И ще бъдете мразени...

 

И ще бъдете мразени от всички заради Моето име (Лук. 21:17). Който вдиша дори и малко от духа на света, става студен към християнството и изискванията му. Когато хората останат дълго време в това равнодушие, без да се осъзнаят, и особено когато заедно с това прихванат отнякъде и частичка от превратно учение, равнодушието преминава в неприязън. Духът на света заедно с превратните учения е дух, неприятелски настроен към Христа. Той е антихристов. Разширяването му е разширяване на враждебните отношения към християнското изповедание и християнските порядки на живот. Около нас като че ли става нещо подобно. Засега навсякъде се чува само глухо ръмжене, на няма да е чудно, ако скоро почне и предсказаното от Господа: ще турят ръце на вас и ще ви изгонят (...) ще бъдете предадени (...) и ще ви умъртвят (Лук. 21:12, 16). Антихристовият дух винаги е един – каквото бе в началото, това ще бъде и сега, може би в друга форма, но със същото значение. Какво да правим? С търпението си спасявайте душите си (Лук. 21:19). Търпи – с твърдото слово на изповядване на истината в устата и в сърцето.

 

Светител Теофан Затворник