само че не ги възпират от злото, докато пораснат, но им пречат и в доброто. А когато по-късно горките паднат в грях, започват да се измъчват и искат да се изправят, но не знаят как. Защото ако поемат по сладкото надолнище, трудно могат да се спрат. В колибата идват деца на двадесет и пет, двадесет и седем години, които вземат наркотици и т.н., и търсят помощ, горките. Случи се веднъж да помогна на едно-две деца да направят добър обрат в живота си и сега водят свои приятели и приятели на приятелите им, за да получат помощ. Късат ти сърцето. Едно момче, горкото, вземаше силни наркотици и беше съвсем пропаднало. Ръцете му, зъбите му, всичко беше в ужасно състояние. След това ги спря и помогна и на други младежи. Бяха около петнадесет души в компанията му и всеки следващ, който идваше, казваше: “Приятел съм на еди кой си”. Имаха го за свой... Старец! Много от тях обаче са стигнали до пропастта, бият си инжекции, продават кръвта си... Погубват и себе си, погубват и родителите си. И гледаш как бащата умира от мозъчен удар, майката от сърце или от черен дроб...

Любовта между братята и сестрите

Родителите трябва да развиват любовта между децата си и ако искат да подкрепят по-слабото, да подготвят почвата за това, получавайки съгласие от по-силното. Да му помогнат да разбере, че другото дете наистина има нужда. Справедливостта е от Бога и трябва да се раздава поравно и на малкия, и на големия. На големия с уважение, на малкия с обич, която да не му навреди. Това се споменава и в книга Второзаконие (Втор. 1:17). Ако например е виновно голямото дете, ще оправдаем малкото, без да злепоставяме голямото пред малкото, но ще си поговорим с него насаме, тъй че да му дадем да разбере грешката си.

- Отче, как се преодолява завистта, която обикновено възниква у по-големите деца към по-малките?

- Завистта е страст. Когато обаче едно дете е на три години и гледа как майка му кърми новороденото му братче, донякъде е оправдано да му завижда, защото доскоро то самото е било кърмено. Сега вижда братчето си в прегръдката на майка си и казва: “До вчера мама ме държеше в прегръдката си, а сега ме отстрани!” Ако си има баба, все някак ще се успокои. Когато обаче стане на четири години, трябва да завижда по-малко. Когато стане на шест, майка му трябва да му каже: “Сега вече си голямо дете. Коя майка държи в скута си едно толкова голямо дете?” Ако тя му помогне да преодолее това по такъв начин, тогава ще си спомня за майка си само когато има причина. Ако постоянно иска да държи майка си за роклята, това вече е болестно състояние.

Децата много се влияят от другарите си

- Отче, как се случва така, че някой млад човек, който още от дете е живял духовно и е бил любочестен, да стигне дотам, че съвсем да излезе от пътя?

- Много фактори оказват влияние. Децата, които живеят по светски, нехайно, биват вътрешно изобличавани, когато виждат другите деца, които водят непорочен, духовен живот и искат да ги увлекат след себе си. Веднъж две деца вървели по пътя. По някое време едното се спънало и паднало в една кална локва и се нацапало от горе до долу. Щом продължили малко по-нататък, бутнал приятеля си в една друга локва, за да се накаля и той, понеже се чувствал зле само той да е накалян, а другият чист.

Приятелското обкръжение оказва силно влияние върху децата. От малък в природата ми беше заложена обичта. Тръгвах да отида някъде с воловете и гледах да кача братята си върху животните, а най-малкия си брат слагах на раменете си. Веднъж някой от братята ми уби една птичка и на мен много ми дожаля и му се скарах. После взех птичката и я погребах със сълзи. По онова време дружах с децата на моята възраст. Ходехме в гората, молехме се, четяхме жития на светиите, постехме. По-късно майките им вече не ги пускаха да идват с мен. “Не дружете с този, казваха им, ще ви зарази с туберкулоза”. Така че те ме оставиха и аз се чувствах самотен. Освен това ми се подиграваха и ми викаха “калугер”; бяха превърнали живота ми в мъчение. Стигнах до момент, в който вече не можех да понасям подигравките. Тогава си казах: “Ще дружа с по-големите и ще се преструвам” [31] .  И тъй започнах да дружа с по-големи деца. Намерих ластици и си направих прашка. Първо уж само се целех с прашката. След това намерих и сачми и бях станал най-добрият стрелец. Веднъж убих една птичка и щом я видях мъртва, веднага дойдох на себе си. Захвърлих и ластиците, и сачмите. Казах си: “Ти плачеше, когато брат ти уби едно птиче и му се скара, че го е убил, а сега докъде стигна? Убиваш птици и постепенно ще започнеш да убиваш и животни”. Наистина, ако продължавах така, щях да започна да ловувам, дори щях да одирам животните.

От една по-изострена чувствителност до каква злоба може да стигне човек, ако не внимава и се подведе по лоши приятели! И обратно - добрите приятелства много помагат. Бог е изпълнил хората с различни дарби. Както човек може да види падението на другите, така може да види и добродетелите им и да им подражава.

Помощ за разхайтените деца

Необходимо е вкъщи да съществува атмосфера на обич и мир. Ако детето е поело малко обич от дома си, дори в някой момент да се отклони, ще види, че другаде не намира обич, а само лицемерие, и ще се върне обратно. Но ако е запечатало в ума си грозни сцени от дома, караници и противоборства, как да му даде сърце да се върне вкъщи?

- Отче, какво трябва да правят родителите, когато детето избяга от дома?

- Да се стремят да поддържат някакъв контакт с него, тъй че, когато дойде на себе си, да може да се върне вкъщи. Да му говорят с добро, да го накарат да се замисли, за да му помогнат. Ако примерно детето се връща много късно вечер, майка му да му каже: “Ела тук, детето ми. Ако ти беше на моето място и децата ти закъсняваха да се върнат вечер вкъщи, нямаше ли да се притесняваш?”

И най-тежкото падение на децата не трябва да довежда до отчаяние родителите, защото в наше време грехът стана мода. Нека винаги да имат предвид следното: децата от нашето време ще имат известно оправдание за своите безчинства. Четворката като оценка за държание в днешно време има стойността на шестица, на отличен от нашето, предишното време. Разбира се, родителите трябва да се стараят да помогнат на децата си, но нека не се тревожат прекомерно. Децата по-късно ще се вразумят. Сега не разбират доброто, защото умът им не е дозрял, а още е размътен. Затова не могат ясно да различат опасността, в която се намират, и непоправимата вреда, която могат да понесат.

Добре е родителите да показват на детето, че се притесняват за безчинствата, които върши, но да не го насилват и подлагат на принуда, а да се молят. Молитвата, извършена със сърдечна болка, носи положителни резултати. Ако пък детето извърши някоя сериозна простъпка, тогава родителите трябва да се намесят, но деликатно. Ако не е нещо толкова сериозно, нека малко си затворят очите, за да не дразнят детето и да не предизвикат влошаване на състоянието му, в резултат на което то да се отдалечи от тях. Само да се молят на Христа и Света Богородица да го закрилят.

Молитвата на родителите, особено на майката, понеже е от сърце и съдържа болка, бива чута. Когато бях в Иверския скит, случайно дойде един младеж. Както обикалял из Халкидики [32] ,  попаднал на една група от поклонници, които идвали на Света Гора, и дойде и той заедно с тях в килията. Ах-ах, какъв безбожник беше, хулител и съвсем безсрамен! Имаше една демонична съобразителност и в нищо не вярваше. Хулеше всички, малки и големи. От тук - от там, накарах го да се замисли. Дори го подстригах, защото имаше една дълга коса!... “Виж, казвам му, да е жива и здрава майка ти, нейните молитви те доведоха тук”. “Да, отче, така е, казва ми. Обикалях из Халкидики и дори не разбрах как попаднах тук”. “Колко ще се зарадва майка ти, ако научи, че си дошъл на Света Гора, и те види така подстриган!” “Откъде знаеш, отче? Наистина майка ми много ще се зарадва да ме види така променен!” Бог го въртял от тук, въртял го от там и накрая го пратил при... майстора! Колко ли се е молила горката му майка!

Кога да се караме на детето и кога да го хвалим

Родителите трябва много да внимават да не се карат на децата си вечер, защото вечерта децата няма по какъв начин да разсеят огорчението си и чернотата на нощта го прави още по-черно. Започват да мислят как да отвърнат, търсят различни решения, намесва се също и дяволът, и така може да стигнат до отчаяние. През деня дори и детето да си каже: “Ще направя това и това”, после ще излезе навън, ще се унесе в игра и така ще се разсее огорчението му.

- Отче, боят помага ли за поправянето на децата?

- Колкото е възможно, нека родителите го избягват. Нека се опитват с добро и с търпение да дадат на детето да разбере, че това, което прави, не е правилно. Само когато детето е малко и не разбира, че това, което иска да направи е опасно, получава полза, ако изяде някоя плесница, за да внимава следващия път. Страхът да не би пак да изяде шамар, се превръща в спирачка и го пази. Когато аз бях малък, получавах по-голяма полза от майка ми, отколкото от баща ми. И двамата ме обичаха и ми мислеха доброто. Всеки от тях обаче ме възпитаваше по своя си начин. Баща ми беше строг. Когато като деца направехме някоя беля, ни раздаваше плесници. Мен ме болеше малко от боя, укротявах се за известно време, но когато болката отминеше, забравях и болката, и съветите му. Не че баща ми не ме обичаше - от обич ме биеше. Спомням си веднъж - бях на три години, когато ми удари такъв шамар, че ме хвърли на другия край! Какво беше станало? До нашата къща имаше една изоставена къща. Собствениците ѝ бяха заминали за Америка и тя беше запустяла. В двора имаше една смокиня, чиито клони излизаха на пътя. Беше лято и беше родила много смокини. Както си играех с другите деца, дойде един съсед и ме повдигна, за да му откъсна няколко смокини, защото не можеше сам да ги достигне. Откъснах му пет-шест и ми даде две от тях. Когато баща ми научи това, много се разгневи. Удари ми един шамар!... Аз се разплаках. Майка ми, която беше отстрани, се обърна и му каза: “Защо биеш детето? Какво знае то? Малко дете е. Как можеш да го слушаш да плаче?” “Ако се беше разплакал тогава, когато оня го е вдигнал да къса смокините, нямаше да плаче сега, каза баща ми. Но явно и той е искал да си хапне смокини. Нека си поплаче сега”. Къде ти да се осмеля да го направя отново! Майка ми също виждаше белите ми и се притесняваше, но имаше душевно благородство. Когато правех някоя беля, обръщаше главата си на другата страна и се правеше, че не ме вижда, за да не ме смути. Обаче на мен това нейно държание ми разкъсваше сърцето. “Гледай, казвах си, аз направих такава беля, а майка ми не само че не ме бие, но се прави, че не ме вижда! Повече няма да го правя! Как да я огорча отново?” По този начин ползата от държанието на майка ми беше по-голяма, отколкото ако ми удряше плесница. И аз обаче не злоупотребявах с това, казвайки си: “А, сега не ме гледа, нека направя по-голяма пакост”. Докато баща ми, щом направех нещо, так, шамар. Виждате ли, и двамата ме обичаха, но това, което повече ме изправяше, беше благородното държание на майка ми.

- Но някои деца, отче, са много непослушни; викат, тичат, правят бели. Как родителите да избегнат боя?

- Виж, децата нямат вина. За да пораснат по естествен начин, децата имат нужда от двор, за да могат да играят. Сега горките са затворени в апартаментите и това ги потиска. Не могат свободно да тичат, да играят, да се радват. Родителите не бива да се притесняват, когато детето е палаво. Едно палаво дете има сили в себе си и може да постигне голям успех в живота си, ако ги използва.

Насилието не помага на децата

Някои родители ограничават прекалено строго децата си, и още повече пред чужди хора. Като че ли имат някое муле и с тоягата го водят да върви право напред, държат юздата в ръка и му казват: “Върви си свободно!” После се стига до там и децата да бият родителите. Днес дойде една майка с детето си - един момък, ей толкова висок, който беше болен. “Отче, какво да правя, пита ме, детето ми не се храни, не иска дори да ни види”. Казах ѝ какво да прави, а тя ме пита отново: “Сега какво да правя?”

- Отче, може би не е разбрала какво сте ѝ казали?

- Как да не е разбрала! Казах ѝ: “Аз и един час не мога да стоя с теб, как да стои детето? Подлудила си го!” “Не, казва ми, обичам го”. “Как го обичаш, щом като не му е приятно до теб? Иска да се махне от къщи, защото иска да е в друга среда. Когато се намира далече от вас, си е много добре. За да не ви иска, явно и вие сте виновни. Не го дразнете; осакатяваш детето, като се държиш по този начин с него. Отнасяй се с добро, с търпение”. След като ѝ казах всичко това, отново ме пита! “Какво да правя? Детето не ни иска”. Как да се разбереш с такъв човек? Детето си е съвсем наред, а те го изкарват ненормално.Те самите не са наред.

Децата нямат полза от родителската принуда - така се задушават. Постоянно “не прави това, не прави онова, направи това така”... Трябва да дърпат юздите дотолкова, че да не ги скъсат. Да контролират децата си и да ги вразумяват по такъв начин, че да не отварят пропаст в отношенията си с тях. Да правят това, което прави добрият градинар, когато засажда едно дръвче: връзва го леко за едно колче, за да не се изкриви и да не се нарани, когато вятърът го духа ту на ляво, ту на дясно. Дори го огражда и същевременно го полива, грижи се за него, докато му пораснат клоните, за да не го унищожат козите. Защото ако козите го осакатят - край, загива. Едно осакатено дърво нито може да даде плод, нито може да прави сянка. Когато му пораснат клоните, тогава градинарят маха оградката, така че дървото дава и плод, а и под сянката му могат да застанат и кози, и овце, и хора.

Родителите обаче, често пъти от прекалена загриженост искат да вържат детето с тел, а трябва да го връзват леко, за да не го наранят. Да се стремят да помагат на децата по един благороден начин, който развива любочестието в душите им, така че да почувстват доброто като необходимост. Да им обясняват доброто, доколкото е възможно по добър начин, с любов и състрадание. Спомням си една майка, която като видеше дечицата да вършат някоя беля, очите ѝ се пълнеха със сълзи и с болка казваше: “Недей, дете мое златно”. И с личния си пример ги учеше да се борят с радост, за да избягват изкушенията на живота, да не се поколебават лесно пред някоя трудност, а да я преодоляват с молитва и доверие в Бога.

Днес малки и големи живеят в света като в лудница, затова е необходимо много търпение и много молитва. Толкова много деца получават мозъчни удари. Часовникът е малко развален, а родителите го навиват малко свръх мярата и ето, че му се скъсва пружинката. Нужна е разсъдливост. Едно дете иска повече навиване, друго по-малко. Горките деца, изложени са на всякакви течения. Когато навън в различни компании чуват: “Не уважавайте родителите, не зачитайте нищо”, а майките от своя страна ги задушават, тогава реагират още по-лошо.

Затова казвам на майките да насилват себе си за молитва, а не да насилват децата. Ако постоянно повтарят “недей, недей” на детето дори за най-малки неща, а понякога и несправедливо, тогава щом стане въпрос за нещо сериозно, да речем, когато детето отива да налее бензин в огъня, не слуша и го прави, тъй че може много да пострада. Детето не разбира, че в това “недей” се съдържа любов. А когато поотрасне малко, нараства и егоизмът му и ако му направят някоя забележка, се възпротивява, защото си казва: “Да не съм малък, че да се държат така с мен?” Родителите трябва да дадат на детето да разбере, че както са го пазели, когато е било по-малко, да не се опари, така и сега, когато е пораснало, съществува друг огън. Затова трябва да внимава, да не дава права на изкусителя над себе си, за да опази благодатта на светото Кръщение.

Безразсъдната прекалена любов на родителите

- Отче, може ли една майка от безразсъдна любов да навреди на детето си?

- Разбира се, че може. Когато, да речем, една майка гледа как детето ѝ се затруднява да ходи самичко и си казва: “Ах, горкичкото, не може да върви”, и го взема постоянно на ръце, вместо да го хване леко за ръчичката, тогава как детето ще се научи да върви само? Разбира се, постъпва така от любов, но с голямата си загриженост му нанася вреда. Познавах един баща, чието дете беше отбило и военната си служба, а той го хващаше за ръка и го водеше на бръснар. “Доведох сина си да го подстрижеш. Колко ще струва и кога ще свършиш, за да дойда да си го взема?” Беше осакатил детето си.

Любовта има нужда от разсъдлива спирачка. Истинската любов е безкористна, в нея няма егоизъм, а има благоразумие. Благоразумието е необходимо при голямата любов на жената, за да не бъде тя разпилявана. Веднъж в колибата дойде едно момче, което негодуваше от родителите си. Горките имали добро намерение, но не знаели по какъв начин да му помогнат. Та ми казваше, че родителите му го насилват, не го обичат и т.н. “Виж, казвам му, когато си бил малък и майка ти те е навличала с цял куп дрехи, защо го е правела? За да не настинеш или да те задуши? В това е имало много любов”. Когато все пак разбра, колко го обичаха родителите му, се разплака. Майка му го обичаше много, независимо че на него това не му носеше полза, защото начинът, по който тя се държеше с него, предизвикваше противна реакция.

Когато е необходимо, майката трябва да постъпва строго с детето си. Не е полезно за него, когато тя лесно минава на негова страна и се съгласява с него, уж за да не го огорчи. В Адана [33]   една вдовица имала едничък син - казвал се Яни. Когато малко пораснал, тя го завела при един майстор да научи обущарския занаят. Малкият останал на работа една седмица и после казал на майка си: “Майко, вече няма нужда да ходя на работа; изучих занаята”. “Че кога успя да го изучиш”, го попитала майка му”. “Ако искаш да ти покажа и на теб как се правят обувки, казал ѝ. Ето, така режат подметката, така слагат кожата, тока, така ги заковават...” Майсторът му бил много добър и искал да научи Яни на занаята, понеже бил сирак. Като видял, че минала една седмица, а Яни не се появява, притеснил се, да не би да се е разболял тежко и отишъл при майката да пита какво прави детето. “Какво му се случи на Яни, че не идва на работа? Да не е болен?”, попитал той майка му. “Не е, отговорила му тя, добре е”. “Тогава защо не дойде на работа?” “Е, какво да прави, като дойде?, отвърнала му. Яни вече изучи занаята”. “Та как така го изучи за толкова малко дни?”, попитал я майсторът. “Ето на, казала майката, взема кожата, слага я в един калъп, заковава я, слага тока, после го маха, и това е!” Разсмял се майсторът, сбогувал се и си тръгнал. Когато се върнал в дюкяна, другите чираци го попитали: “Майсторе, какво прави Яни?” “Много си е добре, казал им той. Не само Яни се изучил за обущар, ами и майка си научил!”

Такова отношение виждам у много родители. Мислят си, че обичат децата си, но с начина, по който се отнасят с тях, по-скоро ги погубват. Когато една майка поради прекалената си любов целува детето си и му казва: “На света няма друго дете като моето”, тогава развива в него гордостта и болното самомнение. По-късно детето не се подчинява на родителите си, защото си мисли, че знае всичко.

Родителите трябва да се грижат децата им още от малки да се учат да поемат отговорност за себе си. Да вършат в семейството някоя работа, която могат, да не искат всичко наготово. Иначе ще им бъде трудно, когато пораснат. Един майстор работел неуморно и изгледал децата си. Те по цял ден обикаляли по селото. Оженили се и отново всичко очаквали от баща си. Когато бащата им казал, че е време и те сами да се погрижат за домовете си, те му казали: “Бива ли, татко, ти не ни остави, когато бяхме малки, та сега когато пораснахме и имаме задължения ли ще ни оставиш?!”

Поделянето на имота

Родителите, които са икономически състоятелни, са длъжни да се погрижат за бъдещето на децата си. Разбира се, най-важното е да им дадат добро възпитание, след това да ги изучат или да ги изпратят да научат някой занаят, за да могат да се издържат, и след това да им осигурят едно жилище и т.н. Когато при размяната на населението през 1924 г. семейството ни дойде в Гърция от Фараса Кападокийска, баща ми като кмет на селото се погрижи да уреди всичките ни съселяни. Нашето семейство го остави последно. По-късно по-големите ми братя и сестри изразиха недоволство за това. Казаха му: “Татко, ти се погрижи за всички, а за нас не помисли”. Ако човек е сам, може да даде всичко и да не се грижи за себе си поради себеотрицание и благородство, но ако има семейство, трябва да помисли и за семейството си.

Разбира се, родителите не бива да дръзват да дават на децата си всичко наведнъж, защото децата са неопитни и може да се отдадат на съвременен живот, който няма край. По-късно ще ги боли, че вече не могат да им помогнат. Също така да се погрижат за по-немощното си дете - да го подкрепят най-много в материално, и още повече в морално отношение, за да не бъде задушено от паниката на неуспеха; с разсъдливост и любов да уредят всичките си деца, за да не охладнеят отношенията помежду им.

Рядко се срещат семейства, в които цари любовта, които живеят духовно и децата им не се карат за имоти и парцели и не тичат по съдилища. Познавах едно седемчленно семейство. Родителите притежаваха златни предмети. След смъртта им децата решиха да ги вземе онзи брат, който се бе грижил за тях в старините им. Той обаче си помислил, че сестра им има голямо семейство и повече се нуждае от тях, и ги дал на нея. Тя ги дала на другия брат, той на другия и накрая се върнали пак при първия! Точно както са постъпили онези отци, за които четем в Патерика [34] .  Накрая, понеже и той не искал да задържи златото, дали го на една църква.[27] Виж молитвата след учебни занятия - б. пр.

[28] Молох бил симитско божество. Навсякъде в Стария Завет се споменава във връзка с човешки жертвоприношения, особено на малки деца, които заколвали и след това изгаряли върху скари и ги принасяли в жертва пред истукана на Молох - б. изд.

[29] Вж. Лев. 18:21 и 20:2-4; 4 Царств. 23:10 и 13; Иер. 39:35

[30] Псалом 103, който се чете в началото на вечернята - б. изд.

[31] Т.е. ще се държи като тях - б. пр.

[32] Област в Гърция, в чийто южен край се намира Атонският полуостров - б. пр.

[33] Град в Мала Азия - б. пр.

[34] Веднъж занесли грозде на авва Макарий. Той, въпреки че обичал грозде, въздържал се и го изпратил на един болен брат, който желаел да хапне грозде. Братът се зарадвал много, когато видял гроздето, но понеже и той не искал да задоволи желанието си, го изпратил на друг брат и му предал, че той няма желание да го яде. Онзи направил същото и така гроздето обиколило много братя, без никой да го опита. Последният брат, не знаейки, че гроздето идва от авва Макарий, му го изпратил като голям дар. Авва Макарий познал гроздето и се почудил на въздържанието на братята - б. изд.

ДЕЦАТА И ТЕХНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

"Най-голямото наследство за децата е благословията на родителите им. Затова нека се погрижат да придобият благословията им".

Децата, техните радости и трудности

Малките деца

- Отче, забелязала съм, че по време на светата Литургия младенците се усмихват.

- Това не го правят само по време на светата Литургия. Младенците са в постоянно общение с Бога, понеже нямат грижи. Какво е казал Христос за малките деца? “Техните Ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен” (Мат. 18:10). Имат общение и с Бога и със своя ангел пазител, който е постоянно до тях. В съня си понякога се смеят, понякога плачат, защото виждат различни неща. Понякога виждат своя ангел пазител и си играят с него - милва ги, закача ги, клати ръчичките им и те се смеят; друг път виждат някоя сцена на изкусителя и плачат.

- Защо изкусителят има достъп до невръстните младенци?

- Това също им помага да почувстват нуждата от майка си и да я потърсят. Ако го нямаше този страх, нямаше да се принуждават да потърсят прегръдката на майка си. Бог допуска всичко за доброто на човека.

- Това, което виждат като малки, помнят ли го, когато пораснат?

