ЦЯЛОТО МИ ЩАСТИЕ

 

 

Цялото ми щастие и нещастие е в сърдечните ми мисли и разположение. Ако мислите и нагласите на сърцето ми са в съответствие с Божията истина или с волята на моя Бог, тогава съм спокоен, изпълнен с духовна светлина, радост, блаженство; ако ли не - съм неспокоен, изпълнен с духовен, душепогубващ мрак, тежест, униние. Ако заменя напълно лъжливите си богопротивни мисли и разположения на сърцето с истинни и приятни на Бога, тогава отново съм спокоен и блажен.

 

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски