На тази страница са поместени
откъси от жития на светии, древни сказания,
покайни слова, увещания, канони и молитви,
написани през вековете, завещани от пророците,
апостолите, църковните учители, светиите,
 завещани от нашата духовна майка
- Църквата, за изправяне на живота ни,
оздравяване от греха и спасение.