КАТИЗМА 1

Псалом 1

 

Блажен е оня човек, който обича Твоето име, Приснодево Майко Марио; с благодатта Ти душата му ще се утвърди и като дърво, насадено при водни потоци, ще принесе много плодове на правдата. Благословена си Ти между жените заради смирението и вярата на сърцето Си; защото надминаваш с красотата Си всички жени, превъзхождаш Ангелите и Архангелите със светостта Си, за милостта и щедростта Ти разгласят навред по цялата земя; Бог е благословил делата на ръцете Ти.

 

Псалом 2

 

Владичице, защо се вълнуват народите, които ме угнетяват? С буря от ужас и страх ги посрами и ги победи; да ни покрие десницата Ти: разпръсни облаците на беззаконията ни, вземи бремето на греховете ни. Дойдете при Нея, всички отрудени и обременени, и Тя ще ви успокои, пристъпете към Нея в скърбите си и ще ви освети светлината на лицето Є; благословете Я с цялото си сърце: защото с милост е изпълнена земята.

 

Псалом 3

 

Владичице, колко се умножиха видимите и невидимите врагове, които ме нападат? С бурята на праведния Си гняв ги разпръсни. Помилуй ме, Владичице, и изцели немощите ми, съгрей вледененото ми сърце и не ме оставяй в ръцете на душевните ми врагове; в деня на смъртта ми се застъпи за душата ми и ме отведи в пристанището на спасението. Слава на Тебе, Застъпнице на безпомощните.

 

Песен вместо слава

 

Тебе, Майко Божия, хвалим, Тебе, Марио Приснодево и Богородице, славим, Тебе, от предвечния Отец избрана, цялата земя Те величае; на Тебе всички Ангели и Архангели, и всички Начала смирено служат; на Тебе всички Власти, вишните небесни Сили и всички Господства Ти се подчиняват; пред Тебе всички Престоли, Херувимите и Серафимите с радост предстоят, към Тебе всички ангели непрестанно зоват: Пресвета Богородице Марио, Майко Приснодево! изпълнени са небесата и земята с великата слава на Твоята утроба; Тебе преславният апостолски лик като Майка на своя Творец и Спасител възхвалява; Тебе множеството мъченици като Богородица величаят; Тебе преславният лик на изповедниците храм на Светата Троица Те именува; Тебе множеството девственици като образец на своето девство проповядат; Тебе всички свети души преславна Царица на небесата наричат; Тебе по цялата вселена светата Църква на всички верни изповядва като Божия Майка и почита Богоизбраната Отроковица на истинския Небесен Цар; Ти, Владичице на Ангелите и слава на всички светии; Ти, врата, отворена към рая; Ти, стълба към Царството Небесно, Ти, прекрасни чертоже на Царя на славата; Ти, нетленни ковчеже на благодатта; Ти, бездна на милостта; Ти, прибежище на грешните; Ти, благословена Майко на Спасителя Христос; Ти заради освобождаването на пленения човек  прие Бога в утробата Си от Светия Дух и вмести Невместимия; чрез Тебе беше стъпкан адският враг и се отвориха за верните дверите на Небесното Царство; Ти стоиш отдясно на Бога; Ти Го молиш за милост към нас, Приснодево Марийо, когато Той ще съди живите и мъртвите; затова желаем Ти винаги да бъдеш наша застъпница пред възлюбения Си Син и Бог, Който с честната Си кръв ни е изкупил да получим обещаната вечна слава. Спаси народа Си, о, Владичице, и благослови наследството Си, та да станем причастници на блаженото наследство на Твоя Син, и ни запази и ни защити навеки, през всичките ни дни. О, Прещедра! Желаем със сърце и устни да Те прославяме и облажаваме. Сподоби ни, Премилосърдна Майко, сега и винаги да се запазим без грях. Помилуй ни, Застъпнице, помилуй ни, да бъде милостта Ти над нас, според както Ти се уповаваме, запази ни, Премилосърдна, във вечни векове.

На Тебе подобава хвала, на Тебе подобава слава, на Тебе подобава пение сега и всякога и във вечни векове, амин.