КАК ТРЕПЕРЯТ ДЕМОНИТЕ ОТ ВЛАДИЧИЦАТА БОГОРОДИЦА!
 

 

  Демоните треперят от животворящия кръст и даже от знамението му, понеже Синът Божий бе прикован към дървото на кръста и го освети със страданието Си на него. А как треперят демоните от Владичицата Богородица и дори само от всесвятото Й име! Владичицата е като пресветла звезда, Тя цялата е в сиянието на Светлината – Бога, като пламтящ въглен в огромен огън. Цялата е пресветла и огнена. Както е лесно да се помисли, че Той, Бог, е Светлина и Святост, така и Тя е вечна Светлина и вечна Святост. Амин.

 

 

 

Св. Праведни Иоан Кронщадтски