ЛЮБОВТА ПРОЛИЧАВА ОСОБЕНО, КОГАТО ИМА
ПРОТИВОБОРСТВАЩА СИЛА

 

Любовта на човека към Бога или ближния и чистотата, твърдостта и постоянството й проличават особено тогава, когато има противоборстваща (дяволска) сила, разпалено действаща в сърцето ни за вкореняване на нелюбов, противене, презрение, ненавист, вражда. Любовта укрепва в сърцето ни тъкмо тогава, когато вражеската сила се мъчи, така да се каже, да я изтръгне из корен, а човекът всячески се бори против противоборстващата сила, очиства, извисява и укрепва любовта си чрез противоборство с врага. Именно за това постоянно воюване заради любовта към Бога и ближния, за тази твърдост, за тази огнена, упорита и постоянна невидима война с поднебесните духове на злобата Владиката сплита блестящи небесни венци за подвижниците на любовта към Бога и ближния. В това отношение заслужават хиляди венци светите подвижници, наречени преподобни отци, които, след като от любов към Бога напуснаха света и всичко, което е в света, отидоха в пусти, напълно необитаеми места и там, затворени в килиите си, прекараха целия си живот в богомислие, молитва, в отсичане на волята си, в пост, бдение, труд и подвиг заради Бога и цял живот търпяха нападения от вражеските сили, които по всякакъв начин се мъчеха да разколебаят вярата и надеждата им в Бога, и най-вече любовта към Него. Да се бориш от любов към Бога с плътта си и с дявола - този хитър, силен и злобен враг, не няколко часа, дни и месеца, а много години, понякога 60 или 70 години, какви венци заслужава това? И какво са в сравнение с тези подвижници хората, живеещи в света, които и без нападения падат толкова често и без да са поразявани отвън, толкова често биват поразявани от плътта си? Какво са в сравнение със светите подвижници миряните, живеещи по своя воля, в разкош, във всякакви удоволствия, обличат се богато и живеят разкошно (Лук. 7:25), предаващи се на гордост, честолюбие, завист, ненавист, скъперничество, раздразнителност, гняв, отмъщение, развлечения, блудство, пиянство - на всички пороци, макар и извършвани не в едно лице? Те без никаква съпротива живи са уловени във волята на дявола и затова той не ги напада, оставяйки ги, отдавна оплетените в мрежите му, в предсмъртен покой и самозабрава. 

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски
Моят живот в Христа