ВЯРВАЙ И ТВЪРДО ПОМНИ

 

  Вярвай и твърдо помни, че си двойствен човек: единият е плътски, болен от страсти, ветх, дяволски, търсещ плътското и поставящ живота в плътското; трябва да го умъртвяваш и в нищо да не го задоволяваш, да не отстъпваш пред греховните му, настойчиви, болезнени вопли; а другият е духовен, нов, здрав, Христов, търсещ във всичко Христа, живеещ чрез Христа (вместо чрез светските похоти) и намиращ в Христа покой и живот; нежелаещ да има на света нищо друго, освен Христа; считащ земните блага за смет, за да придобие Христа (ср. Фил. 3:8). Както е необходимо по всякакъв начин да презираш исканията на първия човек, защото изпълнението им е убийствено за душата, така трябва по всякакъв начин да изпълняваш исканията на втория, защото водят до истински и вечен живот. Нека всеки християнин осъзнае това и се заеме с труда да изпълнява на дело осъзнатото.

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски

Моят живот в Христа