Тайнства на Православната църква

 

Тайнствата на Православната църква са свещенодействия, установени от Бога, чрез които при строго определена молитвена формула се измолват над вярващите благодатните дарове на Светия Дух. Без тези благодатни дарове човек не може да живее духовно, нито да се спаси, тъй като първородният грях, разпространил се в целия човешки род, прави хората врагове Божии. Иисус Христос, Който слезе на земята, за да ни примири с Бога, основа Църквата Си и установи светите тайнства да се извършват в нея от апостолите и техните приемници. Чрез тези тайнства текат към нас като струи от жива вода Божии милости, които умиват, обновяват, освещават и подкрепят душите ни.

В тайнствата видимите действия на свещенослужителя се съединяват с невидимите, благодатни, тайнствени действия на Светия Дух. Поради това и се наричат тайнства. Не всеки вярващ може да извършва тайнствата, а само епископите, като приемници на апостолите, и свещениците, ръкоположени от епископите. Епископите и свещениците извършват при това само видимите действия в тайнствата. Невидимата сила на спасителната благодат се дава при тези действия от Самия Бог.

В Православната Църква има 7 тайнства: кръщение, миропомазване, причащение, покаяние, свещенство, брак и елеосвещение. В кръщението човек се умива от първородния грях и от всички грехове, извършени до кръщението, и се ражда за нов, духовен свят живот. При миропомазването той получава благодатта, която му дава възможност да расте духовно, укрепява го в духовния живот и му дава способността да се бори с враговете на своето спасение, да преуспява във вярата и в християнските добродетели. В причащението християнинът приема като духовна храна истинското Тяло и истинската Кръв на Господа Иисуса Христа за прошка на греховете и за придобиване на вечен живот. В покаянието човек се лекува от духовните си недъзи, от порочните си наклонности и от греховете, които е извършил след кръщението. В брака той получава благодат, която освещава съпружеството, раждането на деца и възпитаването им. При елеосвещението християнинът чрез изцеряването от духовните си немощи се лекува и от телесните си болести. В тайнството свещенството се получава благодатта за извършване богослуженията и за духовното възраждане и възпитаване душите чрез преподаване здравото православно учение и чрез извършване на тайнствата.

Ето това са тайнствата на Православната Църква, чрез които вярващите получават Божията благодат, необходима им, за да се очистят, възродят, подкрепят за нов живот и да достигнат святост и спасение, крайната цел на християнския живот (1 Петр. 1:9, 16).