ДА ДОЙДЕ ТВОЕТО ЦАРСТВО

 

Отче наш! Да дойде Твоето Царство. Господ царува навсякъде, в целия видим свят (на всяко място) и във всички ангелски събрания. Той царува с безкрайното Си могъщество и правда и над злите духове, и над злите или неправедни човеци. Вързал е едни от тях с вечни вериги на мрака за съда на великия ден (ср. 2 Петр. 2:4), а други наказва различно и през сегашния живот, ще ги накаже и в бъдещия с неугасим огън. Но Той, Истината, не царува в бесовете и нечестивите хора с истината Си, защото в тях има лъжа; не царува с любовта Си, защото в тях има злоба; не царува в нечестивите хора с вярата, не царува с надеждата и любовта, не царува в тях с точното изпълнение на законите Си. Защо Ме зовете: Господи, Господи! а не вършите, каквото казвам? (Лук. 6:46) Ако Ме любите, опазете Моите заповеди (Иоан. 14:15). Царувайки във всяко най-малко естествено действие на тялото и душата ми (например в словото), защото при хранене, почивка, сън, растеж, ходене тялото ми се подчинява на законите Му, мисълта и словото се построяват и движат по Неговите закони, Той не царува винаги в сърцето ми, в сърдечните ми нагласи и в свободното ми произволение - често се скланям към зло и върша зло вместо доброто, което трябва да свърша. Често се противя на Него, на законите Му. Често съм маловерец, невярващ, самолюбец, горделивец, презрител на другите, завистливец, скъперник, користолюбец, сребролюбец, плътоугодник, угаждайки всячески на грешната си плът, честолюбец, нетърпелив, раздразнителен, ленив, не върша или върша много малко добри дела, и то повече по стечение на обстоятелствата, отколкото по свободно разположение и влечение на сърцето, не състрадавам на страдащите като на членове на единното тяло на Църквата. С една дума, Господ не царува в мен с помисли, чувства и дела на вяра, надежда и любов.

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски