КОГАТО СЪРЦЕТО ТИ БЪДЕ ПОРАЗЕНО ОТ СКЪПЕРНИЧЕСТВО

 

Когато сърцето ти бъде поразено от скъперничество, си кажи: “Животът ми - Христос - Любовта на всички - е неизчерпаемото ми богатство, неизчерпаемата ми храна, неизчерпаемото ми питие”. Сляпата ни плът мечтае да намери живот в храната и в парите, враждува против онези, които я лишават от тези материални средства за живот. Но ти бъди твърдо убеден, че не парите и храната са животът, а взаимната любов заради любвта към Бога. Помни, че Бог е Любов, съединил е всичко одушевено със закони на любов и от единението на любовта произвежда живот.

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски