Ангел покровителМил другар невидим имам аз.
Той е Ангелът ми свят пазител.
Бди над мене верен всеки час.
Мой спътник е и покровител.

Радва се, кога с добро сърце
в труд, в учението ли успявам.
Плаче, с наскърбено е лице,
лошия си нрав ли проявявам.

Всяка вечер давам си отчет,
наскърбих ли го. Той всичко вижда.
Неизменно с мене е навред,
лошите постъпки ненавижда.

Колко мил, добър е той към мен,
даден ми в кръщението свято!
Вярно пази ме и нощ и ден.
Не го давам за купчина злато.


Бог великАз вярвам във една невидима Десница,
която сътворила е света, и мен.
Молитвено зова като крило на птица,
да ме покрива всемогъща нощ и ден.

Творец зове се Тя, небесен покровител.
Пред нея беден е човешкият език.
Създател на всемира Тя е, Промислител.
Зове се таз Десница свята Бог велик!