Кондак 1

Избрани Царю на Горния Сион, кротък, спасяващ и праведен Избавителю наш, Тебе, носен във висините на Херувими и възпяван от Серафими, сега виждаме възседнал осле и отиващ на доброволно страдание в Иерусалим. Затова се покланяме на Твоето неизказано снизхождение, умилено Те посрещаме с палмови клонки и с еврейските деца Ти зовем:

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Икос 1

Архангелските и Ангелските ликове със страх и трепет се взираха от небесните висоти в Твоя вход в Иерусалим на доброволно страдание, Христе Спасителю, и с Апостолите невидимо Те придружаваха, своя Цар, с еврейските деца Ти принасяха “осана във висините” и Ти пееха:

Благословен си, Господи Боже наш, посетил и извършил избавление на Своя народ; благословен си, Владико Христе, дошъл и дарил на Своите чеда спасение чрез Кръста.

Благословен си Ти, Който идеш да призовеш Адам от дълбините на ада; благословен си Ти, Който си дошъл да избавиш Ева от древната печал.

Благословен си Ти, Който благовестиш мир на Израил и спасение на народите; благословен си Ти, Който възвестяваш Нов Завет чрез поръсване със Своята кръв.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 2

Като Те видяха, Иисусе, Марта и Мария, че пак си дошъл във Витания шест дни преди Пасха, приготвиха вечеря за Тебе и Лазар бе един от седящите на трапезата. Марта с усърдие Ти служеше, Подателю на всичко, а Мария избра добрата част, благодарна за възкресяването на брат си, и като взе литра нардово, драгоценно миро, помаза Твоите пречисти нозе и ги изтри с косата си с преизпълнено с любов сърце и Ти зовеше: Алилуия.

Икос 2

Не разбирайки непостижимия смисъл на Твоето идване на доброволно страдание, Иуда, който скоро щеше да Те предаде, се смути, виждайки Мария да помазва нозете Ти с миро, Господи, и рече: Защо е това прахосване: това миро можеше да се продаде за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси. Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец[1]. А Ти, Господи, като трябваше скоро да претърпиш смърт, си оправдал тази света жена и си казал: Оставете я, тя е запазила това за деня на погребението Ми[2]. Затова, почитайки Твоето идване на доброволно страдание, Ти зовем:

Благословен си, Господи, приготвен за погребение от Мария на вечерята; благословен си, Иисусе, осъден на смърт от Иуда в душата му още във Витания.

Благословен си, дошъл във Витания, в дома на мира, за да приемеш помазване от Мария с любов и с миро; благословен си Ти, Който влизаш в Иерусалим на доброволно страдание, за да възвестиш отново любов на целия свят чрез жените мироносици.

Благословен си, възкресил от мъртвите Лазар, за да бъде Твоето пришествие със сила; благословен си Ти, Който идеш да издигнеш от гроба Самия Себе Си, за да бъде Твоето влизане с власт.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 3

Имайки наистина Божествена власт, Владико Христе, Ти си излязъл от Витания в ранно утро и наближавайки Витфагия, си изпратил двама от Твоите ученици и си казал: Идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея, което никой човек никога не е възсядал; отвържете и докарайте Ми ги; и, ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу[3]. Учениците излязоха и доведоха ослицата и ослето, и сложиха върху тях дрехите си. А Ти, бидейки Бог, носен на Херувими, си се качил на осле заради нас, за да извършиш като кротък Цар Своето влизане в града на Твоя отец Давид. Затова Те посрещаме с похвали:

Благословен си Ти, Който седиш с Отца на Престол, благоволил да седнеш на осле; благословен си Ти, на Когото се покланяме на небесата от Горните Сили, приел поклонение от децата на земята.

Благословен си Ти, Който царуваш със сила вовеки, влизащ в Иерусалим със слава; благословен си Ти, Който милостиво поглеждаш на смирените, дошъл с кротост в Своя град.

