БЛИЖНИЯТ Е РАВНОПРАВНО НА МЕН СЪЩЕСТВО

 

 

Ближният е равноправно на мен същество, също такъв човек, какъвто съм и аз, също такъв образ Божий. И щом той е същото, каквото съм и аз, значи трябва и да го обичам, както обичам самия себе си. Възлюби ближния си като себе си (Мат. 22:39) - трябва да гледам на него като на моя плът и кръв - да се държа с него с любов, кротко, ласкаво, да му прощавам съгрешенията, както охотно ги прощавам на себе си, както сам очаквам от другите прошка или снизходителност към моите немощи, тоест да не правят забележка за тях, сякаш не са се случили, или да правят забележка ласкаво, кротко, любезно, доброжелателно.

 

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски