КОГАТО В СЪРЦЕТО ТИ СЕ РАЗГОРИ ЗЛОБА

 

 

Когато в сърцето ти се разгори злоба против някого, повярвай с цялото си сърце, че тя е дело на действащия в сърцето дявол - намрази него и изчадието му и тя ще те напусне. (Не я считай за нещо собствено, не й съчувствай). Изпитано. Бедата е там, че дяволът се прикрива зад самите нас, скрива главата и опашката си, спотайва се, а ние сме слепи и си мислим, че само самите ние вършим всичко това, защитаваме дяволското дело като наше собствено, като нещо справедливо, въпреки че всяка мисъл за някаква справедливост на нашата страст е напълно лъжлива, богопротивна, пагубна. По това се ръководи и относно другите - ако видиш, че някой изпитва злоба срещу теб, не считай злобата му за лично негово дело, не, той е само интрумент на всезлобния враг, още не е осъзнал напълно измамата му и е подведен от него. Моли се врагът да го остави на мира и Господ да просвети сърдечните му очи, помрачени от отровното, тлетворно дихание на духа на злобата. Трябва от сърце да се молим на Бога за всички подвластни на страсти хора - в тях действа врагът.

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски
Моят живот в Христа