Благословен си, възседнал безсловесно осле, за да ни избавиш от древното безсловесие; благословен си, странно обеднял на земята, седящ на небесата заедно с Отца и Духа.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 4

Буря от недоумение смущава ума ми, как да възпея достойно великото тайнство на Твоето снизхождение, Господи, защото, имайки за престол небето, Ти си се качил на малко осле, търсейки човека и желаейки да развържеш неговото древно безсловесие, за да се сбъдне казаното от пророк Захария: Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница[4]. Затова прославяме Твоето влизане с мир в Иерусалим, и от цялата си душа Ти зовем: Алилуия.

Икос 4

Като чуха, че идеш на празника в Иерусалим, Господи, множество народ се събра в едно и постилаха дрехите си по пътя, други режеха клони от дърветата и слагаха по пътя, и вървящите пред Теб и след Тебе викаха: Осана Сину Давидову! Благословен Идещият в име Господне! Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне! Осана във висините! Затова и ние, в този предпразничен ден, носейки клонки като знамение на възкресението на Тебе, Победителя на смъртта, зовем:

Благословен си, Царю Израилев, дошъл да търсиш Царството не от този свят; благословен си, Сине Давидов, не пожелал да преломиш съкрушена тръст.

Благословен си, добър Пастирю, идещ да намериш заблудената овца; благословен си, Агънче Божий, желаещ да принесеш в жертва Самия Себе Си.

Благословен си, Владико на творението, с любов посрещнат от Своето творение и облажаван с клонки; благословен си, Царю на Славата, съпровождан с царска слава от учениците и прославян от децата.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 5

Облечен с богосветла красота и сила отвека, Господи, Ти идеш със слава в Сион, възлизайки на Елеонската планина, за да се сбъдне казаното от пророк Наум: Ето, по планините са стъпките на благовестника, който възвестява мир: празнувай, Иудейо, твоите празници, изпълняй оброците си[5], както и друго пророчество на Твоя праотец Давид: Видяхме Твоето шествие, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар в светинята[6]. А когато си наближил да слезеш от Елеонската планина, цялото множество ученици започнаха с висок глас да хвалят Бога, прославяйки Те за всички чудеса, видяни от Теб, и казваха: Благословен Царят, Който иде в име Господне! Мир на небето и слава във висините! Затова днес и ние, Новият Израил, Църквата от езичниците, се радваме и с тях Ти зовем: Алилуия.

Икос 5

Като видяха някои фарисеи, че ликуването на народа се усилва при Твоето слизане от планината и учениците Ти издигат глас, възнегодуваха и Ти казаха: Учителю, запрети на учениците Си. А Ти, Господи, си им възгласил: казвам ви, че, ако тия млъкнат, камъните ще завикат[7], както предрече пророк Авакум, като каза: камъните от стените ще завикат, и дърветата ще им отговорят[8]. Затова и ние, макар и безчувствени като камъни по душа и сърце, по Твоите думи не ще престанем да Ти възнасяме похвали:

Благословен си, Господи Боже наш, дошъл в Иерусалим, за да спасиш грешниците; благословен си, Христе Спасителю наш, възвестил на Твоите верни, че си близо до нас.

Благословен си, Сине на Отца, идещ да примириш небесните и земните с кръвта на Твоя Кръст; благословен си, Сине Човечески, идещ да възвестиш на целия свят великата любов на Небесния Отец.

Благословен си, Царю на царуващите, защото Твоето Царство е Царство на всички векове; благословен си, Владико на владетелите, защото Твоето владичество е в род и род.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 6

Проповедници на Твоята Божествена сила, Господи, станаха иудеите, които бяха с Теб във Витания, защото свидетелстваха в Иерусалим, че си възкресил Лазар от гроба. Затова Те посрещна и народът, чул, че си извършил това знамение. И си казваха едни на други: какво чакаме и не излизаме да посрещнем Сина Давидов с палмови клонки, за да се сбъдне Писанието: да се качех на палмата, бих се хванал за клоните й[9]? - защото Той е палма на правдата, за Която Давид е казал: Праведният цъфти като палма[10]. Затова народите с палмови клонки Ти пееха: осана, а после излязоха срещу Теб с колове, като на разбойник, не знаейки да пеят: Алилуия.

Икос 6

Възсия в цялата си слава и красота Светият град Божий Сион, градът на Великия Цар[11], когато си се приближил към него, Господи, и си видял от висотата на Елеонската планина всички църковни и други прекрасни здания в града. Тогава, виждайки светия град, Господи, си заплакал за него като чедолюбив баща и с плач си казал: Да беше и ти узнал поне в този твой ден, какво служи за твой мир! Но сега това е скрито от очите ти[12]. И си предсказал, че ще дойдат дни, когато враговете ще обкръжат светия град и ще съсипят него и децата му, и няма да оставят камък на камък в него, понеже не е узнал времето, когато е бил посетен. А ние, знаейки Те като добър Пастир, скърбящ за Своите овци, Ти зовем:

Благословен си, велик Пастирю на овците, дошъл да потърсиш изгубената овца; благословен си, Архиерею на бъдещите блага, пожелал да пострадаш за нашите немощи.

Благословен си, Ходатаю на Новия Завет, възжелал да спасиш падналите човеци от вечна смърт; благословен си, всеправеден Съдия, защото си праведен и прави са съдбите за Твоя град.

Благословен си, всемилостиви Спасителю, защото си милостив и с Твоята милост е пълна цяла земя.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 7

Като искаше да избавиш човешкия род от робството на врага, Иисусе, Ти си дошъл в Иерусалим, за да се сбъдне Писанието: ще се яви Бог на боговете в Сион[13]. И като влезе в него, едни излязоха да Те посрещнат, възкликвайки с висок глас: осана Сину Давидову, а други се удивляваха и питаха: Кой е Този? О, безумни старци, лъжеименни учители! Всички стъгди в града проповядват Твоите чудеса, цяла Иудея е изпълнена с Твоите благодеяния, а те питат: Кой е Този? Лазар едва възкръсна, и не знаят Кой го избави от смъртта. Преди малко си излязъл от двора на Иаир и не знаят Кой оживи дъщеря му. Те виждат, но не желаят да Те възпеят като Бог: Алилуия.

Икос 7

Дивен промисъл си показал, Иисусе, когато си влязъл със слава в Иерусалим, и още с влизането като Архиерей си посетил светия храм, за да го огледаш. Дошъл си в дома на Своя Отец с власт и се изпълни предсказаното от свети пророк Авакум: Господ е в светия Свой храм: нека мълчи цяла земя пред Неговото лице![14]. И на часа си прогонил всички, които продаваха и купуваха там, и си казал: Домът Ми е дом за молитва, а вие го направихте разбойнишки вертеп[15]. Така се изпълни и друго Писание: Ревността за Твоя дом Ме яде[16]. А ние, боейки се от Твоя праведен гняв, Господи, Те молим само за това да пребъдваме в Твоя дом през всички дни на живота си, да гледаме Твоята красота и да посещаваме светия Твой храм, за да Те славим така:

Благословен си, живеещ в неръкотворни храмове на небесата, влязъл в земния храм със слава; благословен си, обикнал мястото на Своята слава на земята и оградил дома за молитва от житейските грижи.

Благословен си, Господи на силите, защото Твоите жилища са по-мили от домовете на грешните; благословен си, Царю на Славата, защото един ден в Твоите двори е по-добър от хиляда дни в градовете на нечестивите.

Благословен си, велики в Сион, защото свято и страшно е Твоето име; благословен си, живеещ в Иерусалим, защото Твоят храм е свят, дивен в Твоята правда.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 8

Странно и преславно чудо си извършил, Христе, когато скоро си влязъл в Своята Църква и там си изцелил пристъпилите към Теб хроми и слепи като Подател на светлината и милостив Лекар, защото правда върви пред Тебе[17], както казва Давид, и тъй на всички си дарил радост, мир и живот в този предпразничен ден, както предрече пророк Софония, казвайки: Ликувай, дъще Сионова! Господ отмени присъдата над тебе, изгони врага ти! Господ, Цар Израилев, е посред тебе: повече няма да видиш зло, Господ Бог Твой, е в тебе и ще Те обнови в Своята любов, казва Господ, ще спася утеснената и отхвърлената ще приема[18]. Затова и ние се веселим в празничния ден на Твоето посещение и Ти пеем: Алилуия.

Икос 8

Целият си бил любов, пресладки Иисусе, затова възлюбеният Израил Ти принася хвала от устата на кърмачета и незлобиви младенци. Когато старците и техните учители богохулстват и питат: кой е Този, младенците богословстват и Ти зоват: Осана Сину Давидову, и с палмови клонки посрещат Твоето влизане в храма, предизвестявайки скорошното Ти възкресение от мъртвите. Сподоби и нас, обхванатите от гордост, да се обърнем като незлобиви деца, защото на такива е Царството Небесно и от чисто сърце заедно с тях да Ти принесем такива похвали:

Благословен си, възпяван във висините от Серафимите, приел похвала от незлобивите младенци; благословен си, носен на небесата от Херувимите и богоносно носен в сърцата на чистите по сърце.

Благословен си, дошъл да възстановиш падналата Давидова скиния и пак да просветиш нашата вътрешна благообразна скиния; благословен си, направил Твоя храм дом за молитва, за да направиш нас, които бяхме вертеп на душегубни разбойници, чисто жилище на Светия Дух.

Благословен си Ти, на Когото хиляди служат на небесата и пред Когото предстоят десетки хиляди; благословен си Ти, Когото сонмове деца възпяват на земята и множество народ Те посреща.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 9

Иудейските първосвещеници и книжници, видели чудесата, извършени от Теб в храма, Иисусе, и децата, които викаха: Осана Сину Давидову, възнегодуваха и Ти казаха: чуваш ли, какво казват те? - А Ти им рече: нима никога не сте чели: из устата на младенци и кърмачета Ти си стъкмил похвала[19]? А ние, удивени от жестокосърдието на техните окаменели сърца, да бъдем младенци в злобата, за да пеем със сърдечна простота ангелска песен: Алилуия.

Икос 9

Божествените витии, макар и много да говорят, не могат да принесат достойно благодарение на Твоето неизказано снизхождение, Христе, защото сега доброволно си дошъл в Иерусалим, за да претърпиш Кръст: затова си скрил Своето Божество от мъдрите и разумните, а си Го открил на младенците, които със своите чисти сърца почувстваха, че Ти си наистина Христос. Сподоби и нас с чисти души и нескверни уста да изповядаме Твоята Божествена слава и да Ти пеем:

Благословен си Ти, Който с откровението на Твоите слова просвещаваш и вразумяваш младенците, вразуми и просвети и нашите мисли и сърца; благословен си Ти, Който с Твоите чудеса свидетелстваш за Своето Божество, отвори очите ми, за да видя чудесата на Твоя закон.

Благословен си Ти, Който пасеш Израиля, паси ме на злачно място с кротост на духа; благословен си Ти, Който пазиш Иакова, настани ме на тихи води с чистота на сърцето.

Благословен си, Царю на света, да възсияе правдата в Твоите дни, додето има луна; благословен си, Слънце на Правдата, да се просвети Твоята светлина с много мир, додето сияе слънце.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 10

Като искаше да спасиш народите, Христе Боже наш, Ти си издигнал някои от елините, дошли да се поклонят на празника, за да Те видят. Затова те пристъпиха към Филип и казаха: Искаме да видим Иисуса, и Филип заедно с Андрей Ти казаха за това. А Ти им отговори, че е дошъл часът да се прослави Син Човечески[20]. Ти дойде при Своите, но Своите Те не приеха и Те осъдиха на смърт. Затова, както житното зърно не ще принесе плод, ако, паднало на земята, не умре: така и Ти със Своята смърт си принесъл много плод сред народите, за да се изпълни казаното от пророк Исаия, че си се открил на ония, които не са Те търсели, и си бил намерен от ония, които не са питали за Теб. Затова дойдете днес, народи, и вижте Небесния Цар, седящ на висок престол и влизащ в Иерусалим на осле, за да Му пеем всички с едни уста и едно сърце: Алилуия.

Икос 10

Царю предвечни, кротък, праведен и спасяващ Утешителю наш! Ти кротко си влязъл в този ден в Иерусалим, седящ на кротко осле, за да освободиш земята от конското свирепство. Нека Твоята кротост бъде известна на всички човеци и всички да знаят, че Ти поглеждаш само на кроткия, на мълчаливия и на треперещия пред Твоето слово. Затова ще прековат мечовете си на орала, и копията си - на сърпове и няма вече да се учат на война[21]. А ние, кротки по душа и смирени по нрав, ще приемем благодатта на кроткия Владика на всички, идещ да съкруши гордостта на лукавия, и с кротък дух да Му пеем:

Благословен си, възлязъл на планината Сион, за да благовестиш мир на Израиля; благословен си, проповядващ на Иерусалим, за да възвестиш спасение на народите.

Благословен си, дошъл да благовестиш на бедните благоприятната Господня година, за да изцелиш съкрушените по сърце; благословен си, пожелал да възвестиш избавление на пленените, за да освободиш и утешиш унижените.

Благословен си, събиращ Своите както кокошка събира пилците си, за да изкупиш чрез Кръста всички, обременени с грехове; благословен си, отиващ на погребение, както падналото житно зърно в земята, за да обновиш чрез възкресението всички, паднали до дълбините на ада.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 11

Пение всеумилно ще Ти принесем, Христе, заедно с незлобивите младенци, които Ти пееха “осана”, и с тях ще Ти зовем: Бог е Господ и ни се яви, и с палмови клонки ще Ти устроим празник свят, чист и духовен, за да влезеш в съкровения дом на душите ни, както си обещал: Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас. Който Ме люби, ще го възлюбя и ще му се явя Сам. И Моят Отец ще го възлюби, и ще дойдем при него и жилище у него ще направим[22]. Благословен да бъде Твоят вход! Дойди и седни на престола на нашия ум, както някога на осле, и се възцари в сърцата ни, и ни освободи от всички безсловесни страсти, та с вечноцъфтящи клонки от чистота, да Ти пеем, както някога децата: Алилуия.

Икос 11

С небесна светлина се просвети светият храм, когато си го посетил, Иисусе, и си го очистил от земните дела, с него се просвети и целият свят град, както предрече Исаия: от Сион ще излезе законът и от Иерусалим - словото Господне[23], защото си дошъл на страдания и чрез Твоя кръст си дарил светлина, радост и любов. Затова си казал на учениците преди Твоя кръст: Още малко време светлината е с вас; ходете, докле имате светлината, за да ви не обгърне мрак. Вярвайте в светлината, за да бъдете синове на светлина[24]. Това си казал, Господи, за да не угасне и в Твоите страдания светлината на вярата у Твоите ученици, и да не ходят в тъмнината на неверието, не знаейки къде отиват, и всички право вярващи в Тебе с вяра да Ти зоват:

Благословен си, Христе, Светлина на света, възненавидян от лукавия свят; благословен си, Иисусе, Слънце на Правдата, винаги облажаван и препрославен от Твоите близки.

Благословен си, тиха и незалязваща Светлина, дошъл в Иерусалим за Своя залез; благословен си, живеещ в непристъпна светлина и идещ да просветиш целия свят със зората на възкресението.

Благословен си, пресладка Светлина за вечен живот, явена в Сион, за да просветиш моя душевен мрак; благословен си, Светилниче, горящ и светещ, запален в Иерусалим, за да запалиш отново моя угаснал светилник.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 12

Твоята благодат ни подай, Иисусе, както някога на еврейските деца, които Ти пееха “осана” и познаха Твоето Божество. И сега в тия пречестни дни, Господи, пак бъди близо до нас, и най-вече до призоваващите Твоето име с дух на кротост и мир, смирение и любов, и ни сподоби да почувстваме благодатта на Твоето пришествие, та Божият мир, превишаващ всеки ум, да опази сърцата ни и всичките ни мисли за Теб, и така, просветили душите си, с умиление и веселие да зовем на Тебе, дошъл да ни завещаеш нов Завет чрез поръсването със Своята кръв: Алилуия.

Икос 12

Възпявайки Твоето пришествие в Иерусалим на доброволни страдания и Твоето неизказано снизхождение, Христе, се покланяме на предначатието на Твоя кръст и веселейки се с еврейските деца, с палмови клонки Те посрещаме, и устроили празник, Те прославяме, защото Ти наистина си Месията Христос, дошъл и Който пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, не на осле, но като Цар на царете и Господ на господстващите, чието име е Слово Божие. След Теб ще бъдат не деца, пеещи “осана”, но всички небесни воинства, зовящи със силен и гръмък глас: Алилуия, спасение, чест и слава, и сила на нашия Господ, защото Господ Вседържител се възцари. Очаквайки Твоето велико шествие в Горния Сион и слизане от Бога от небесата, прославяме Твоя вход в земния Сион на всемирно заколение, пеейки Ти така:

Благословен си, Сине на Отца, увенчал човека със слава, отиващ да се увенчаеш с тръни, за да направиш плодоносно нашето раждащо тръни естество; благословен си, Агънче Божий, вземащ греховете на света, за да избелиш нас, падналите, повече от сняг със Своята кръв.

Благословен си, Женише на нашите души и сърца, излизащ от Твоя чертог, за да не се скрие никой от Твоята топлина; благословен си, добри Пастирю, влизащ сега в Твоята овча кошара, за да не ни изтръгне никой от Твоите ръце.

Благословен си, Учителю наш, незамълчал заради Сион до Твоята кръстна Пасха, за да утешиш Своите приятели със слово и любов на вечерята; благословен си, Спасителю наш, пожелал в последните дни да се облечеш в багреница, за да ни украсиш като невеста с дрехата на спасението и одеждата на веселието.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!

Кондак 13

О, Иисусе Христе, Агънче Божий, приготвен за заколение преди вековете, отиващ сега в Иерусалим на доброволно страдание! Приеми това малко наше моление, което Ти принасяме с палмови клонки, за да последваме Твоите стъпки в тези пречестни дни, с тишина и кротост на духа и с умиление и чистота на сърцето, и така да пребъдем с Теб през цялото време на своето земно странстване. И сподоби ни неосъдно да се причастим с Божествената радост на Твоята Света Пасха тук, на земята, за да се съединим навеки с Тебе и след преминаването в небесния Иерусалим, пеейки ангелската песен с всички светии: Алилуия.


Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос “Архангелските и Ангелските ликове...” и 1-ви кондак “Избрани Царю на Горния Сион...”.

Молитва

Господи Иисусе Христе, Боже наш, седящ във висините с Отца на Престол, винаги носен и възпяван от Серафимите, а в дните на Своята плът благоволил да седнеш на осле заради нашето спасение, приел песен от децата и дошъл в светия град Иерусалим на доброволно страдание шест дни преди Пасха, за да спасиш света чрез Твоя кръст, погребение и възкресение! И както тогава хората, седящи в тъмнина и смъртна сянка, взеха палмови клонки и Те посрещнаха, изповядвайки Те като Син Давидов, така и нас, носещи върбови клонки в този предпразненствен ден, запази и спаси. И както онези хора и деца Ти принасяха “осана”, сподоби и нас в псалми и духовни песни с чисти уста и нескверни души да прославим цялото Ти величие на този празник, и през цялата седмица на Твоите страдания, и неосъдно да достигнем и да се причастим с Божествената радост на Светата Пасха в пресветлите дни на Твоето живоносно възкресение, за да възпеем и прославим Твоето Божество заедно с Безначалния Твой Отец и с Пресветия, Благия и Животворящ Твой Дух, сега и всякога, и във вечни векове. Амин.Акатисти. Книга 1.
Славянобългарски манастир
"Св. Вмчк Георги Зограф",
Света Гора, Атон, 2006 г.


[1] Мат. 26:8, 9; Иоан. 12:5, 6.

[2] Иоан. 12:7.

[3] Лук. 19:30.

[4] Зах. 9:9.

[5] Наум. 1:15.

[6] Пс. 67:25.

[7] Лук. 19:40.

[8] Авак. 2:11.

[9] Песен на песн. 9:7.

[10] Пс. 91:13.

[11] Пс. 47:3.

[12] Лук. 19:42.

[13] Пс. 83:8 - слав.

[14] Авак. 2:20.

[15] Лук. 19:46.

[16] Пс. 68:10.

[17] Пс. 84:14.

[18] Соф. 3:14-18 - слав.

[19] Пс. 8:3.

[20] Иоан. 12:23.

[21] Ис. 2:4.

[22] Иоан. 14:18, 21, 23.

[23] Ис. 2:3.

[24] Иоан. 12:35, 36.