- Не, забравят го. Ако детенцето помнеше колко пъти е виждало своя ангел пазител, би изпаднало в гордост. Затова когато порасне, забравя. Бог действа мъдро.

- След кръщението ли виждат тези неща?

- Естествено че след кръщението.

- Отче, подобава ли едно некръстено дете да се поклони на свети мощи?

- Защо да не подобава? Може човек и да го прекръсти със светите мощи. Днес видях едно дете, беше като ангелче. Попитах го: “Къде са ти крилата?” Не знаеше да ми отговори!... Когато дойде пролетта и дърветата разцъфнат, слагам бонбони върху храстите, които са около оградата на колибата ми и казвам на малките деца, които идват: “Деца, идете да си наберете бонбони от храстите, защото ако завали дъжд, ще се разтопят и ще идат на вятъра!” Някои умни деца разбират, че аз съм ги сложил, и се смеят, други вярват, че са израснали там, други се замислят. Малките искат и малко ведрост...

- Много бонбони ли слагате, отче?

- Ами как! Какво да правя? На възрастните не давам хубави сладки, черпя ги с локум. Когато ми донасят хубави сладки, ги пазя за децата от Антониадата. Ето и тук снощи засадих бонбони и шоколадчета и днес... цъфнаха! Видяхте ли ги? Времето беше хубаво, пръстта беше рохкава, защото я бяхте прекопали добре, и веднага цъфнаха! [35]   Да видите каква цветна градина ще ви направя! Няма да има нужда да купуваме бонбони и шоколадчета за децата. Какво? Защо да нямаме собствено производство?

- Отче, някои поклонници видяха шоколадчетата, които сте насадили в градината, понеже хартийката им се показваше от пръстта и се учудиха. Казаха си: “Сигурно някое дете ще ги е сложило”.

- Не им ли каза, че ги е сложило едно голямо дете?

Ангелът пазител закриля децата

- Отче, защо Бог дава на всеки човек по един ангел пазител, след като може Сам Той да ни пази?

- Това е особена грижа на Бога за Неговото творение. Ангелът пазител е Божие снизхождение и сме Му длъжници за това. Ангелите особено закрилят малките деца. Как само ги пазят! Веднъж две деца си играели вън, на пътя. Едното от тях се прицелвало в главата на другото, за да го удари с камък. Онова не го виждало. В последния момент изглежда ангелът му го накарал да види нещо, хвърлило се настрани и се избавило. Друг път една майка взела на полето и своето бебе. Накърмила го, сложила го в люлката и отишла да работи. Когато след малко дошла при него, що да види! Детето държало една змия и я гледало! Когато майката го накърмила, останало мляко около устичката му. Змията отишла и започнала да ближе млякото, а детето я хванало с ръката си. Майката се развикала, детето се уплашило, отворило ръчицата си и змията избягала! Бог пази децата.

- Отче, как тогава толкова деца страдат от разни болести.

- Бог знае кое ще е за полза на всекиго и дава съответното. Не дава на човека нещо, което няма да му е от полза. Вижда, да речем, че ще ни е по-полезно да имаме някой недостатък, някой недъг, отколкото ако ни пази да не се нараним или да не останем инвалиди.

Кръщението

- Отче, какво ще стане с жителите на Северен Епир [36] , когато умрат, след като не са кръстени?

- Е, повечето са кръстени от родителите си с въздушно кръщение [37] .  Има и медицински сестри, които по същия начин кръщават децата. А каква благодат имат новопокръстените! Веднъж разпознах една кръстена жена между триста и петдесет души. Попитах: “Коя е тази?”, и ми казаха, че е туркиня, която се покръстила. Лицето ѝ светеше. Пред нея другите изглеждаха като варвари.

- Отче, правилно ли е при кръщението да се дават по две имена на децата?

- Ако има опасност съпрузите да се карат и да се разделят, нека дават и по три. Макар че и правилните имена днес са ги направили!... Вики, Пепи, Мими...

- Отче, една майка изгубила детето си в петия месец от бременността и скърби, понеже се родило мъртво и дори въздушно кръщение не са могли да направят.

- Щом тя самата няма вина за това, нека се надява на милостта Божия. Бог промисля за всички тези деца.

- Отче, майка ми каза, че братчето ми умряло няколко часа след раждането си и не успяла да го кръсти. Казах ѝ да каже това на изповедника си.

- Щом е искала да го кръсти, но не е успяла, има някакво оправдание. Други правят аборти и сами убиват децата си. Не знаем Божия съд. Би било тежък грях, ако от нехайство не е кръстила детето си и то е умряло некръстено. Ти си се отнесла към въпроса според логиката. Това е богословието на рационализма. Веднъж пред една група хора споменах, че в Северен Епир едно дете било кръстено три пъти. Веднъж бабата, веднъж дядото и веднъж майката, тайно един от друг, защото всеки го смятал за некръстено. Тогава скочи един от групата и каза: “Това е антиканонично”, “Слушай, казвам му, нима те са вярвали като в догмат в това, че трябва да кръстят детето три пъти? Просто това дете три пъти е било благословено!”

