НЕДЕЛЯ ПЪРВА


Ден за похвала и прослава, ден за поклонение и благодарност  

 

НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

 

Кондак 1

 

Поборниче Воеводо, Господи на Небето и земята, победно-благодарствено пение Ти принасяме, Твоите раби, на Тебе, Който слезе в ада и възкреси всички със Себе Си, и като празнуваме нашето избавление, радостно зовем:

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

 

Икос 1

 

Ангел Господен в събота вечер с голям трус слезе от Небето, отвали камъка от вратата на гроба Иисусов и седеше на него. От страх пред него се разтрепериха стражите и станаха като мъртви. А ние  с мироносиците се покланяме на Възкръсналия Жив Бог и благовестим тайнствената Пасха така:

Христос възкръсна и адските князе паднаха;

Христос възкръсна и портите адови се уплашиха;

Христос възкръсна и медните врата се съкрушиха;

Христос възкръсна и твърдините на ада дойдоха в запустение;

Христос възкръсна и смъртта ридае;

Христос възкръсна и адът стене и вика:

Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.

 

 

НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА

 

Кондак 1

 

На Тебе, Богородице, поборнице-войвода, ние твоите раби, след като се избавихме от злини, пеем победни и благодарствени песни. И понеже имаш непобедима сила, от всякакви опасности ни освободи, та велегласно да ти пеем: Радвай се, Невесто Неневестна.

 

Икос 1 

 

Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: Радвай се! ­и като видя, че Ти, Господи, едновременно при тоя безплътен глас, се въплъщаваш, стоеше ужасен и викаше към Нея така:

Радвай се Ти, чрез Която ще изгрее радостта; радвай се Ти, чрез Която клетвата ще изчезне.

Радвай се Ти, Която възвърна падналия Адам; радвай се Ти, Която избави Ева от сълзи.

Радвай се, висота, трудно достижима с човешки мисли; радвай се, глъбино, в която мъчно се прониква и с ангелски очи.

 Радвай се, защото Ти си царски престол; радвай се, защото носиш Оногова, Който всичко държи.

Радвай се, звездо, която явяваш Слънцето; радвай се, утробо на Божественото въплъщение.

Радвай се Ти, чрез Която се обновяват тварите; радвай се Ти, чрез Която се прекланяме на Твореца.

 Радвай се, Невесто Неневестна.

 

 

НА АНГЕЛА ПАЗИТЕЛ

 

Кондак 1

 

Избран от Господа Бога, за да пазиш моята душа и тяло, свети Ангеле, аз, недостойният твой раб, дръзвам да ти пея похвални песни. А ти, като имаш дръзновение към Небесния Цар, защити от всякакви беди и скърби, от видими и невидими врагове мен, който ти зова:

Радвай се, Ангеле Господен, незаспиващ пазителю мой.

 

Икос 1

 

Свети Ангеле, пратен от Небето, за да ме пазиш и ръководиш през целия ми живот, пред тебе припадам и те моля: сам ме настави и вразуми мен, който със сърдечна любов и усърдие ти възнасям песенна хвала:

Радвай се, Ангеле Божий, застъпниче мой пред Пресвета Троица; радвай се, безплътен воине на Царя на царете.

Радвай се, небесен служителю на Господа на господарите; радвай се, съжителю на Неговите умни и невеществени слуги.

Радвай се, защото винаги изпълняваш волята на своя Владика; радвай се, защото си получил от Бога заповед и власт да пазиш моята душа.

Радвай се, защото никога не се отделяш от мен, грешния; радвай се, защото винаги пребъдваш с мен, недостойния.

Радвай се ти, който ме опазваш по всички мои пътища; радвай се, защото ме запазваш от всяко зло.

Радвай се, даден ми от Бога ръководителю по пътя на моя живот; радвай се, благи мой наставниче.

Радвай се, Ангеле Господен, незаспиващ пазителю мой.

 

 

Достойно е наистина да Те облажаваме, Богородице, Присноблажена, и Пренепорочна, и Майка на нашия Бог. По-почитана от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, истинска Богородице, величаем.

Слава на Тебе, Христе Боже, упование наше, слава на Тебе

Слава на Отца, и Сина, и Светия Дух, и сега и винаги, и во веки веков. Амин.

Господи, помилуй (3).

По молитвите на светите наши отци, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин.