КАКВО ПРЕКРАСНО СЪЗДАНИЕ Е ЧОВЕКЪТ!
 

 

О, какво прекрасно и скъпоценно създание е човекът! О, каква престройна и великолепна палма е човекът! О, човекът е най-доброто Божие създание! О, той е най-почетното Божие създание, което, като образ на Самия Бог, досточтим храм на Самия Бог, трябва да бъде неприкосновен за всичко нечисто! Да бягат от нас всички скверни, лукави и хулни помисли и помисли на съмнения. Ние сме Божии чада. Ние сме свети в Христа. Да държим, да пазим сърцата си в святост; та ръката на скверните и лукави духове по никакъв начин да не ни докосне, като одушевени Божии кивоти[1], да не докосне помислите и сърцата ни! Слово Божие и Боже, Който заради нас стана човек! Запази ни в Твоята светиня! Пресвята наша Главо! Не предавай сърцата и телата ни на скверния велиар, за да не ги осквернява с помисли, а винаги пребъдвай с нас и ни запазвай чисти и непорочни. Дай ни, Господи, винаги да имаме жива връзка с Теб, Пребожествената ни Глава, като членове на тялото Ти, връзка в сърдечните мисли, в молитвата и в делата. Отпадането на сърцата ни от Теб, Господи, е тъма и смърт, скръб и теснота, срам и унижение и духовна мерзост, а с Теб за нас има светлина, живот, мир, радост, простор за сърцето, дръзновение, и величие, и святост.


[1] Ср.: Ръката на непосветените по никакъв начин да не докосне одушевения Божи кивот... Из задостойника на Благовещение на Пресвета Богородица и на Въведение на Пресвета Богородица в храма. – б. пр.

 

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски