ОБИЧАЙ ВСЕКИ ЧОВЕК

 

 Обичай всеки човек независимо от грехопаденията му. Греховете са си грехове, а основата в човека е една - Божият образ. Другите са със слабости, които се хвърлят в очите, злобни, горди, завистливи, скъперници, сребролюбиви, лакоми, но и ти не си без зло, даже може би то в теб е повече, отколкото в другите. Поне по отношение на греховете хората са равни: Всички - е казано - съгрешиха и са лишени от славата Божия (Рим. 3:23), всички са виновни пред Бога и всички еднакво се нуждаем от Божието милосърдие към нас. Затова обичайки се един друг, трябва да се търпим един друг и да прощаваме на другите съгрешенията им към нас, та и небесният ни Отец да ни прости съгрешенията ни (вж. Мат. 6:14). И тъй, от цялата си душа почитай и обичай във всеки човек Божия образ, без да обръщаш внимание на греховете му - само Бог е свят и безгрешен. А виж колко много ни обича, какво е сътворил и твори за нас, наказвайки милостиво и милувайки щедро и благостно! Почитай човека независимо от греховете му още и поради това, че той винаги може да се поправи.

 

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски
Моят живот в Христа