Песен 1

Ирмос: Ден на възкресение е, да се просветим, хора, Пасха е, Господня Пасха! От смъртта към живота и от земята на небето ни преведе Христос, пеещите победна песен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Да очистим чувствата си, и ще видим непристъпната светлина на Христовото възкресение и ясно ще чуем: радвайте се! – ние, които пеем победна песен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Небесата достойно да се веселят, земята да се радва, да празнува целият свят, видимият и невидимият: Христос възкръсна, веселие вечно.

Богородични[*]:

Слава: Разрушила си предела на умъртвяването, като си родила вечния живот, Христа, възсиял днес от гроба, Дево всенепорочна, и просветил света.

И сега: Видяла Твоя Син и Бог възкръснал, радвай се с апостолите, Богоблагодатна, Чиста, и първа си чула: радвай се, като причина за всяка радост, Богомайко всенепорочна.

Песен 3

Ирмос: Дойдете да пием ново питие, чудодейно изтекло не от безплоден камък, но от извора на нетлението, от гроба на Христа, в Когото се утвърждаваме.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Днес всичко се изпълни със светлина, небето и земята, и преизподнята: всяка твар да празнува Христовото възкресение, в Когото се утвърждава.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Вчера се съпогребах с Тебе, Христе, днес възкръсвам с Тебе, възкръсналия, съразпъвах се с Тебе вчера; Сам ме прослави с Тебе, Спасителю, в Твоето Царство.

Слава: За нетленен живот идвам днес, по благодатта на Родилия се от Тебе, Чиста, и озарил със светлина всички краища.

И сега: Бога, Когото си родила по плът, си видяла възкръснал, както каза, Чиста, ликувай, и като Бог, Пречиста, Го величай.

Ипакои, гл. 4:

Изпреварили утрото, жените, които бяха с Мария, намериха камъка отвален от гроба, и чуха от Ангела: защо търсите между мъртвите като човек Онзи, Който пребъдва във вечна светлина? Вижте гробните повивки! Тичайте и възвестявайте на света, че Господ възкръсна, като умъртви смъртта, защото е Син на Бога, Който спасява човешкия род.

Песен 4

Ирмос: На божествена стража да застане с нас богогласният Авакум и да покаже светоносен Ангел, който ясно да каже: днес стана спасение на света, защото възкръсна Христос, като всесилен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Мъжки пол, разтворил девствената утроба, се яви Христос; като човек бе наречен непорочен Агнец, като непричастен на сквернота, нашата Пасха; и като Бог истинен се нарече съвършен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Като едногодишен агнец, благословеният наш венец Христос, волно бе заклан за всички, очистителна Пасха, и пак изгря за нас от гроба прекрасното Слънце на правдата.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Богоотецът Давид скачаше и играеше пред ковчега Господен, а Божиите свети хора, като виждаме сбъдването на образите, божествено да се веселим, защото възкръсна Христос, като всесилен.

Слава: Създалият Адам, Твоя праотец, Чиста, се създаде от Тебе, и днес със Своята смърт разруши смъртното жилище и озари всичко с божествените лъчи на възкресението.

И сега: Христа, Когото си родила, Чиста, като виждаш днес прекрасно възсиял от мъртвите за спасение на всички, добра и непорочна, и прекрасна между жените, радвайки се апостолите, прославяй.

Песен 5

Ирмос: Станали в дълбоко утро, да принесем, вместо миро, песен на Владиката, и ще видим Христа, Слънцето на Правдата, дарил живот на всички.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Окованите в адовите вериги, видели Твоето безмерно милосърдие, вървяха към светлината, Христе, с весели нозе, хвалейки вечната Пасха.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Да пристъпим, свещеносци, към Христа, излизащ от гроба като Жених, и да празнуваме с небесните чинове спасителната Божия Пасха.

Слава: Просвещава се с божествените и живоносни лъчи на възкресението на Твоя Син, Пречиста Богомайко, събранието на благочестивите, и се изпълва с радост.

И сега: Не си нарушил вратата на девството при въплъщението, не си разрушил печатите на гроба, Царю на творението, откъдето, като Те видя възкръснал, Твоята Майка се радваше.

Песен 6

Ирмос: Слязъл си в земната преизподня и си съкрушил вечните затвори, държащи окованите, Христе, и тридневен, като Иона от кита, си възкръснал от гроба.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Съхранил цели печатите, Христе, си възкръснал от гроба, както не си повредил утробата на Девата при Твоето раждане, и си отворил за нас вратите на рая.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Спасителю мой, живо и нежертвено заколение, като Бог, Сам доброволно Си се принесъл на Отца, и си възкресил праотеца Адам, като си възкръснал от гроба.

Слава: Към нетленен и вечен живот бе възведено окованото от смъртта и тлението естество от Въплътилия Се от Твоята пречиста утроба, Богородице Дево.

И сега: Слезе в земната преизподня Слезлият в Твоята утроба, Чиста, и вселил се и въплътил се свръхестествено, и издигна със Себе Си Адам, като възкръсна от гроба.

Кондак, гл. 8:

Ако и в гроб да си слязъл, Безсмъртни, но си разрушил силата на ада, и си възкръснал, като Победител, Христе Боже, и на жените мироносици: радвайте се! и на Твоите апостоли мир си дарил и на падналите възкресение.

Икос

Слънцето, залязло някога преди залез-слънце в гроба, в ранно утро търсеха като ден мироносиците деви, и една на друга говореха: о, другарки, дойдете да помажем с аромати живоносното и погребано тяло, плътта на Възкресилия падналия Адам, положена в гроба. Да отидем, да побързаме като влъхвите, да се поклоним и да принесем миро като дарове на Повития не в пелени, а в плащаница, да плачем и да зовем: възкръсни, о, Владико, Който и на падналите даряваш възкресение.

Като видяхме Христовото Възкресение, нека се поклоним на светия Господ Иисус, Който едничък е безгрешен. На Твоя Кръст се покланяме, Христе, и Твоето свето Възкресение възпяваме и славим. Защото Ти си наш Бог, освен Тебе другиго не знаем, и с Твоето име се именуваме. Дойдете, всички верни, да се поклоним на светото Христово Възкресение, защото, ето – чрез Кръста дойде радост за целия свят. Всякога благославяйки Господа, нека възпяваме Неговото Възкресение, защото Той, като претърпя разпятие, със смърт смъртта разруши.

Възкръсна Иисус от гроба, както бе предрекъл, и ни даде вечен живот и велика милост.

Песен 7

Ирмос: Избавилият отроците от пещта, бидейки човек, страда като смъртен, и чрез страданието облича смъртното в нетленно благолепие, един Бог на отците, благословен и препрославен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Богомъдрите жени с миро тичаха след Тебе, Когото търсеха със сълзи като мъртъв, и радвайки се, се поклониха на живия Бог, и тайнствената Пасха, Христе, на Твоите ученици благовестиха.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Да празнуваме умъртвяването на смъртта, разрушаването на ада, началото на друг, вечен живот, и играейки да възпяваме Виновния, един Бог, благословен и препрославен.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Наистина, свещена и всепразнична е тази спасителна, светозарна нощ, предвестница на светоносния ден на възкресението, в която вечната Светлина изгря от гроба за всички.

Слава: Умъртвил смъртта, Твоят Син, Всенепорочна, днес дари нетленен живот на всички смъртни вовеки, един Бог на отците, благословен и препрославен.

И сега: Царстващият над всяко създание, бидейки човек, като се всели в Твоята утроба, Богоблагодатна, и претърпя разпятие и смърт, възкръсна боголепно, и въздигна и нас, като всесилен.

Песен 8

Ирмос: Този избран и свят ден, първи ден, цар и господар, е празник на празниците и тържество на тържествата, в който благославяме Христа вовеки.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Дойдете, чеда на новото лозе и божественото веселие, в избрания ден на възкресението да се приобщим с Христовото Царство, възпявайки Го като Бог вовеки.

Припев: Христос възкръсна от мъртвите.

Подигни очи наоколо, Сионе, и виж: ето, дойдоха при тебе, като богосветли светила, от запад, от север, от морето и от изток твоите чеда, благославящи в тебе Христа вовеки.

Пресвета Троице, Боже наш, слава на Тебе

Отче Вседържителю, и Слове, и Душе, съединено в три ипостаси Естество, свръхестествено и пребожествено, в Тебе се кръстихме и Тебе благославяме вовеки.

Слава: Чрез Тебе дойде в света Господ, Богородице Дево, и, разкъсал утробата на ада, дари възкресение на нас, смъртните, затова Го благославяме вовеки.

И сега: Цялата сила на смъртта победи Твоят Син, Дево, със Своето възкресение и, като крепък Бог, и нас въздигна и обожи, затова Го благославяме вовеки.

Песен 9

Припев: Душата ми величае възкръсналия тридневно от гроба, Христа Жизнодател.

Ирмос: Тържествувай, тържествувай, нови Иерусалиме, защото славата Господня изгря над тебе. Ликувай сега и весели се, Сионе. И Ти, Чиста, радвай се, Богородице, за възкресението на Твоето Рождество.

Припев: Христос, нова Пасха, Жертва жива, Агнец Божий, вземащ греховете на света.

О, Божествен, о, любезен, о пресладък Твой глас! Истинно си обещал да бъдеш с нас до края на века, Христе: в Него, верни, имайки твърда надежда, да се радваме.

Припев: Ангел викаше към Благодатната: Чиста Дево, радвай се! и пак ще кажа: радвай се! Твоят Син възкръсна тридневен от гроба, и мъртвите въздигна: хора, веселете се!

О, Пасха, велика и свещена, Христе! О, Мъдрост, и Слово Божие, и Сила! Подавай ни истинно да се причастяваме с Тебе в незалязващия ден на Твоето Царство.

Ексапостиларий

Заспал по плът, като мъртъв, Царю и Господи, тридневен си възкръснал, като си въздигнал Адам от тлението и си потъпкал смъртта: Пасха нетленна, спасение на света.

Пасхални стихири

Стих: Да възкръсне Бог и да се разпръснат враговете Му, и да бягат от лицето Му, които Го ненавиждат.

Пасха свещена днес ни се яви: Пасха нова, свята, Пасха тайнствена, Пасха всечестна, Пасха Христос Избавител, Пасха непорочна, Пасха велика, Пасха на верните, Пасха, отваряща ни райските врати, Пасха, освещаваща всички верни.

Стих: Както изчезва дим, да изчезнат, както се топи восък от огън.

Дойдете от видението, жени-благовестници, и кажете на Сион: приеми от нас благата вест за Христовото възкресение; тържествувай, ликувай и се радвай, Иерусалиме, видял Царя Христа излизащ като Жених от гроба.

Стих: Тъй да погинат грешниците от Божието лице, а праведниците да се развеселят.

Жените-мироносици, в ранно утро застанали пред гроба на Жизнодавеца, видяха Ангел, седящ на камък, и той им заговори и казваше: защо търсите Живия между мъртвите? Защо оплаквате Нетленния в тлението? Идете, проповядвайте на учениците Му.

Стих: Тоя ден е Господ сътворил, да се възрадваме и да се развеселим в него.

Пасха прекрасна, Пасха, Господня Пасха! Пасха всечестна просия за нас! Пасха! С радост да се прегърнем едни други! О, Пасха! Избавление от скърби, защото днес от гроба, като от чертог, възсия Христос, жените изпълни с радост, като каза: проповядвайте на апостолите.

Слава, и сега: Ден на възкресение е, да се просветим с тържество, и едни други да се прегърнем, да речем: братя! и на ненавиждащите ни да простим всичко с Възкресението, и така да зовем: Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тия, които са в гробовете, живот дарува.


Из книга "Акатисти - книга 2" (предстои да излезе)
издание на Славянобългарски манастир
"Св. Вмчк Георги Зограф", Света Гора, Атон


[*] В първия ден на Пасха Богородичните не се пеят.