- Отче, допуска ли Бог хората да виждат в съня си свои починали роднини и да разговарят с тях, за да укрепнат във вярата и в покаянието?

- Да, не съм ли ви разказвал и аз някой случай? Един монах на Света Гора бил от едно българско село, където имало много некръстени. Разказа ми, че когато бил мирянин и бил още некръстен, видял насън своето племенниче, което наскоро било починало, да стои вън от една много красива градина и да плаче. В градината имало много деца, които радостно си играели. Попитал го: “Защо не отидеш и ти вътре?” “Как да отида вътре? Аз съм некръстен”, отговорило то. След това сам той отишъл и се кръстил незабавно, а после разказал на свещеника съня си. Бог устроил нещата така, че и други да разберат каква стойност има кръщението. След това в онова село започнали да кръщават децата си.

- Отче, има родители, които са сключили само гражданки брак, но искат да кръстят децата си. Позволено ли е?

- Защо да не е позволено? Какво са виновни горките деца? Това че искат да кръстят децата си, показва, че имат нещо в себе си, не са съвсем безразлични. Явно някъде са се объркали. Ако някой иска да им помогне, трябва първо да разбере защо не са сключили църковен брак и след това защо искат да кръстят децата си.

- Отче, монахиня, която е станала кръстница на едно дете, когато е била в света, освен молитвите за него, трябва ли да му праща и подаръци, както е станало обичай?

- Е, сега монахинята е освободена от тия задължения. Ако родителите на монахинята искат, могат да направят нещо. Монахът помага със своята молитва.

- Значи родителите сами да помислят?

- Да, монахинята да не ги задължава. Да се моли Бог да ги просвети. Всеки случай кръстникът носи голяма отговорност. Родителите ми бяха обещали на едно наше приятелско семейство, че едно от децата им ще го кръсти някой от нашето семейство. Когато дойде времето за това, нямаше никой от нашите и ми казаха да го кръстя аз [38] .  Тогава бях шестнадесетгодишен и не исках да го кръщавам, защото чувствах отговорността, която поемах. Изпаднах в трудно положение. Помолих се така: “Боже мой, ако ще стане добър човек, вземи от мен всичките ми години и ги дай на него. Ако обаче ще стане лош човек, вземи го още сега, докато е ангелче”. Кръстих го и му дадох името Павел. След една седмица умря. Сега е осигурено там на небето.

Децата сираци

- Отче, ако бащата на едно дете умре, трябва ли то да го види мъртъв?

- По-добре да не го вижда. Нали виждаш, че и на възрастен трябва по деликатен начин да съобщиш за смъртта на негов близък, та какво остава за детето?

- До каква възраст?

- Според това какво е и детето.

- Да ги водят ли на гроба?

- На гроба, да, нека ги водят. Да им кажат: “Татко от тук е отишъл на небето. Ако сте послушни, ще идва от небето да ви вижда”. Спомням си, когато почина баба ми, ме бяха завели в дома на наши приятели, за да не видя погребението и за да не знам, че е починала. Там си играеха с мен, развличаха ме. Аз се смеех, а те са плачели. Когато се върнах, питах: “Къде е баба?” “Ще дойде”, казваха ми. Чаках баба... А след време разбрах, че е починала. Не е полезно за децата да виждат мъртви любимите си лица.

- Отче, малките деца много се наскърбяват, когато почине майка им.

- Децата осиротяват по-чувствително, когато почине майката, затова ги боли повече - рядко се случва да изгубят майка си и след това баща им да е и като майка. Обаче в рая ще се утешат. Там имат какво да получат. Един сирак ще влезе в рая и с по-нисък бал, подобно на сродниците ни от чужбина, които влизат в университета без изпити, понеже за тях важи някакъв закон [39] .  Така и за сираците важи Божият закон и с по-малко усилия ще влязат в рая, докато за останалите е нужно да положат големи усилия. Облажавам децата, които са били лишени от голямата любов на родителите си, защото са успели да направят Бога свой Баща още от този живот и едновременно с това имат на влог в Божията каса обичта на родителите си, от която са се лишили, и която събира лихви.

Но и в този живот добрият Бог ще им помогне, защото от мига, в който взема родителите им, Той, така да се каже, е задължен да закриля децата. Какво казва Давид: “Поддържа сираче и вдовица” (Пс. 145:9). По естествен начин Бог ги обича повече и се грижи повече за тях. На такива деца дава повече права в този живот, отколкото на други деца. Ако сирачето завърти копчето към добротата, има голям успех. Докато, ако си каже: “Аз страдах, сега ще направя така, че и други да страдат”, тогава се погубва.

- Отче, осиротяването има ли тежки последствия за целия живот на човека?

- Какво говориш? Може сираците да са малко по-сковани, по-стеснителни, по-плахи и да нямат онази радост и живост, присъща на децата, които са сити откъм родителска обич, но тази сдържаност е една спирачка, която им помага в този живот, а същевременно имат открит влог и за другия живот. Нима мислиш, че Бог не вижда тази стеснителност? Няма ли Той да му помогне да се устрои по-късно? Затова особено детето, останало без майка, трябва да го прегърнем със състрадание и гореща любов, за да може първо да се сгрее, да се окуражи и така да разтвори сърцето си. А когато има любочестие, трябва да сложим здрава спирачка на големия му ентусиазъм, за да не се преумори, опитвайки се да покаже голямата си благодарност. Свети Арсений Кападокийски е израснал кръгъл сирак. Ако не бе преодолял това по духовен начин, мъжествено, би бил измъчен и би имал психологически проблеми. Виждате ли обаче какво мъжество е имал!? Какви подвизи е вършел! И това, което ми прави впечатление, е, че и костите му са били като памук, като гъба. Когато вадех мощите му от гроба, само щом докоснех ребрата и прешлените му, веднага се чупеха. Само два прешлена, тазът и пищялът бяха малко по-здрави. Като е бил толкова слаб, как е предприемал толкова далечни пътешествия? [40]   Вървял е, все едно че е летял! Тук се вижда свръхестествената сила, която Бог му е давал. Така че при отглеждането на сираците Христос няма да се препъне.

Ограничаването на децата е задължително до тяхното пълнолетие

Децата трябва винаги да чувстват като голяма нужда да се съветват, особено в кризисната възраст на юношеството, за да не се подхлъзнат по сладката стръмнина на светското надолнище, което изпълва душата с душевен смут и навеки я отдалечава от Бога. Трябва да схванат смисъла на послушанието. Да осъзнаят, че послушанието към родителите им е в тяхна полза, тъй че с радост да се подчиняват и да се движат свободно в духовната сфера.

Виждате ли как ограничаваме свободата на малкото дете? Ембрионът е ограничен девет месеца в утробата на майка си. Новороденото се поставя в люлка. След пет-шест месеца слагат решетки на леглото му. По-късно не го оставят самт да излиза навън, за да не се удари, да не падне от някое стълбище. Ако го оставят свободно, ще падне и ще се убие.

Всичко това е необходимо, за да израсне детето в безопасност. Изглежда сякаш го лишават от свободата, но без тия мерки би съществувала опасност то да се убие още от първите си часове. Децата обаче не разбират нито когато са малки, че е необходимо ограничение, нито когато пораснат, че имат нужда от друг вид ограничение, и затова търсят свобода. Каква свобода е тази? Свобода, за да се осакатят? С тази свобода стигат до катастрофа. Трябва да разберат, че докато завършат учението си и вземат дипломата си, докато съзреят, за да станат свестни хора, имат нужда от някакво ограничение. Защото, ако веднъж се осакатят, ще се погубят. Трябва да усетят ограничението като нужда, като Божие благословение. Да са благодарни на родителите си за това, че ги ограничават. Да знаят, че това което вършат родителите, го правят от любов. Никой баща, никоя майка не са ограничили детето си от злоба, даже и да са се отнесли варварски с него. И ако родителите малко повече притиснат децата, и в това също се крие голямата им любов. Правят го с добри намерения, та децата да са по-сдържани и да не се излагат на опасност. Така и един градинар може да върже с тел дръвчето, което засажда, за по-голяма сигурност и да го нарани леко, но добрият Бог след малко затваря раната, върху кората на дървото. И ако Бог затваря раната на дървото, то колко повече ще се погрижи за Своето създание - човека! Така че, ако родителите са притиснали малко повече детето си и то леко се е наранило, нима Бог няма да го излекува?

А децата трябва да споделят с родителите си, да им от-криват мислите си. Както в манастира монахът има своя старец, пред когото споделя помислите си и получава помощ, така и детето трябва да споделя с родителите си. По принцип детето би трябвало да се изповядва първо на майка си и после при изповедник. Както ако детето си удари крака, родителите отиват заедно с него при лекаря и питат какво трябва да правят, за да оздравее кракът, така трябва да знаят и какви проблеми има детето, за да му помогнат. Ако детето споделя проблемите си само с изповедника, как могат родителите да му помогнат, след като не знаят какво го тревожи?

Трудностите на децата в тяхното учение

Понякога разсъдливи и умни деца имат проблеми, от които се измъчват. Искат да наредят всичко според разсъдъка си и се захващат с неща, надхвърлящи силите им. Имат силен ум, но не умеят да слагат спирачки. Правят експерименти със себе си, сякаш искат да видят докога ще издържат, и така се измъчват. Ако се смирят, разсъдливостта им помага да постигнат успех. Деца, които нямат такава разсъдливост и разум, нямат и трудности, но, от друга страна, не си правят и труда да се замислят - в добрия смисъл на думата.

Колко студенти, въпреки че са чели и знаят материала, се страхуват, че няма да се представят до