Свети Софроний, Епископ Врачански

 

20 декември

За покаянието и причастието

 

Не искам Аз смъртта на грешника,

а да се отвърне грешникът от пътя си

и да бъде жив

(Иез. 33:11).

Благослови, отче!

 

Благочестиви християни, празникът на Христовото Рождество наближава и ние се радост се готвим да го посрещнем. Но ако искате да го посрещнем достойно, трябва да отхвърлим от себе си всички грехове, да украсим душата си с покаяние, да се причастим с пречистата Кръв и Тяло Христови и тогава да Го посрещнем радостно с весело сърце. Никой да не казва: “Аз съм пълен с мръсни грехове. Съвестта ми ме изобличава. Как да се причастя?”. Защото всички, които сме грешни, разполагаме с мощно средство. До Рождество остават още пет дни; ако се откажем от греховете си и паднем коленопреклонно пред Бога с покаяние и пост, сълзи и молитви, лесно можем да очистим греховете си и да станем достойни за свето Причастие. Да не обръщаме внимание на това, че е останало малко време за покаяние, а да мислим за Божието милосърдие. Защото ниневийците бяха грешни и заслужаващи гибел, но като се смириха пред Бога с пост, плач и покаяние, за три дни умилостивиха Бога, угасиха разгорелия се Божи гняв и получиха прошка. Така и евангелската блудница, която плачеше в Христовите нозе и ги избърсваше с косата си, получи прошка за един час; защото беше паднала в нозете на Христа с гореща вяра и съкрушено сърце. И проля много сълзи от очите си, с които бе привличала много хора към грях, и избърсваше Христовите нозе с косата си, с която бе вкарала много хора в грях. Нека и ние да правим така ­ с каквото сме разгневили Бога, с това да Го умилостивяваме. Ако несправедливо сме взели нещо, да го върнем; ако сме ощетили някого, да му платим; ако сме псували, клели, хулили, обиждали някого, да му поискаме прошка. И след това, като се обърнем към Бога с пост, сълзи, молитви и покаяние, ще можем бързо и за малко време (за един ден) да получим опрощаване на (прошка за) дълговременните си грехове като Мария Египетска. Затова покорно ви моля да се откажем вече от всички лоши навици и грехове, да обещаем, че вече няма да вършим греховете, които сме вършили досега. И тогава ви ставам поръчител, че Бог ще ни прости греховете и ще приеме покаянието ни; защото Бог не иска от нас нищо друго, освен да отсечем от себе си греховете и да се заречем да не ги вършим вече. И Бог винаги желае да ни прости, стига да се покаем. Затова трябва да се откажем от всичките си грехове: осъждане, гняв, завист, злопаметност и други мръсотии. И като се очистим за тези пет дни, всеки да се причасти и да каже: “Милостиви Боже, искам да си спася душата. Помогни ми! Защото каква полза, ако придобия целия свят, а изгубя душата си?”. Тогава и Бог е готов да му помогне, като види чистото му покаяние. И като се причастим по този начин достойно, радостно ще посрещнем Христовото Рождество и ще се веселим с Божията благодат. Сега и винаги и във вечните векове, амин.