Свети Игнатий Брянчанинов

 

Реч към братята след причастяването със Светите Христови Тайни,
в събота на първата седмица от Великия пост

 

 

Възлюбени братя в Христа!

Сега в сърцата ви се носи утешителният глас на въплътилия се Бог-Слово: Който яде Моята плът и пие Моята кръв, пребъдва в Мене, и Аз в него (Иоан. 6:56). Сега вие чувствате изпълнението на този глас на дело! Познайте вашата слава, вникнете в настоящото си достойнство: всеки от вас е съсъд на Божественото Тайнство; всеки от вас е храм, в който Син Божий със Своя предвечен Отец и с покланяемия Дух тайнствено и истински обитава. Сега вече не сте свои, вие сте Божии. Вие сте изкупени с цената на кръвта на Неговия Син (1 Кор. 6:19,20), вие не можете да принадлежите на чуждото иго! Ако някой от вас досега е бил тъмен грешник, той отсега е станал праведник чрез правдата на Сина Божий.

Тази ваша слава, това ваше богатство, тази ваша праведност нима ще пребъдат във вас само дотогава, докато сте в храма, или само за кратко време след излизането от храма? Нима отново ще се предадете в робство на тлението? Нима Иисус, влязъл чрез Светите Тайни във вашите сърца, ще бъде принуден да се отдалечи от тях, поради множеството греховни помисли, намерения, думи и дела, които ще допуснете да извършите? Не! Да не бъде тази горчива измяна на Спасителя, това предателство към Него! Пребъдете храм Божий, служете на вселилия се във вас Господ със старателно изпълнение на Неговите свети заповеди – и Той ще пребъде във вас (1 Иоан. 3:24); Той ще ви запази по пътя на земния живот, ще ви въведе чрез мирна и безполезна кончина в пристанището на блажената вечност. Амин.

 

 

Тази реч е произнесена в Сергиевата пустиня,
в църквата на Преподобния Сергий,
в събота на първата седмица от Великия пост, 1840 г.