ВСИЧКО, КОЕТО ИМАМЕ Е ОТ БОГА
 

 

 Нужно е да се молим за постоянна и твърда увереност на сърцето, че имаме всичко - и душите, и телата си с тяхното благосъстояние и неблагосъстояние, и цялото си имущество, и всички житейски обстоятелства - от Бога, от властта Му, а не от природата, не от случайността, не от себе си. Започнеш ли да не се молиш на Бога, скоро ще забравиш със сърцето си Благодетеля, Твореца и Господа си, а със забравянето за Него ще паднеш във всяко зло. Така че, виждаш, молитвата винаги ти е от съществена полза.

 

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски