ЗА ПРЕБРОЯВАНЕТО НА СВОИТЕ ДОБРИ ДЕЛА

 

Когато ти хрумне безразсъдната мисъл да преброяваш някакви свои добри дела, веднага поправи тази твоя грешка и по най-бързия начин преброй греховете си, непрекъснатите си безбройни оскърбления към всеблагия и праведен Владика и ще установиш, че те са като морския пясък, а добродетелите ти, в сравнение с тях, все едно че ги няма.

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски