Молитва за мир и съгласие

в семейството

 

Боже на любовта, на мира и на дълготърпението! Помогни на всички нас, които живеем в този дом и сме свързани чрез родство и чрез вярата в Тебе, да пребъдваме винаги в дълбок мир, в съгласие, в разбирателство и любов. Умножавай дълготърпението ни, както Ти Сам, Господи, си дълготърпелив, и когато грешим, не ни наказваш според праведния Твой съд. Укротявай и превръщай в благост нашите раздори и гнева ни, за да не би злото да се усили, да причини тежки вреди, да помрачи душите ни и да раздели тия, които трябва да живеят под благословения от Тебе покрив на нашия дом. Ти, Който всичко прощаваш, премахни всяко злопаметство от нашите сърца и ни дай да бъдем бързи в прощаване и в примирение. Отстрани с Твоята могъща десница причините на всяко несъгласие, раздор или вражда и всели дух на кротост и на обич в сърцата ни, за да бъдем благословена домашна челяд, която напредва във всяко добро за Твоя слава ­ на Отца, Сина и Светия Дух. Амин.

 

Молитва за благословение на съпрузи

 

Всеблаги Отче, Създателю на небето и земята! Ти рече: “Не е добро да бъде човек сам на земята”, и му създаде помощница. Ти сътвори мъжа и жената, и им рече: “Плодете се и множете се, пълнете земята и я обладайте”. Ти, по Твоя всеблаг промисъл и по Твоето голямо милосърдие, узакони честното съпружество в човеците и го освети с тайнство на благодатта, за да се прослави Твоето име в човешкия род. Ти благослови и ние да се съединим в съпружеско съжитие до края на нашия земен живот, като ни венча с благодатта на сиянието на Твоето благоволение. Падайки пред Тебе, ние Ти се молим: Владей над нашите сърца и ги изпълвай винаги с взаимна любов, тъй че между нас да няма разпри, нито гняв, ни огорчение, но с любов да понасяме взаимно тежестите на нашия семеен живот и да бъдем един на друг за помощ и утеха, и тъй зачитайки се взаимно, да живеем в мир и целомъдрие. Дай ни всякога да постъпваме според Твоите заповеди и във всичко да изпълняваме Твоята воля, за да се удостоим с Твоето благословение тук, на земята ­ дай ни да постигнем и небесна слава. Защото Ти си Бог на милостта, на щедростите и човеколюбието, и затова на Тебе слава възнасяме, на Отца, и Сина, и Светия Дух, сега и винаги, и во веки веков. Амин.