ПАСХАЛНО ПРАВИЛО

(Чете се вместо Утринни и Вечерни молитви през Светлата седмица .)


Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка и на тия, които са в гробовете, живот дарува. (три пъти)


Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето Възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово Възкресение, защото, ето - чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши. (три пъти)


Изпреварили утрото, жените, които бяха с Мария, намериха камъка отвален от гроба, и чуха от Ангела: защо търсите между мъртвите като човек Онзи, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестявайте на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, защото е Син на Бога, Който спасява човешкия род.


Ако и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици: радвайте се! и на Твоите апостоли мир си дарил и на падналите възкресение.


В гроба си бил с плътта Си, а в ада с душата, като Бог, в рая с разбойника, и на престола с Отца и Духа, изпълвайки всичко, Неописани.


Слава на Отца и Сина и Светия Дух:

Като Носител на живота, като по-прекрасен от рая, Христе, наистина се показа по-светъл и от всеки царски чертог Твоят гроб, извор на нашето възкресение.


И сега и всякога и вовеки веков. Амин.

Осветено, Божествено жилище на Всевишния, радвай се! Защото чрез Тебе се даде радост, Богородице, на тези, които зоват: благословена си Ти между жените, Всенепорочна Владичице.


Господи, помилуй (40 пъти).


Слава на Отца и Сина и Светия Дух, и сега и всякога, и вовеки веков, амин.


По-почитана от Херувимите и несравнимо по-славна от Серафимите, нетленно родила Бог-Слово, Тебе, същинска Богородица, величаем.


Христос възкръсна от мъртвите... (три пъти).


ПАСХАЛНО ПРАВИЛО

(на църковнославянски език)


Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав. (три пъти)


Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому Безгрешному. Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое Воскресение Твое поем и славим: Ти бо еси Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое именуем. Приидите, вси вернии, поклонимся святому Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда благословяще Господа, поем Воскресение Его, распятие бо претерпев, смертию смерть разруши. (три пъти)


Предварившия утро яже о Марии, и обретшия камень отвален от гроба, слышаху от Ангела: во свете присносущнем Сущаго с мертвыми что ищете яко человека? Видите гробныя пелени, тецыте и миру проповедите, яко воста Господ, умертвивый смерть, яко есть Сын Бога, спасающаго род человеческий.


Аще и во гроб снизшел еси, Безсмертне, но адову разрушил еси силу, и воскресл еси яко Победитель, Христе Боже, женам мироносицам вещавый: радуйтеся! и Твоим апостолом мир даруяй, падшим подаяй воскресение.


Во гробе плотски, во аде же с душею, яко Бог, в раи же с разбойником, и на престоле был еси, Христе, со Отцем и Духом, вся исполняяй, Неописанный.


Слава: Яко Живоносец, Яко рая краснейший, воистину и чертога всякаго царскаго показася светлейший, Христе, гроб Твой, источник нашего воскресения.


И ныне: Вышняго освященное Божественное селение, радуйся! Тобою бо дадеся радость, Богородице, зовущим: благословена Ты в женах еси, Всенепорочная Владычице.


Господи помилуй (40 пъти).


Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, амин.


Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.


Христос воскресе из мертвых... (три пъти).